Hlavní navigace

Business snídaně pro stavebníky

[Tisková zpráva] Praha, 3. 11. 2010 - Ekonomické informační systémy patří mezi jeden z nejpoužívanějších nástrojů firem, kterými lze ušetřit čas, finanční kapitál a personální zdroje. Ať se již firma nachází v krizovém období či chce pouze optimalizovat své stávající zdroje, potřebuje pro správné rozhodnutí k dispozici kvalitní zdroje informací.

Sdílet

Z tohoto důvodu si Vás společnost Infinity a.s. ve spolupráci se společností Microsoft s.r.o. dovoluje pozvat na tradiční Business snídani s názvem Ekonomické informační systémy ve stavebnictví. Akce se pořádá dne 9. listopadu v Microsoft inovačním centru v Brně a 10. listopadu v centrále společnosti Microsoft s.r.o. na Praze 4.

Současné prostředí českého, potažmo evropského trhu velmi nekompromisně prověřuje schopnosti stavebních firem. Ty firmy, jež se nevyrovnají s měnícími se podmínkami na trhu, zvyšují svá rizika a velmi často se dostávají do potíží. Zavedení či změna informačního systému „ušitého na míru“ požadavkům stavebních společností, může být pro firmu významným krokem vpřed. Je neoddiskutovatelné, že komplexní změna systému je otázkou vynaložení nemalých finančních prostředků, času a důvěry v poskytovatele, resp. implementátora. Vedení společnosti by mělo mít jasnou představu, proč změnit současný informační systém a co očekává od nového.

Naše obchodní snídaně, určená zejména pro finanční, výrobní a projektové ředitele obchodních firem, pomůže zodpovědět otázky, které si klade top management v rámci svých strategických úvah o směřování firmy či výrobní úsek při operativním plánování výroby. Ukážeme Vám praktické příklady, jak lze efektivně využít platformy Microsoft Dynamics NAV a to velmi oblíbenou a pro posluchače přínosnou formou praktické ukázky již implementovaného systému ve společnosti GEMO Olomouc spol. s r.o.

Dále se dozvíte, jak účelně naplánovat výrobu, objednat materiál a optimalizovat logistické řetězce. Předvedeme Vám rovněž sofistikované aplikace, kterými lze změřit dosažené úspory či zajistit rozpočet a kontrolu projektu.

Program obchodní snídaně se nebude zabývat pouze problematikou B2B, ale rovněž budou připraveny prezentace z problematiky vztahu B2C a B2A. V rámci prvního okruhu vztahů se zákazníky Vám představíme nové trendy v získávání nových zákazníků a udržení spokojenosti stávajících zákazníků za pomocí nástroje Microsoft Dynamics CRM. Druhou oblast vztahů s veřejnými institucemi zastoupí přednáška o využití dotací z evropských fondů pro financování projektů stavebních firem. Odborník na uvedenou problematiku Vás provede všemi administrativními nástrahami od podání žádosti až po úspěšné přiznání dotace.

Toto setkání Vám přinese nejenom cenné informace, které získáte přímo „od zdroje“, ale rovněž je pro účastníky připraveno slosování o dárek, který je vyráběn a distribuován pomocí informačního systému Microsoft Dynamics – herní konzoli XBOX.

V současné době stojíme na prahu vzniku nové informační společnosti. Informace se stávají jedním z nejpřínosnějších a nejchráněnějších zdrojů firem. Z tohoto důvodu je účelné implementovat odpovídající informační systém a jeho plnému využití věnovat potřebnou pozornost.

Přijměte prosím pozvání a přijďte se obohatit nejenom o nové myšlenky a podněty pro Vaše podnikání. Více informací na http://www.in­finity.cz/Stran­ka/partnerske-akce .