Hlavní navigace

BYZNYS pomáhá Českému slavíkovi

[Tisková zpráva] Organizátor ankety Český slavík, společnost Musica Bohemica, začal využívat novou verzi podnikového informačního systému BYZNYS, aby tak pokryla zvýšené nároky na vedení firemní agendy.

Sdílet

Mezi hlavní přínosy ERP třídy BYZNYS pro pořadatele Českého slavíka patří úzká vazba na kancelářské aplikace Microsoft Office, možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelných filtrů, podmínek a úprav výstupních formulářů, aby byly v souladu s ISO 9001:2000, přehledné zpracování číselníku partnerů v návaznosti na vydané doklady vázané na partnery, účtování v hospodářském roce a zpracování multiverzních fi­rem.

Protože ERP třídy BYZNYS dokázal vyhovět potřebám společnosti Musica Bohemica v plném rozsahu, nebylo potřeba žádných dodatečných úprav. „To dokládá, jak široký je záběr informačních systémů BYZNYS, které dokáží komplexně pokrýt firemní procesy ve všech oblastech podnikání malých a středních společností,“ komentuje Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R.