Hlavní navigace

ČAKK přivítala obsah vystoupení členky Komise Viviane Reding na výroční regulační konferenci ECTA

[Tisková zpráva] V Praze dne 22. listopadu 2006 Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) přivítala vystoupení členky Komise odpovídající za problematiku informační společnosti a médií paní Viviane Reding, která zahájila letošní regulační konferenci Evropské asociace kompetitivních telekomunikací (ECTA) v Bruselu dne 16. listopadu 2006.

Sdílet

„Nejdůležitější otázkou současného vývoje regulace evropských elektronických komunikací není ani tak vrcholící revize předpisového rámce („revize 2006“), jako je jím potřeba jasného formulování politického směru, kterým se bude ubírat koncepce dosud nadměrně regulovaného odvětví, v němž proto povážlivě stagnuje příliv nových investic,“ vysvětluje Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK, která je současně národní afilací asociace ECTA v České republice. „Z tohoto důvodu bylo dlouho plánované vystoupení Viviane Reding na naší evropské regulační konferenci očekáváno s velkými nadějemi a ty paní komisařka rozhodně nezklamala,“ dodává Vaníček.

ČAKK především vítá prohlášení Viviane Reding, která jednoznačně vyloučila myšlenku tzv. „regulačních prázdnin“ z politické koncepce „revize 2006“. Komise se naopak bude snažit zajistit to, aby hlavním nástrojem investic do evropských elektronických komunikací zůstala skutečná a dobře sledovaná hospodářská soutěž a že tato politika EU bude přispívat k vytváření nových pracovních příležitostí a ke zlepšování kvality života pro každého.

„Revize 2006“, ale i probíhající konzultace k přípravě podkladů pro pravidelnou hodnotící zprávu Komise o stavu implementace regulačního rámce (tzv. dvanácté implementační zprávy) naznačují, že zbývá ještě velmi mnoho práce na cestě k zajištění pružnějšího a efektivnějšího využití rádiového spektra; k omezení regulace, která ale musí být zároveň efektivnějším nástrojem zaměřeným na ty okruhy problémů, kde dosud neexistuje plná konkurence; a k povzbuzení hospodářské soutěže a zejména nových investic do odvětví (ty totiž povážlivě stagnují u všech platforem sítí a služeb elektronických komunikací), zejména u nadnárodních trhů a služeb elektronických komunikací, které přesahují hranice jednoho členského státu. Toto je podle Viviane Reding stručné vymezení tří základních cílů současného vývoje evropských elektronických komunikací a zároveň trendů jejich regulace.

„Domníváme se,“ říká dále Zdeněk Vaníček, „že vystoupení paní komisařky Reding se stane předmětem živé debaty také v otázce tzv. strukturálního a funkčního oddělení. V tomto smyslu je naše asociace připravena vést se svými členy a také s partnery a regulátory (odvětvovým i protimonopolním) širokou diskuzi o pravém významu této koncepce, kterou Komise – jak se nyní zdá – bude prosazovat. Vhodnou příležitostí k tomu bude výroční konference ČAKK v dubnu příštího roku,“ uzavírá Vaníček

8. výroční konference ČAKK Czech Broadband Communications (CACC) 2007 se bude konat v Praze ve dnech 23. a 24. dubna 2007 a jejím ústředním tématem budou právní a regulační dopady „revize 2006“.