Hlavní navigace

ČAKK Evropské komisi připomínky k revizi

[Tisková zpráva] ČAKK upozorňuje na nutnost rázného odbourávání regulace elektronických komunikací všude tam, kde již není potřebná, a naopak je pro její důsledné uplatňování v prostředí trhů, kde dosud není plná konkurence.

Sdílet

V Praze 25. října 2006 Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) předala dnes Evropské komisi souhrnný materiál, v němž soustředila hlavní návrhy a připomínky k revizi předpisového rámce elektronických komunikací a také k návrhu nového Doporučení Komise o relevantních trzích. Materiál ČAKK bude součástí celkového vypořádání připomínek v rámci celoročního procesu, které Komise provede do konce roku 2006.

„Pro asociaci a její členy je důležité, aby se v rámci probíhající veřejné konzultace společně vyjádřili ke všem poznatkům o stavu regulace elektronických komunikací v České republice i ve vztahu k jednotnému trhu,“ vysvětluje prezident ČAKK Zdeněk Vaníček.

„Nejde tedy o jakési ‚písemné cvičení‘, ale o důležitý vklad do procesu přípravy nových právních předpisů nebo novel současných právních předpisů evropského práva, které jsou tedy zavazujícími i pro právo české,“ dodává Vaníček.

Hlavním závěrem podkladového materiálu ČAKK je to, že po úspěšném dokončení prvního kola analýz relevantních trhů (Česká republika splnila tuto úlohu jako třetí členský stát Evropské unie) již lze přesně rozeznat trhy, na kterých bylo dosaženo plné konkurence a které nyní patří dohledu soutěžního práva, regulaci již není potřeba vůči nim uplatňovat. Naopak u trhů, kde dosud plné konkurence dosaženo nebylo a na nichž působí dominantní subjekt, je naopak nutné ráznými regulačními zásahy a nápravnými opatřeními se přiblížit kýženému cíli a citlivě na nich prohlubovat prostředí hospodářské soutěže.

ČAKK pokládá „revizi 2006“ za nejdůležitější otázku regulace elektronických komunikací v tomto roce. Dlouhodobý proces, který Komise zahájila na sklonku minulého roku, není jen běžnou a rutinní „kontrolní akcí“ ve vztahu k transpozici konkrétního souboru několika směrnic Evropského parlamentu a Rady, ale má za cíl zevrubně a do hloubky posoudit soulad předpisového rámce se stavem tržního a technologického vývoje a vytvořit v něm předpoklady pro adekvátní návrhy změn všech dotčených předpisů sekundárního práva Evropských společenství vydaných pro oblast elektronických komunikací.

„ČAKK je i nadále připravena v tomto procesu hrát důstojnou úlohu a být platným partnerem jak orgánům Evropské komise, tak i regulačním úřadům v České republice, které společně nesou za výsledek revize rozhodující odpovědnost,“ uzavírá Zdeněk Vaníček.