Hlavní navigace

Česká asociace elektronických komunikací vítá perspektivu další deregulace

[Tisková zpráva] V Praze dne 14. listopadu 2007 Komise včera předložila návrhy na reformu předpisů Evropského společenství o elektronických komunikacích:

Sdílet

Reforma má umožnit občanům využívat výhod kvalitnějších a levnějších komunikačních služeb, ať už mobilních telefonů, rychlého širokopásmového připojení či kabelové televize, a to bez ohledu na to, kde právě v rámci EU jsou. Komise navrhuje posílit práva spotřebitelů tak, aby měli možnost výběru z více operátorů; podpořit investice do nových komunikačních infrastruktur, zejména uvolněním rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové služby; učinit komunikační sítě spolehlivější a bezpečnější, především z hlediska jejich odolnosti proti virům a dalším kybernetickým útokům. Nový Evropský úřad pro telekomunikační trh by měl pomáhat Komisi a vnitrostátním regulátorům elektronických komunikací při zajišťování toho, aby pravidla trhu a regulace k ochraně spotřebitele byla uplatňována ve všech 27 členských státech EU jednotně, nezávisle a bez protekcionismu. Návrhy Komise musí před jejich uzákoněním schválit Evropský parlament a Rada ministrů EU.

Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAKK) přivítala skutečnost, že Komise seznámila veřejnost se svými představami o další deregulaci elektronických komunikací. „Evropská komise, byť téměř s ročním zpožděním, předložila návrhy na reformu předpisového rámce elektronických komunikací z roku 2002 v podobě konkrétního souboru, který nyní musíme dobře prostudovat,“ komentuje včerejší akt Komise prezident ČAEK Zdeněk Vaníček a dodává: „Ne všechny návrhy jsou ale na první pohled nekonfliktní. Zatímco asi každý uvítá redukci dosavadních relevantních trhů z 18 na 7, rozdílné názory se určitě objeví v otázce tzv. funkčního rozdělení. Troufám si již nyní říci, že malou, pokud vůbec nějakou podporu, získá návrh na zřízení jednotného evropského regulátora. Komise rovněž předkládá novou koncepci správy rádiového spektra a to vše znamená, že nám Komise dala obtížný domácí úkol se co nejdříve a co nejobsažněji s návrhy reformy předpisů o regulaci elektronických komunikací seznámit, abychom mohli formulovat konkrétní a odborně fundovaný názor na celou problematiku,“ uzavírá Zdeněk Vaníček.

ČAEK intenzivně připravuje plán akcí na příští rok, který se bude skládat ze série odborných setkání, seminářů a konference na téma reformy elektronických komunikací a nové Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Asociace tím vyplní svůj celoroční program a hodlá v tomto smyslu úzce spolupracovat se svými členy, partnery a státní správou.