Hlavní navigace

CCV Řízený sklad pomáhá ve společnosti Visimpex: zjednodušení, zrychlení a zpřesnění práce s výraznou eliminací chyb

[Tisková zpráva] Půlroční zkušenosti s podnikovým řešením CCV Řízený sklad na ERP systému Microsoft Dynamics mají ve společnosti Visimpex, která nabízí tisíce položek spojovacího materiálu s garancí kvality a standardizovaného balení pro obchodníky, řemeslníky, stavebnictví, specializované výroby i náročné výrobní segmenty.

Sdílet

Její logistické centrum v Přerově o kapacitě 5000 skladových míst je tak vybaveno nejen moderní skladovou technikou, ale také špičkovým informačním systémem. Mezi nejzásadnější přínosy implementovaného řešení pro řízení skladů (Warehouse Management Systems) patří zejména výrazné celkové zjednodušení skladových procesů a tedy i administrativní zátěže, zrychlení vychystání zboží o 20% a absolutní odstranění druhových chyb při vychystávání zboží a opomenutí způsobených zaměstnanci skladu včetně úplného odstranění škod způsobených nedodržením váhových limitů.

Visimpex zvolil řešení integrované v jednom ERP systému
Řešení CCV Řízený sklad, založené na platformě Microsoft Dynamics NAV, poskytuje pomocí využití on-line komunikujících radiofrekvenčních terminálů plné pokrytí veškerých procesů se schopností automatického zaznamenávání a řízení všech skladových operací. V reálném čase tak umožňuje komplexní správu provozu skladu s využitím moderních technologií a automatické identifikace. Zdeněk Polášek, vedoucí skladu společnosti Visimpex k implementaci Řízeného skladu od společnosti CCV Informační systémy říká: „Nový systém v praxi znamená, že se veškeré zboží vyskladňuje načtením kódu pomocí radiofrekvenčního terminálu, tedy s větší přesností.

Minimalizuje omyly pracovníků a zvyšuje produktivitu práce. Naše zákazníky tak dokážeme obsloužit zase o něco rychleji a kvalitněji. Při výběru dodavatele se stala výhodou volba řešení integrovaného v rámci jediného systému Microsoft Dynamics NAV, který již byl ve Visimpexu používán a jeho dodatečné rozšíření o skladové řešení CCV nepředstavovalo žádné komplikace. Volbu dodavatele Zdeněk Polášek vysvětluje: „CCV jsme vybrali na základě analýzy skladových procesů provedené jejich odborníky, kteří prokázali vysokou profesionální úroveň a znalost dané problematiky podporovanou aktivním přístupem k řešení požadavků.“

Řada výhod a užitečných funkcí systému zvyšuje efektivitu
Okamžité výsledky po implementaci nového modulu komentuje Petr Matuška, ředitel divize CCV Business Solutions: „Jsme rádi, že se splnily naše předpoklady a okamžitě po nasazení řešení CCV Řízený sklad došlo k rapidnímu snížení chybovosti obsluhy a počtu reklamací. Podstatně vyšší přehled o zásobách navíc vede k dalšímu posílení konkurenceschop­nosti Visimpexu. Jednoznačně došlo ke zjednodušení, zrychlení i zpřesnění práce skladu a snížení vlivu lidského faktoru.“ Jedním z nejvýznamnějších přínosů řešení CCV Řízený sklad je úplné odstranění papírových podkladů pro skladové pohyby zboží, a to díky využití radiofrekvenčních terminálů. Podmínkou je řádné označení zboží čitelným čárovým EAN kódem včetně šarže. Označení pro přebalení zboží (etikety) jsou nově automaticky tisknuty přímo z ERP systému. Výsledkem je eliminace chyb způsobených lidským selháním. Podrobnosti doplňuje Vladimír Teplý, hlavní architekt řešení CCV Řízený sklad: „Odpadly například druhové chyby a nejrůznější opomenutí způsobená zaměstnanci skladu, navíc procesy prováděné skladníky je možné stále sledovat a vyhodnocovat v každém momentu. Systém minimalizuje reklamace, umožňuje slučování objednávek a více možností balení a optimalizuje rozložení zboží na paletě dle pevnosti obalu.“

Vylepšen je rovněž balící a kontrolní list, vše probíhá na úrovni jedné lokace a záznam o přebalení je v jednom formuláři od návrhu až po přesun do expedičního skladu včetně zaúčtování rozdílů do normy.

Vyčíslitelným přínosem nového systému je pak rychlost vychystání položky, která se zvýšila o více než 20%. Díky automatickému zohlednění tuhosti obalů a příslušných váhových limitů také již nedochází ke škodám vzniklým zborcením zboží na paletě. Přibyla také přehledná evidence již vyskladněného zboží v expediční zóně s informací o počtu palet a jejich hmotnosti, která je k dispozici pro přesný a rychlý podklad pro nakládku. Tím je možno optimalizovat tonáž a velikost auta a dosáhnout úspor při distribuci zákazníkům. Přechodem na radiofrekvenční terminály došlo rovněž k úsporám nejen pokud se týká administrativní zátěže, ale i samotné obsluhy skladu. CCV Řízený sklad totiž umožňuje příjem jedné dodávky více skladníky najednou a tedy přesouvání pracovníků dle priorit a vytížení, což s sebou přináší i zkrácení času příjmu dodávky. Nový systém umožňuje rovněž okamžité zjištění případných nesrovnalostí v průběžné inventuře nebo každodenní kontrolu stavu skladu v průběhu výdeje.

Zlepšený komfort na straně zákazníků Visimpexu
CCV Řízený sklad s sebou přináší řadu pozitivních dopadů nejen pro samotného příjemce softwaru, ale rovněž – a to je nesmírně důležité – i pro jeho zákazníky. Ti tak nyní u Visimpexu mohou těžit zejména z vyskladňování zboží pomocí automatizované identifikace, čímž dochází k minimalizaci chyb způsobených lidským faktorem a vychystávání zakázek tak lze garantovat jako prakticky bezchybné, a to v pořadí od nejtěžšího po nejlehčí z důvodu eliminace případného poškození lehčích obalů. Více objednávek jednoho zákazníka lze nyní v rámci jednoho dne sloučit do jedné zásilky, přičemž jeden druh zboží lze balit do více druhů krabiček.

O společnosti CCV Informační systémy
CCV Informační systémy je ryze český softwarehouse. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Na trhu působí již od roku 1992. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a jeho pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment) a v Opavě (divize CCV eBusiness). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (ERP systémy Microsoft Dynamics NAV), jeho nadstavbových řešení (Warehouse Management System) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion®), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální internetová řešení (registry, portály) pro státní správu.

CCV Informační systémy udržuje certifikát dle systému kvality ISO 9001:2001, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Valued Member Partner.

O společnosti Visimpex a.s.
Visimpex je dynamická česká společnost působící v oblasti spojovacího materiálu s mezinárodní působností. Během svého dvanáctiletého působení firma dokázala vyrůst z distributora standardního spojovacího materiálu ve společnost, která dokáže zajistit speciální výkresové díly i pro ty nejnáročnější klienty z oblasti automotive a elektro průmyslu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).