Hlavní navigace

CeBIT 2011: Software AG oznamuje další krok v cloudové strategii – Software AG Cloud Ready

[Tisková zpráva] Řešení Software AG Cloud Ready umožní flexibilní nasazení v prostředích veřejných cloudů, privátních cloudů nebo na vlastním zázemí. Software AG představuje koncept „extrémní spolupráce“. Software AG nabízí podporu pro integraci a systémové řízení řešení v cloudu. Software AG představuje Cloud Ready konzultační služby. webMethods and ARIS pro nasazení v cloudu budou dostupné ve třetím čtvrtletí 2011.

Sdílet

Darmstadt/Hannover 28. února 2011 – Software AG dnes představila v rámci své strategie pro cloud computing své nejnovější řešení – Software AG Cloud Ready. To zahrnuje navrhování a řízení procesů, servisně orientovanou architekturu (SOA) a integraci v cloudu. Řešení Software AG Cloud Ready, které bude pro koncové uživatele dostupné ve třetím kvartále roku 2011, je navrženo tak, aby obchod a IT ve shodě spolupracovaly na transformačních změnách, a to rychleji a s nižšími náklady. 

Software AG Cloud Ready zahrnuje navrhování procesů a strategie, řízení procesů, integraci a systémové řízení v cloudu. Uživatelé produktů řady webMethods mají možnost spustit své vývojové, testovací nebo i produktivní systémy v prostředí cloudu, aby snížili čas potřebný k ostrému nasazení nebo případným změnám. Uživatelé produktů řady ARIS mohou těžit z možností spolupráce ve fázích návrhu, simulace, publikování či monitorování projektů transformace procesů. Kombinaci produktů webMethods a ARIS pak spojují obchod i IT pro rychlejší strategické a transformační změny napříč organizací. 

„Čím více si organizace osvojují přístupy SaaS (Software as a Service) nebo cloud computingu, tím více roste potřeba integrovat aplikace a data v cloudu s klasickými on-premise aplikacemi,“ říká Dr. Wolfram Jost, Chief Technology Officer a člen představenstva Software AG. „Odpovědí Software AG na tuto potřebu je nabídka vlastností pro integraci a systémové řízení aplikací bez ohledu na platformu. Navíc si naši využívající ARIS a webMethods zákazníci budou moci zvolit, zda chtějí nasadit naši produkty v cloudu, klasicky on-premises nebo v hybridním prostředí.“

Software AG Cloud Ready dovolí všem zainteresovaným stranám v organizaci spolupracovat během celého životního cyklu procesů: od strategie a návrhu přes implementaci a nasazení k monitorování a návrhům na další zlepšení. Nabízí také systém pro řízení během celého životního cyklu, tak aby procesní a systémové změny byly bezpečně zaplánovány včetně analýzy dopadů. Software AG Cloud Ready tak umožní „extrémní spolupráci“ při snížení času nutného pro běh projektu a snížení nákladů na zavedení. 

„Software AG Cloud Ready je jen první fází naší strategie pro cloud computing, ale je to pořádný krok kupředu,“ sdělila Susan Ganeshamová, Senior Vice President of Product Marketing & Management Software AG. „Řešení umožní vlastníkům procesů, vedoucím pracovníkům nebo partnerům pracovat společně na jakémkoliv digitálním zařízení, a přinášet tak inovace ještě rychleji. Proto také hovoříme o extrémní spolupráci.“ 

Software AG Cloud Ready pomáhá zákazníkům třemi způsoby:

1. Rozběhnutí produktů ARIS i webMethods na nových platformách, včetně Amazon EC2 nebo VMware

2. Běh řešení pro integraci a procesy kombinovaně v cloudových a klasických on-premise prostředích, s možností hybridního nasazení

3. Zpřístupnění integrace a systémového řízení mezi tradičními on-premise aplikacemi a SaaS produkty, jako například Salesforce, Workday nebo Google 

Softwarovou nabídku doplňují naše konzultantské a servisní týmy a jejich produktové či oborové znalosti, podporují úspěšné nasazení našich softwarových platforem v prostředí cloud computingu. Tyto Cloud Ready služby zahrnují důslednou přípravu, návrh strategie a analýzu nároků ke snadnému přechodu na cloudová řešení.  

Dostupnost 

Software AG Cloud Ready bude uvolněno ve třetím kvartále 2011. Pro více informací navštivte http://www.sof­twareag.com/clou­d.