Hlavní navigace

Business Intelligence sníží náklady firem až o pětinu

[Tisková zpráva] O 50 procent stoupl za poslední tři roky zájem firem o sofistikovanou analýzu firemních dat – Business Intelligence. Díky ní lze získat z nepřeberného množství dat strategicky důležité informace, které umožňují sledovat a zvyšovat ziskovost, analyzovat zákazníky a produkty, provádět marketingové analýzy či zkvalitnit každodenní provoz společnosti. Státní správa by mohla použitím Business Intelligence ušetřit stovky milionů korun.

Sdílet

PRAHA, 28. února 2007 – Systémový integrátor a technologická společnost S&T CZ zaznamenává velký nárůst zájmu o aplikace, které firmám umožňují podrobně analyzovat firemní data a získávat z nich strategicky důležité informace – takzvané analýzy Business Intelligence (BI). Za poslední tři roky zaznamenala společnost S&T CZ nárůst zájmu o tyto služby o polovinu.

„Zatímco v minulosti šlo o zakázky pro velké, zejména nadnárodní firmy, nyní se na nás obracejí tuzemské středně velké společnosti z různých segmentů trhu. Letos očekáváme další strmý růst poptávky po produktech Business Intelligence,“ řekla Věra Jouklová, ředitelka divize Business Intelligence společnosti S&T CZ.

Banky s pomocí nástrojů Business Intelligence například dokážou identifikovat podezřelé transakce, pravděpodobně využívané při praní špinavých peněz. Firmy takto podrobně zjišťují, kde a proč vznikají nejvyšší náklady, či identifikují klíčové zákazníky a modely jejich chování. „Častým požadavkem je komplexně popsat a sledovat výkonnost organizace, získat informace pro klíčová rozhodnutí a lépe poznat své zákazníky a jejich chování. Velmi důležité je využití Business Intelligence k identifikaci a následné úspoře nákladů. Takto lze ušetřit až pětinu nákladů,“ dodala Věra Jouklová.

Metody Business Intelligence jsou také často využívány při tvorbě zpráv a analýz vyplývajících ze závazných požadavků regulátorů, jako jsou třeba legislativní předpisy Sarbanes-Oxley, Basel, direktivy EU či mezinárodní účetní standardy IAS. „Bez využití Business Intelligence by příprava podobných zpráv byla téměř nemyslitelná – zabraly by minimálně týdny práce. Při využití řešení založeného na Business Intelligence lze potřebné informace okamžitě získat bez zbytečného úsilí a nákladů,“ řekla Věra Jouklová, ředitelka divize Business Intelligence společnosti S&T CZ.

Komerční banka například začala stavět základy dnešního řešení Business Inteligence již před rokem 2000 jako součást implementace centrálního datového skladu. Tento krok významně přispěl ke zlepšení ziskovosti banky. „Návratnost tohoto Business Intelligence řešení se z předpokládaného horizontu několika let zkrátila na několik měsíců. Získali jsme do té doby nedostupné detailní informace potřebné pro změnu obchodního modelu, radikální zvýšení výnosů a tím i úspěch celého transformačního procesu. Dnes je BI přirozeným dodavatelem konzistentních informací pro všechny klíčové oblasti řízení banky – od marketingu a obchodu přes finance až po risk a interní audit,“ řekl manažer divize Business Intelligence Komerční banky Michal Ventruba.

Současný nárůst zájmu o Business Intelligence souvisí se změnou postoje manažerů, kteří chtějí lépe porozumět například vzniku nákladů či chování zákazníků. „Tlak na konkurenceschopnost nutí vedení dělat rozhodnutí na základě jasných a konzistentních dat – a nikoli stylem pokus omyl. Business Intelligence představuje obrovskou příležitost hlavně pro státní správu či zdravotní pojišťovny,“ řekla Věra Jouklová, ředitelka divize Business Intelligence společnosti S&T CZ.

Až stamiliony korun by šlo ušetřit například v rozpočtech veřejných financí. Pomocí Business Intelligence by bylo možné zjistit konkrétní využití různých státních dotací či sociálních dávek. Lze třeba rozpoznat souvislosti mezi vyplácenými dotacemi, ekonomickými ukazateli jednotlivých lokalit, demografickým rozložením populace a jejím vzděláním. Na základě jasných dat pak lze rozhodnout o zastavení dotací pro evidentně neefektivní projekty, či naopak dále podpořit ty úspěšné. Podobně může Business Intelligence pomoci zdravotním pojišťovnám odhalit podvody, mrhání prostředky určenými na zdravotní péči či plýtvání ze strany některých pacientů. Obdobným způsobem může stát podrobněji analyzovat hospodaření zdravotních pojišťoven.

Nasazení produktů Business Intelligence není nikterak omezeno. Nejčastěji jsou však používány při analýze systémů podporujících takzvaný „Core Business“, tedy procesy přímo ovlivňující chod firmy. Lze je využít zejména ke sledování a zvyšování ziskovosti, k analyzování zákazníků a produktů, marketingovým analýzám či sledování každodenního provozu společnosti. „Důležité je pouze nadefinovat, jaké informace je potřeba získat. Odborníci na Business Intelligence pak mezi sebou provážou datové výstupy z různorodých systémů, jako jsou podnikové informační systémy, systémy CRM, SCM a další specifické systémy na straně zákazníka, a výsledek pak klientovi prezentují ve srozumitelné grafické podobě,“ uzavřela Věra Jouklová, ředitelka divize Business Intelligence společnosti S&T CZ.