Hlavní navigace

BSA se obrátí na více než desítku tisíc firem ohledně prevence softwarového pirátství

[Tisková zpráva] Tisíce firem mohou v průběhu března očekávat, že budou kontaktovány v souvislosti s kampaní BSA. Obdrží informace o reálných rizicích, která vyplývají z nelegálního užívání softwaru, a jak se proti pirátství bránit. U soudů se ze softwarového pirátství zodpovídá každý rok čím dál více managerů, aniž by se instalace či šíření nelegálního softwaru sami jakkoli účastnili. Policejní prohlídky podle statistik BSA vznikají nejčastěji na popud oznámení někoho zevnitř firmy či z jejího blízkého okolí. BSA za poslední dva roky eviduje 243 nových případů nelegálního užívaní či distribuce softwaru.

Sdílet

PRAHA, 7. března 2006 – Sdružení výrobců komerčního softwaru Business Software Alliance (BSA) v Čechách a na Slovensku zahájilo novou kampaň zaměřenou na snižování softwarového pirátství v malých a středních firmách. Zároveň jim nabídne účinné metody, které snižují riziko trestněprávních a finančních postihů za nelegální užívání softwaru. V průběhu března se BSA obrátí na zhruba deset tisíc malých a středních firem v Čechách i na Slovensku ohledně prevence užívání nelegálních počítačových programů ve firemní sféře. Doprovodná mediální kampaň – která probíhá v rozhlase a na internetu – byla zahájena v pondělí 6. března a poběží do konce měsíce.

„Tématem kampaně jsou i tentokrát reálná rizika plynoucí z nelegálního užívání softwaru a účinná prevence softwarového pirátství ve firmách. Vycházíme při tom ze skutečných případů a soudních rozhodnutí. Zároveň se snažíme firmám poradit, jak se proti pirátství účinně bránit,“ řekl k zahájení kampaně tiskový mluvčí BSA Jan Hlaváč. Zaměření na menší a střední firmy se opírá o řadu studií, které pro BSA zpracovávají nezávislé analytické společnosti. Jasně z nich vyplývá, že segment vykazuje vysoké procento nelegálně užívaných programů a s ním související nízkou úroveň zavedených interních opatření na důkladnou správu licencí a softwaru.

Statistiky BSA jednoznačně ukazují, že policejní prohlídky firem kvůli důvodnému podezření z užívání nelegálního softwaru se nejčastěji realizují na základě oznámení někoho zevnitř firmy či z jejího blízkého okolí. „Vedení firmy tak může být například kvůli nespokojenému zaměstnanci vyšetřováno policií kvůli podezření z nelegálního užívání počítačových programů. Chceme zástupce firem i organizací upozornit, jaká odpovědnost na nich v tomto ohledu leží a jaká rizika podstupují, pokud nelegální software ve firmě ignorují,“ dodal Jan Hlaváč.

Tisíce firem proto mohou v průběhu března očekávat, že budou v souvislosti s kampaní kontaktovány. Případně dojde i na osobní schůzky s vedením firmy. Nejdříve však obdrží dopis, ve kterém je bude BSA informovat o zmiňovaných rizicích pirátství a účinných metodách prevence. BSA chce oslovit zejména majitele a jednatele firem, na jejichž hlavy stále častěji dopadá případná trestní odpovědnost za nelegálně instalované a užívané programy. „Mnohdy je činí soud odpovědnými i přesto, že užívání nelegálního softwaru nemuseli přímo podporovat či nařídit. Máme i řadu případů, kdy se vedení firmy stalo doslova obětí softwarového pirátství kvůli své nedůslednosti a ignorování nelegálního softwaru ve firmě. Veškeré skutečnosti se snažíme zdůraznit právě v rámci nové kampaně,“ upřesnil Jan Hlaváč.

BSA na realizaci kampaně využila služeb profesionální reklamní a direct-marketingové agentury. Průběh celé kampaně je v naprostém souladu se všemi zákony a pravidly, která upravují takovéto aktivity.

Míra nelegálně užívaného softwaru v České republice je podle poslední studie analytické společnosti International Data Corporation (IDC) odhadovaná na 41 procent. BSA za poslední dva roky eviduje 243 nových případů nelegálního užívaní či distribuce softwaru, přičemž škody způsobené výrobcům softwaru sdruženým v BSA se vyšplhaly přes 31 milionů korun. Nejvíce případů eviduje BSA v Praze (56), severních Čechách (35) a jižní Moravě (29). Pokud jde o výši způsobené škody, smutný primát drží východní Čechy s téměř 11 miliony korun. Evidence BSA zohledňuje pouze případy, které se dotýkají některého ze členů BSA. Skutečný počet případů, které vyšetřovala policie, může být mnohonásobně vyšší. Za loňské dva roky eviduje policie na 1 184 případů porušování autorských práv vztahujících se nejen na software, ale i audio a video nahrávky.

Softwarové pirátství je překvapivě významně rozšířené v menších a středních podnicích působících v kreativních odvětvích, sektoru informačních technologií a servisních společnostech, které při svém podnikání užívají specializované profesionální softwarové produkty. Firmy nejvíce podceňují důslednou kontrolu legality softwaru a dlouhodobou správu a evidenci softwarových licencí.

