Hlavní navigace

CA Technologies mezi padesátkou nejzelenějších společností dle Newsweeku

[Tisková zpráva] ISLANDIA, N.Y., 23. listopadu 2010 – Společnost CA Technologies (NASDAQ: CA) oznámila, že byla ohodnocena časopisem Newsweek jako jedna z 50 nejzelenějších společností ve Spojených státech.

Sdílet

Žebříček s názvem Newsweek Green Rankings hodnotí 500 největších veřejně obchodovatelných amerických společností z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, strategie, politiky, vedení, pověsti a celkového výkonu jako subjektů se závazkem vůči životnímu prostředí. Kompletní seznam je k nalezení na webové adrese www.newsweek.com/gre­en.  

„Je nám ctí být mezi 50 nejlepšími v žebříčku Newsweek Green Rankings,“ uvedl Karel Schmidtmayer, ředitel CA v České republice. „Za poslední dva roky se nám podařilo urychlit naše aktivity pro podporu udržitelného rozvoje díky modernizaci obchodních operací, zmírnění dopadu našich aktivit na životní prostředí a šetření nákladů. Toto ocenění je důkazem našeho odhodlání být zodpovědnou korporací a my hodláme pokračovat v hledání způsobů zefektivnění našich snah o zachování trvalé udržitelnosti.”  

Společnosti jsou hodnoceny na základě řady kritérií: emisí skleníkových plynů, emisí toxického odpadu a použití dalších přírodních zdrojů, stejně jako toho, zda společnosti tyto vlivy přiznávají. Newsweek s partnery hodnotil také úroveň managementu problémů a politik týkajících se životního prostředí, nebo soulad se zákonnými požadavky a pravidly souvisejícími s klimatickými změnami. Na hodnocení měl vliv také reputační výzkum CEO, pracovníků zabývajících se korporátní sociální zodpovědností a „úsekových specialistů“.  

Při sestavování žebříčku spolupracoval Newsweek se třemi vedoucími odbornými společnostmi z oblasti průzkumu životního prostředí: MSCI ESG Research, Trucost a CorporateRegis­ter.com. Newsweek rovněž svolal expertní panel, aby zhodnotil metodologii hodnocení a ověřil předběžný a finální žebříček. 

Aby dosáhla svých environmentálních cílů, využívá společnost CA Technologies své vlastní  inovativní řešení - CA ecoSoftware, – s jehož pomocí sleduje, spravuje a reportuje průběh svého programu pro trvale udržitelný rozvoj.

CA ecoSoftware je řešení pro správu energie, uhlíkových emisí a trvale udržitelného rozvoje, které bylo navržené, aby organizacím pomohlo snížit emise uhlíku, spravovat spotřebu přírodních zdrojů, snížit náklady na energii a plnit jejich environmentální cíle. Poskytuje cenné aktuální informace o energetických vzorcích za použití dat zachycených přímo v organizaci. CA ecoSoftware organizacím pomáhá měřit, analyzovat, reportovat a jednat ve věci jejich vlivu na životní prostředí a vlastní výkonnosti. Řešení dále umožňuje sladit iniciativy k udržení trvale udržitelného rozvoje s obchodními cíli, automatizovat kroky k udržení trvale udržitelného rozvoje napříč zeměpisnými a funkčními omezeními – pomoci společnostem akcelerovat jejich snahy k úspoře energie a zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Pro více informací o řešení  pro energii, uhlík a trvale udržitelný rozvoj, navštivte prosím:

·       Na internetu:  
http://www.ca­.com/us/energy-sustainability-management.aspx

·       Produktové demo:  
http://www.ca­.com/us/colla­teral/demos/na/ca-ecosoftware.aspx

·       Blog o perspektivě úspory energie a zajištění trvale udržitelného rozvoje: http://communi­ty.ca.com/blog­s/greenit

·       Na Twitteru:  
http://www.twit­ter.com/CAeco­Software  

O společnosti CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ: CA) je společnost zabývající se vývojem softwaru a řešení pro IT management, která má zkušenost ze všech IT prostředí –  od mainframů a distribuovaných prostředí až po ta virtuální či cloud. CA Technologies spravuje a zabezpečuje IT prostředí a svým zákazníkům umožňuje poskytování pružnějších IT služeb. Inovativní produkty a služby společnosti CA Technologies poskytují vhled a kontrolu nezbytnou pro podporu obchodní agilnosti IT organizací. Většina společností z žebříčku Global Fortune 500 při správě svých IT ekosystémů spoléhá na řešení CA Technologies. Pro více informací navštivte CA Technologies na adrese www.ca.com.