Hlavní navigace

CA Technologies mezi padesátkou nejzelenějších společností dle Newsweeku

[Tisková zpráva] ISLANDIA, N.Y., 23. listopadu 2010 – Společnost CA Technologies (NASDAQ: CA) oznámila, že byla ohodnocena časopisem Newsweek jako jedna z 50 nejzelenějších společností ve Spojených státech.

Sdílet

Žebříček s názvem Newsweek Green Rankings hodnotí 500 největších veřejně obchodovatelných amerických společností z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, strategie, politiky, vedení, pověsti a celkového výkonu jako subjektů se závazkem vůči životnímu prostředí. Kompletní seznam je k nalezení na webové adrese www.newsweek.com/gre­en.  

„Je nám ctí být mezi 50 nejlepšími v žebříčku Newsweek Green Rankings,“ uvedl Karel Schmidtmayer, ředitel CA v České republice. „Za poslední dva roky se nám podařilo urychlit naše aktivity pro podporu udržitelného rozvoje díky modernizaci obchodních operací, zmírnění dopadu našich aktivit na životní prostředí a šetření nákladů. Toto ocenění je důkazem našeho odhodlání být zodpovědnou korporací a my hodláme pokračovat v hledání způsobů zefektivnění našich snah o zachování trvalé udržitelnosti.”  

Společnosti jsou hodnoceny na základě řady kritérií: emisí skleníkových plynů, emisí toxického odpadu a použití dalších přírodních zdrojů, stejně jako toho, zda společnosti tyto vlivy přiznávají. Newsweek s partnery hodnotil také úroveň managementu problémů a politik týkajících se životního prostředí, nebo soulad se zákonnými požadavky a pravidly souvisejícími s klimatickými změnami. Na hodnocení měl vliv také reputační výzkum CEO, pracovníků zabývajících se korporátní sociální zodpovědností a „úsekových specialistů“.  

Při sestavování žebříčku spolupracoval Newsweek se třemi vedoucími odbornými společnostmi z oblasti průzkumu životního prostředí: MSCI ESG Research, Trucost a CorporateRegis­ter.com. Newsweek rovněž svolal expertní panel, aby zhodnotil metodologii hodnocení a ověřil předběžný a finální žebříček. 

Aby dosáhla svých environmentálních cílů, využívá společnost CA Technologies své vlastní  inovativní řešení - CA ecoSoftware, – s jehož pomocí sleduje, spravuje a reportuje průběh svého programu pro trvale udržitelný rozvoj.

CA ecoSoftware je řešení pro správu energie, uhlíkových emisí a trvale udržitelného rozvoje, které bylo navržené, aby organizacím pomohlo snížit emise uhlíku, spravovat spotřebu přírodních zdrojů, snížit náklady na energii a plnit jejich environmentální cíle. Poskytuje cenné aktuální informace o energetických vzorcích za použití dat zachycených přímo v organizaci. CA ecoSoftware organizacím pomáhá měřit, analyzovat, reportovat a jednat ve věci jejich vlivu na životní prostředí a vlastní výkonnosti. Řešení dále umožňuje sladit iniciativy k udržení trvale udržitelného rozvoje s obchodními cíli, automatizovat kroky k udržení trvale udržitelného rozvoje napříč zeměpisnými a funkčními omezeními – pomoci společnostem akcelerovat jejich snahy k úspoře energie a zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Pro více informací o řešení  pro energii, uhlík a trvale udržitelný rozvoj, navštivte prosím:

·       Na internetu:  
http://www.ca­.com/us/energy-sustainability-management.aspx

·       Produktové demo:  
http://www.ca­.com/us/colla­teral/demos/na/ca-ecosoftware.aspx

·       Blog o perspektivě úspory energie a zajištění trvale udržitelného rozvoje: http://communi­ty.ca.com/blog­s/greenit

·       Na Twitteru:  
http://www.twit­ter.com/CAeco­Software  

O společnosti CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ: CA) je společnost zabývající se vývojem softwaru a řešení pro IT management, která má zkušenost ze všech IT prostředí –  od mainframů a distribuovaných prostředí až po ta virtuální či cloud. CA Technologies spravuje a zabezpečuje IT prostředí a svým zákazníkům umožňuje poskytování pružnějších IT služeb. Inovativní produkty a služby společnosti CA Technologies poskytují vhled a kontrolu nezbytnou pro podporu obchodní agilnosti IT organizací. Většina společností z žebříčku Global Fortune 500 při správě svých IT ekosystémů spoléhá na řešení CA Technologies. Pro více informací navštivte CA Technologies na adrese www.ca.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).