Hlavní navigace

BYZNYS pomáhá Českému slavíkovi

[Tisková zpráva] Organizátor ankety Český slavík, společnost Musica Bohemica, začal využívat novou verzi podnikového informačního systému BYZNYS, aby tak pokryla zvýšené nároky na vedení firemní agendy.

Doba čtení: 1 minuta

Mezi hlavní přínosy ERP třídy BYZNYS pro pořadatele Českého slavíka patří úzká vazba na kancelářské aplikace Microsoft Office, možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelných filtrů, podmínek a úprav výstupních formulářů, aby byly v souladu s ISO 9001:2000, přehledné zpracování číselníku partnerů v návaznosti na vydané doklady vázané na partnery, účtování v hospodářském roce a zpracování multiverzních fi­rem.

Protože ERP třídy BYZNYS dokázal vyhovět potřebám společnosti Musica Bohemica v plném rozsahu, nebylo potřeba žádných dodatečných úprav. „To dokládá, jak široký je záběr informačních systémů BYZNYS, které dokáží komplexně pokrýt firemní procesy ve všech oblastech podnikání malých a středních společností,“ komentuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R.