Hlavní navigace

ČD - Telematika a.s. a Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí podepsaly rámcovou smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací

[Tisková zpráva] PRAHA, 22. července 2008 - Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT) uzavřela rámcovou smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací se společností ČD – Telematika a.s. (ČD-T), která provozuje druhou největší telekomunikační síť v České republice. APKT tvoří 23 řádných a 4 přidružení členové.

Sdílet

Rámcová smlouva umožňuje členům APKT jednotný přístup k centrálně poskytovaným službám společnosti ČD-T. Jedná se o připojení k veřejné síti Internet, o poskytnutí přenosových služeb vhodných pro distribuci obsahu televizního vysílání a další doplňkové služby.

Síť APKTnet vytvořená pro tyto účely společností ČD-T poskytne členům APKT možnost rozšiřování poskytovaných služeb bez běžných omezení, která jsou v současných sítích nastavena. Jedná se především o možnost navyšování přenosové kapacity, možnost vzájemného propojení jednotlivých členů mimo síť Internet, možnost šíření dat formou provozu „multicast“ a o záruku klíčových parametrů přenosových služeb. Obchodní model je založen na outsourcingu s optimalizovanou rolí poskytovatele (ČD-T) a podnikajících subjektů využívajících velkoobchodní transportní služby (členové APKT). Přitom umožňuje autonomní chování jednotlivých kabelových operátorů.

Předseda představenstva APKT RNDr. Přemysl Klíma, CSc. o tomto projektu prohlásil: „Pro APKT je projekt APKTnet moderním technickým řešením, které zajistí nejen připojení kabelových rozvodů do celorepublikové páteřní sítě a tím i přístup ke společně poskytovaným službám, ale také propojení lokálních systémů navzájem.

Zákazníkům tak bude možné efektivně nabídnout nejen řadu televizních a rozhlasových programů, ale také internetové a hlasové služby a přístup k různým podnikatelským i zábavním aplikacím. Očekáváme, že tento projekt bude přínosem především pro koncové uživatele, kterým umožní přístup k širokému portfoliu služeb za přijatelných podmínek i v menších lokalitách. Naši členové budou moci lépe čelit výzvám vyplývajícím z rostoucí konkurence mezi různými přístupovými technologiemi a probíhající konsolidace trhu. Posílí se postavení členů APKT vůči provozovatelům veřejných sítí elektronických komunikací a poskytovatelům aplikací. Tím by mělo dojít ke zvýšení obchodní hodnoty zapojených společností. Synergické efekty budou stimulovat i postupný vývoj nových multifunkčních služeb podle potřeb našich klientů. Systém je otevřen i pro nově přistupující členy APKT.“

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČD – Telematika a.s. Ing. Stanislav Beneš konstatoval, že společnost ČD – Telematika a.s. prokázala, že je preferovaným dodavatelem profesionálních telekomunikačních služeb schopným smluvně zaručit klíčové parametry, které vyhovují i tak náročným uživatelům, jako je APKT. „Naší strategií je poskytování služeb pro telekomunikační operátory. Tento projekt je projektem skutečné širokopásmové sítě pro náročné aplikace, jako je distribuce televizních signálů nebo přenos hlasu,“ řekl místopředseda představenstva a ředitel pro strategii ČD – Telematika a.s. Ing. Miroslav Šídlo.