Hlavní navigace

ČD-Telematika přebírá firemní zákazníky od TISCALI

[Tisková zpráva] Dne 1.8.2007 převzala společnost ČD-Telematika více než 400 zákazníků od společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika, s.r.o. (TISCALI), kteří využívali její hlasové, datové a internetové služby určené malým, středním a velkým firmám.

Sdílet

Společnost ČD-Telematika se orientuje na poskytování služeb firemní klientele a těmto zákazníkům je schopna i nadále poskytovat tyto služby v požadované kvalitě a zajistit jejich další rozvoj v podobě neustálého navyšování kvality a rozsahu služeb. Zákazníci budou tyto služby využívat za stejných cenových a kvalitativních podmínek. Tímto krokem ČD-Telematika výrazně zvyšuje svůj podíl na trhu telekomunikačních služeb pro firemní klientelu.

Martin Horký, technický ředitel společnosti TISCALI řekl: „V současné době jsou již všichni zákazníci uvedených služeb po provozní stránce součástí telekomunikační sítě společnosti ČD-Telematika vzhledem k tomu, že součástí transakce byl i převod související infrastruktury.“

Generální ředitel TISCALI Pasquale Lionetti dodal: „Hledali jsme spolehlivého partnera, který bude schopen nabídnout našim zákazníkům stejné služby, ve stejné kvalitě a za stejných podmínek. Právě takovým partnerem je ČD-Telematika. Naše spolupráce s touto společností velmi intenzivně probíhá již od roku 2002, kdy ČD-Telematika zahájila poskytování telekomunikačních služeb.“

Generální ředitel společnosti ČD-Telematika Stanislav Beneš k tomu dodal: „Jsme rádi, že se TISCALI rozhodlo právě pro naši společnost. Celý proces se nám povedlo realizovat ve velmi krátké době a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Navíc jsme schopni těmto zákazníkům nabídnout také další služby za výhodnějších podmínek. Věřím, že všichni zákazníci budou s našimi službami spokojeni.“

Společnost ČD-Telematika a.s. (ČDT) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČDT vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou síť s kapacitou STM-64 (10 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČDT mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.

TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. je předním poskytovatelem přístupu k internetu pro uživatele v domácnostech, významným poskytovatelem širokopásmového připojení k internetu a výhodných hlasových služeb pro české uživatele, provozovatelem jednoho z nejuznávanějších českých internetových portálů a přední společností v poskytování internetových, datových a hlasových služeb firemním uživatelům.