Zaměření protipirátské kampaně BSABSA se v kampani snaží upozornit na důležitý fakt, který vyplývá ze zákonů České republiky: Za užívání nelegálního softwaru ve firmě může být odsouzen v podstatě kdokoli. Vinu může nést každý, kdo se na tomto jednání podílel – od řadových zaměstnanců přes správce sítě až po management společnosti.

„Přitom nerozhoduje, jestli se dotyčný na nelegální instalaci softwaru přímo účastnil. Soud může jednatele firmy shledat vinným například proto, že cíleně ignoroval užívaní nelegálních programů ve firmě,“ uvedl tiskový mluvčí BSA Jan Hlaváč. Především management firem by se měl ve vlastním zájmu zajímat, jak se ve firmě zachází se softwarem, a správci sítí by pak měli důsledně dbát na dodržování všech pravidel v rámci jimi spravovaného systému.

Shrnutí fakt o pirátství z praxe:

  • Policejní prohlídky firem, kde je podezření z užívání nelegálního softwaru, se podle statistik BSA z 90 procent realizují na základě oznámení někoho zevnitř firmy či z jejího blízkého okolí. Nejčastěji na popud nespokojeného zaměstnance, který je v některých případech dokonce ochoten spolupracovat s policií na přesné lokalizaci počítačů, identifikaci nelegálních instalací softwaru a podobně.
  • Ti, kteří cíleně ignorují užívání nelegálního softwaru či ho užívají, se z tohoto jednání mohou zodpovídat u soudu. Tam obvykle neobstojí pouhé tvrzení, že nelegální software dotyčný neinstaloval.
  • Kromě vysokých peněžitých trestů, propadnutí věci či dokonce trestu odnětí svobody do výše až pěti let hrozí za porušování autorských práv platby vysokých finančních kompenzací poškozeným softwarovým firmám – a to až dvojnásobek licenčních poplatků. Dotčená firma si samozřejmě legální software musí řádně zakoupit, chce–li jej užívat dál.

Jak účinně zabránit šíření nelegálního softwaru ve firmě:

  • Ideální je zavést řádnou správu softwarového vybavení a příslušných licencí včetně provádění pravidelných softwarových auditů, které kontrolují, zda-li je veškerý software užívaný legálně, ale také efektivně. Podobné informace je možné získat na specializovaném webu http://www.Zep­tejteSeSAMA.cz
  • Zejména správci sítě by měli mít dokonalý přehled o instalovaném softwaru na všech počítačích. Jsou totiž obvykle první, na koho se policie zaměří v rámci vyšetřování.
  • Nikdo ve firmě – včetně řadových zaměstnanců – by bez písemného pokynu odpovědného pracovníka společnosti neměl instalovat jakýkoli software, nikdy by nemělo docházet k instalacím tam, kde jsou pochybnosti o legálnosti dotčeného softwaru.

V průběhu celé kampaně – ale i po ní – je k dispozici všem zájemcům o informace ohledně softwarového pirátství infolinka BSA 224 811 748. Tam je možné se obrátit i anonymně s jakýmikoli dotazy. Veškerá komunikace je přísně důvěrná a hovory nejsou zaznamenávány. S dotazy je možné se na BSA obrátit i e‑mailem czechrepublic@bsa­.org. Podrobné informace jsou k dispozici i na webových stránkách www.bsa.cz či stránkách věnovaných softwarovému managementu www.ZeptejteSe­SAMA.cz.

Vybrané případy z evidence BSA:
2005 – Proběhla prohlídka – škoda za 670 tisíc korun – obviněn jednatel společnosti

Policie ČR provedla prohlídku nebytových prostor v sídle středně velké severomoravské společnosti. Předmětem prohlídky byly počítače užívané společností. Podle zpracovaného znaleckého posudku byly na počítačích nainstalovány mimo jiné počítačové programy společností Autodesk a Microsoft, ke kterým firma nebyla schopna doložit licence ani nabývací doklady, v celkové hodnotě přibližně 670 tisíc korun. Jednatel společnosti byl v této souvislosti obviněný z trestného činu porušování autorských práv.

2005 – Jednatel společnosti byl odsouzen za užívání nelegálního softwaru ve firmě

Obvodní soud v Praze vynesl verdikt nad jednatelem středně velké pražské společnosti zabývající se přepravními službami. Za neoprávněné užívání softwaru na firemních počítačích byl odsouzený k trestu odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem výkonu trestu na dva roky. Soud mu rovněž uložil povinnost k náhradě způsobené škody, která činí přibližně 270 tisíc korun.

Závěry studie o vlivu snížení míry softwarového pirátství na ekonomiku:
Česká republika by snížením míry softwarového pirátství o deset procentních bodů ze současných 41 procent získala značné ekonomické benefity v řádech miliard korun.

V průběhu příštích čtyř let by bylo vytvořeno 2 900 nových pracovních míst v oblasti informačních technologií. Příjmy státního rozpočtu by se zvýšily o 2,3 miliardy korun (96,2 milionů USD) a tuzemský hrubý domácí produkt by vzrostl o více než 22,7 miliardy korun (951,9 milionů USD). Závěry vyplývají z průzkumu renomované analytické společnosti International Data Corporation (IDC), která podobně analyzuje situaci v sedmdesáti zemích světa.

Míra tuzemského softwarového pirátství podle poslední studie analytické společnosti IDC dosáhla 41 procent. To oproti roku 2003 představuje nárůst o jeden procentní bod. Pro českou ekonomiku to představuje ztrátu více jak 3,1 miliardy korun (132 miliony USD).