Hlavní navigace

ČAKK upozorňuje na společnou studii Evropské asociace kompetitivních telekomunikací

[Tisková zpráva] V souvislosti s 2722. zasedáním Rady ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky členských států Evropské unie v Bruselu ECTA v analytickém dokumentu „2006 Regulatory Scorecards“ zdůrazňuje hlavní regulační otázky před ukončením revize předpisového rámce elektronických komunikací

Sdílet

V Praze 11. prosince 2006 – Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), která působí jako národní afilace Evropské asociace kompetitivních komunikací (ECTA) v České republice, upozorňuje na společný analytický dokument podávající aktuální přehled o úrovni regulace elektronických komunikací v sedmnácti evropských zemích. Studii dnes zveřejnila ECTA v souvislosti s 2722. zasedáním Rady ministrů dopravy, telekomunikací a energetiky členských států Evropské unie v Bruselu.

Dokument ECTA, který byl dnes v Bruselu zveřejněn, dospěl k závěru, že ani po období tří a půl let po nabytí účinnosti není společný předpisový rámec elektronických komunikací v řadě členských zemí Evropské unie dosud v plném rozsahu implementován. V důsledku toho zákazníci nadále platí nadměrné ceny za telekomunikační služby a v mnoha zemích mají jen omezený výběr těchto služeb. To se především týká dostupnosti služeb založených na rychlém přístupu k Internetu (širokopásmových služeb).

Mezi sedmnácti hodnocenými zeměmi si z hlediska regulace elektronických komunikací nejlépe vedou Británie, Dánsko a Francie, naopak na posledních příčkách celkového hodnocení jsou Německo, Řecko a Polsko. Česká republika se umístila na 13. místě.

„Pro naši asociaci a její členy je důležité, že se v rámci veřejné konzultace k revizi předpisového rámce elektronických komunikací společně vyjádřili ke všem poznatkům o stavu regulace elektronických komunikací v České republice i ve vztahu k jednotnému trhu,“ vysvětluje prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. „Pokud jde o dnes zveřejněnou studii ECTA, tu ČAKK – jako její národní afilace – podpořila, přispěla k ní a pokládá jí za dobrý doplňující dokument, který zasluhuje pozornost,“ dodává Vaníček.

Dokument ECTA – Regulační přehled 2006 – obsahuje podrobné hodnocení celkové efektivnosti regulace v sedmnácti jednotlivých členských státech EU při liberalizaci elektronických komunikací. Jde o hodnocení úrovně každodenní operativní a dlouhodobé koncepční činnosti státních regulačních úřadů a jejich postupu při otevírání telekomunikačních trhů konkurenci. Dokument obsahuje doklady o tom, že po úspěšném dokončení prvního kola analýz relevantních trhů (Česká republika splnila tuto úlohu jako třetí členský stát Evropské unie) lze přesně rozeznat trhy, na nichž bylo dosaženo plné konkurence a které nyní patří dohledu soutěžního práva. Naopak u trhů, kde dosud plné konkurence dosaženo nebylo a na nichž působí dominantní subjekt, jsou naopak nutné regulační zásahy a vhodná nápravná opatření, aby se v nich prohlubovalo prostředí hospodářské soutěže. Například v rozvoji „broadbandu“ je kritickým faktorem zajištění konkurenceschop­nosti v celoevropském měřítku a existuje v něm přímá souvislost mezi efektivitou regulačního prostředí a objemem investic do odvětví. Francie, Británie, Nizozemsko a Dánsko, které přijaly aktivní opatření k zajištění konkurenčního prostředí, dosáhly úrovně rozvoje širokopásmových služeb nad celounijním průměrem (v červenci 2006 činil 15%). Naopak v Irsku, Polsku a Řecku regulátoři dostatečně aktivně nejednali a tyto země v rozvoji „broadbandu“ v rámci EU zaostávají.

„Plně se hlásíme ke stanovisku ECTA, která v souvislosti se zasedání Rady ministrů (telekomunikací) v Bruselu 11. prosince 2006 argumentuje tím, že je potřeba prosadit všechny relevantní reformy nutné k dokončení plné a nepodmíněné liberalizace elektronických komunikací,“ říká Zdeněk Vaníček. „Proto se ČAKK také aktivně účastní procesu probíhající revize předpisového rámce elektronických komunikací, proto také podpořila dnes zveřejněnou studii ECTA, byť má k některým jejím nálezům výhrady (například v otázce hodnocení úrovně regulačních úřadů),“ dodává Vaníček.

Za nejdůležitější otázku regulace elektronických komunikací v tomto roce ČAKK pokládá „revizi 2006“. Dlouhodobý proces, který Komise zahájila na sklonku minulého roku, není jen běžnou a rutinní „kontrolní akcí“ ve vztahu k transpozici konkrétního souboru několika směrnic Evropského parlamentu a Rady, ale má za cíl zevrubně a do hloubky posoudit soulad předpisového rámce se stavem tržního a technologického vývoje a vytvořit v něm předpoklady pro adekvátní návrhy změn všech dotčených předpisů sekundárního práva Evropských společenství vydaných pro oblast elektronických komunikací. ČAKK v tomto smyslu oceňuje dosavadní činnost Českého telekomunikačního úřadu a spolupráci s ostatními regulátory.

Dokument ECTA je od 11. prosince 2006 k dispozici na webových stránkách ECTA (www.ectaportal­.com) a ČAKK (www.cakk.cz).