Hlavní navigace

CeBIT 2007: Řešení Infor pomáhají zákazníkům zachytit rychlé změny v globálním obchodním prostředí

[Tisková zpráva] Praha – 15. února 2007 – Infor, jeden z největších světových dodavatelů podnikových informačních systémů, bude na veletrhu CeBIT 2007 ve dnech 15.-22. března 2007 prezentovat svá nejnovější řešení a strategii maximalizace zákaznických IT investic. Infor bude přítomen na dvou místech: v hale 5, na stánku C24, a v hale 3, na stánku C45, informační bod 3. CeBIT je největší světový veletrh prezentující digitální, IT a telekomunikační řešení pro business i domácí zábavu.

Sdílet

Návštěvníci veletrhu CeBIT budou mít příležitost hovořit s odborníky společnosti Infor o svých individuálních softwarových potřebách a získat informace o potenciálních řešeních svých obchodních požadavků doslova z první ruky. Prostřednictvím nových funkcionalit, které integruje ke všem aktuálně dostupným řešením demonstruje společnost Infor své odhodlání zvýšit hodnotu stávajících zákaznických IT investic, rozšířit základní aplikace o nová, obchodně specifická řešení a rozvíjet produktovou řadu Infor směrem k vytvoření řešení nové generace. Infor na CeBITu rovněž upřesní své plány ohledně své architektury Infor Open SOA (Services Oriented Architecture), která umožní zákazníkům dosáhnout obchodní flexibility nezbytné pro úspěch na rychle se měnících trzích.

Stánek Infor v hale 5 zve návštěvníky a zákazníky na prezentaci obchodních přínosů softwarové nabídky Infor se záměrem poskytnout návštěvníkům stánku klidnou obchodní atmosféru na ploše 300 m2. Horkými tématy na letošním veletrhu budou řízení dodavatelského řetězce, řízení skladů, řízení přepravy, kompatibilita s nejrůznějšími standardy a regulativy, řízení výkonnosti, a rozpočtování a prognózování. Infor rovněž představí další řešení včetně řízení výdajů, reportingu, plánování a strategie, a řízení lidských zdrojů. Vedle toho se zákazníci budou moci seznámit s odvětvově-specifickými funkcionalitami pro automobilový průmysl, diskrétní a procesní výrobu a distribuční průmysl.

Stánek C45 v hale 3 bude primárně zaměřen na řešení pro řízení výkonnosti a business inteligenci. Infor se mj. zúčastní akce Forum Business Intelligence and Enterprise Information Integration (Forum BI and EII). Hlavním centrem pozornosti zde bude strategický management, konsolidace a reporting, a rozpočtování a prognózování – bez ohledu na konkrétní odvětví.

Řešení prezentovaná na CeBITu:

  • S novou verzí Infor ERP COM poskytne společnost Infor kvalitnější vertikální funkcionality. S ohledem na analýzu uživatelských potřeb bude doplněno více než 50 zákaznických funkcionalit a modulů.
  • Infor bude prezentovat nejnovější verzi Infor ERP Xpert. Jeho předchůdce, Infor XPPS, je v současnosti využíván 17 z 25 největších světových strategických automobilových dodavatelů.
  • S více než 25 funkčnostmi dodaných na základě zákaznických požadavků poskytuje Infor ERP LN Feature Pack 3 automatizaci základních business procesů v oblasti diskrétní výroby, jako např. zpětná logistika, daňové vyrovnání a zpracování více-měnových transakcí.
  • Nejnovější verze Infor SRM SupplyWeb 10, přední řešení pro oblast řízení dodavatelských řetězců v segmentu automobilového průmyslu, obsahuje nové funkčnosti určené ke zefektivnění spolupráce mezi zákazníky a dodavateli, přičemž poskytuje nové nástroje určené ke zvýšení přesnosti dat, a zlepšení řízení poptávky a nabídky. SupplyWeb ve verzi 10 nabízí výrobcům výhody prověřeného SRM řešení, které se snadno integruje do existujících ERP systémů.
  • V oblasti procesního průmyslu získalo řešení Infor ERP Ratioplan certifikaci ISO 9001:2000, což je důležitý certifikát spolehlivosti řešení a vysoké kvality spolupráce.
  • Řešení specificky určené pro evropský elektronický a oděvní průmysl je Infor ERP AS, které zahrnuje několik nových funkcionalit včetně nového zákaznického informačního systému (CIS). Největšími přínosy v rámci této funkcionality jsou lepší vizualizace informací uvnitř ERP řešení a jednodušší zpracování denních pracovních procesů.
  • Zajímavým řešením pro segment procesního průmyslu bude Infor ERP Blending. Toto řešení nabízí integrovanou smyčku procesů fungujících ve shodě s požadovanými standardy, od plánování až po výrobu, přičemž umožňuje zákazníkům redukovat náklady v rámci celého životního cyklu produktu, optimalizovat využití materiálu a integrovat důležité kvalitativní aspekty (jako např. zacházení s alergeny).
  • K dalším novinkám na CeBITu budou patřit nová verze Infor EAM MP2, řešení pro řízení podnikových aktiv pro SMB společnosti, které je nyní globálně dostupné a zahrnuje rozšířené možnosti využití na platformě Microsoft. Infor EAM MP2 také podporuje nové Windows Vista.

„Veletrh CeBIT nám neposkytuje jen excelentní platformu pro přímý dialog se zákazníky a dalšími stranami. Také nám nabízí příležitost prezentovat naše nejnovější řešení a strategie,“ řekl Hermann Stehlik, viceprezident pro marketing v regionu EMEA. „Na CeBITu budou mít naši zákazníci z celého světa jedinečnou šanci získat informace z první ruky od našich branžových expertů. Strategie naší společnosti nazvaná ,První je zákazník' se především zaměřuje na maximalizaci hodnoty zákaznických investic do produktů Infor.“