Hlavní navigace

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

[Tisková zpráva] Nadnárodní mediální společnost draze zaplatila za vlastnictví nelegálního softwaru. Lepší přehled o používaném softwaru by této společnosti ušetřil vysoké výdaje na právní služby a mimosoudní vyrovnání s poškozenými výrobci softwaru.

Sdílet

LONDÝN, 19. září 2007 – Mezinárodní protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) souhlasila s mimosoudním vyrovnáním s mezinárodní mediální společností v rekordní výši 68,7 milionu korun (2,5 milionu eur). Firma, jejíž jméno není možné zveřejnit z právních důvodů, měla hrubé nedostatky v softwarových licencích. Na základě trestního oznámení – které BSA podala jménem společností Adobe, Autodesk, Avid a Microsoft – tato organizace nyní musí zaplatit značné finanční částky za užívání nelegálního softwaru.

Trestní oznámení podané BSA vedlo k policejnímu zátahu v prostorách firmy. Během prohlídky, která proběhla loni, policie zjišťovala, jestli se na firemních počítačích vyskytuje nelegální software. BSA vedla a koordinovala prošetřování mezinárodních provozů této organizace s cílem zjistit možné nesrovnalosti v softwarových licencích. Výsledkem tohoto případu je nařízení, které organizaci ukládá smazat veškerý nelicencovaný software a zakoupit odpovídající softwarové licence na software, jejž si firma přeje dále užívat. Rovněž byla stanovena náhrada škody jako forma kompenzace za dlouhou dobu užívání nelegálního softwaru.

Zdroj působící uvnitř organizace, jehož jméno rovněž není možné zveřejnit, uvedl: „K této situaci došlo kvůli tomu, že během rychlého růstu firmy jsme ve všech našich pobočkách v oblasti dodržování práv k softwaru a správy licencí spoléhali pouze na jediného člověka. Vedení společnosti bylo šokováno rozsahem problému a jasně si uvědomuje, že se všemu dalo předejít prostřednictvím dodržování pravidel správy softwarového majetku.“

Na základě mezinárodní žaloby BSA dosáhla globální dohody o vyrovnání s dotyčnou společností a získala příslib, že firma bude dále spolupracovat a provádět softwarové audity.

Robert Holleyman, prezident a generální ředitel BSA, řekl: „Tato žaloba dokládá globální dosah činnosti BSA a integrované a koordinované úsilí při prosazování autorských práv k softwaru. Přestože byl software vyvíjený členy BSA pro podnikání dotyčné firmy klíčový, nedokázala s tak důležitým firemním majetkem správně nakládat. Naše žaloba tuto organizaci přiměla k dodržování autorských práv, což ji v důsledku stálo mnohem více, než kdyby se od začátku držela pravidel hospodaření se softwarem.“ Dále Robert Holleyman uvedl: „Naše zkušenosti bohužel potvrzují, že rychle rostoucí organizace, jako i v tomto případě, přehlížejí nedostatky v dodržování licenčních podmínek. Software je důležitým základem podnikání dotyčné firmy, je proto naprosto nezbytné, aby vlastnila řádné licence a tím zákazníkům a zaměstnancům zajistila maximální užitek. Tento případ potvrzuje, že prevence je vždy výhodnější než následná náprava.“

BSA se zaměřuje na vymáhání práva k softwaru a pořádání vzdělávacích programů v 75 zemích světa. BSA a její členové každoročně investují miliony dolarů do informačních kampaní, které firmám vysvětlují důležitost hospodaření se softwarovými licencemi, a informují je o rizicích spojených s užíváním nelegálního softwaru.

Více informací o protipirátských aktivitách BSA naleznete na www.bsa.cz.