Hlavní navigace

Celá třetina IT managerů riskuje postihy kvůli nesprávnému užívání softwaru

[Tisková zpráva]

Sdílet

Celá třetina IT managerů riskuje postihy kvůli nesprávnému užívání softwaru

BSA spustila nový informační portál www.zeptejtese­sama.cz, který má firmám pomoci řešit problematiku softwarového managementu a orientovat se v související právní legislativě. Podle nezávislého průzkumu stále jen část manažerů IT ví, co je vůbec na počítačích zaměstnanců instalováno a jak by se měla provádět řádná správa
firemních softwarových licencí.

Praha, 21. července 2005 – Firmám až na výjimky chybí informace, jak zaměstnanci užívají instalovaný software. Business Software Alliance (BSA) po celém světě proto spustila internetové stránky s jasným návodem, jak na věc. Obsahují přehledný a ucelený návod jak nejen ohlídat nelegální instalace, ale především jak snížit náklady na zbytečné investice do softwaru a správně rozdělit získané licence mezi zaměstnance. V Česku se dají potřebné informace najít na internetové adrese www.ZeptejteSe­Sama.cz – zeptejte se na Software Asset Management (SAM).

BSA tak reaguje na výsledky průzkumu, který byl proveden nezávislou britskou agenturou,* mezi 650 manažery informačních technologií. „Podle něj celá třetina IT manažerů nemá přesnou představu o tom, jaký software se na firemních počítačích vyskytuje a zbytečně tak riskuje možné postihy,“ uvedl Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA. Pouze 16 procent z oslovených manažerů využívá pro získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy – takzvané nástroje pro Software Asset Management (SAM). Ty jsou také často známé jako nástroje pro softwarový management, které automatizují a ulehčují správu licencí k počítačovým programům ve firmě.

Z průzkumu dále vyplynulo, že šéfové IT chtějí stále více rozumět tomu, jak zaměstnanci firemní software užívají – na to poukázalo 82 procent respondentů. Důvodem je podle průzkumu zejména zvyšující se potřeba firem vyhovět právním předpisům souvisejícím s legálním užíváním počítačových programů.

„V Česku i v jiných zemích vyšetřuje policie většinu případů softwarového pirátství ve firmách na základě oznámení některého ze zaměstnanců, ať už současného nebo bývalého. Při využití nástrojů určených ke správě a evidenci počítačových programů se jen těžko může stát, že někdo ze zaměstnanců na firemní počítač nainstaluje něco bez vědomí IT oddělení. Vedení společnosti si tak může být jisté, že instalovaný software je legální a užíván v souladu s licenčními podmínkami,“ řekl Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA.

Jako další důvod, proč mít přehled o instalovaném softwaru, dotázaní uváděli hlavně ochranu před virovými útoky, udržování datové integrity a snížení nákladů na podporu a školení**. Riziko zavlečení virů či jiných škodlivých programů – jako například tolik rozšířeného spyware – je totiž bez kontroly užívaného softwaru velmi vysoké.

„Zaměstnanci si totiž pro sebe často stahují z internetu různé šikovné programy, ale už netuší, že spolu s nimi mohou zanést do firemní sítě také virovou nákazu. S nástroji určenými pro správu počítačových programů je pro IT oddělení jednoduché nedovolené programy ihned v počátku zlikvidovat,“ uvedl Jan Hlaváč další důvod proč využít informací z www.zeptejte­sesama.cz.

Důležitým aspektem využívání Software Asset Managementu je také značná úspora nákladů. „Až 40 procent ze získaných licencí není zaměstnanci využíváno. Software Asset Management plýtvání penězi účinně zabraňuje. Investice do software se pak neodehrávají v duchu – myslím, že budu něco potřebovat, ale co skutečně potřebuji,“ upřesnila specialistka na softwarové audity Martina Hyndráková ze společnosti truconneXion.

Naopak jako hlavní překážky v užívání nástrojů pro správu firemního softwaru respondenti uváděli nedostatek informací o kvalitních produktech pro softwarový management (28%), nedostatek času pro správu softwaru (29%) anebo rapidní růst společnosti či její IT infrastruktury (27% a 22%).

Většina těchto překážek se však dá velmi jednoduše překonat. Možná řešení jsou přehledně popsána na novém portálu. „Přes 90 procent dotazů přijatých naší tuzemskou informační linkou se týká nejasností okolo správy a využívání softwaru. Proto BSA ve snaze firmám pomoci vytvořila informační portál www.zeptejtese­sama.cz, kde najdou odpovědi na většinu otázek z této oblasti,“ uzavřel Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA.

* Průzkum byl proveden společností britskou Vanson Bourne mezi 650 malými a středně velkými (SME) podniky ve Velké Británii. Průzkum byl proveden on-line a respondenti představovali firmy ze všech sektorů a geografických regionů Británie. Společnost Vanson Bourne se specializuje na výzkum trhu, zejména v oblasti měření využitelnosti technologií.
** Podrobnější přehled závěru průzkumu je v příloze.


Příloha:

Tabulka 1: Co lze najít na www.zeptejtese­sama.cz – portál obsahuje podrobný návod, jak začít se softwarovým managementem – od centralizace nákupu a distribuce přes nastavení nařízení a procedur až po vytvoření a údržbu databáze softwarového managementu. Dále obsahuje kontakty na poskytovatele služeb softwarového managementu a softwarových auditů. Zároveň si firmy mohou stáhnout ukázkové nástroje pro správu počítačových programů zdarma a vyzkoušet je. Mají tedy možnost ověřit si, zda daný nástroj vyhovuje jejich potřebám. Tyto nástroje pomáhají automatizovat sběr, identifikaci a zpracování dat o instalovaném softwaru a hardwarovém vybavení.

Tabulka 2: Terminologie – co znamená:

 • Software Asset Management (SAM) – správa softwarových licencí. Soubor činností, který zajišťuje užívání pouze legálního software a zároveň pomáhá s jeho optimálním využíváním a nákupem.
 • Softwarový management – navazuje na SAM a zahrnuje i softwarový audit. Zajišťuje dlouhodobé zamezení užívání nelegálního softwaru. Vede také k přenesení odpovědnosti za firemní software z IT administrátora a/nebo statutárního zástupce firmy na koncové uživatele. Systém činností softwarového managementu řeší všechny aspekty užívání firemního software.
 • Softwarový audit – důkladná inventarizace softwarových licencí. Zjišťuje počet instalovaných licencí, který je pak porovnán s počtem skutečně legálně získaných. Audity dále řeší případnou nápravu – tedy pořízení chybějících licencí či odstranění nadbytečných instalací. Provádění auditů by mělo být opakováno alespoň jedenkrát ročně za účelem skutečně důkladné kontroly nad správou firemní sítě.

(pokračuje)
Tabulka 3: některé závěry průzkumu BSA mezi manažery informačních technologií, který se zaměřil na užívání softwaru ve firmách (provedla britská agentura Vanson Bourne)

Proč je důležité rozumět užívání softwaru ve firmě?

 1. 82% kvůli porušování zákonů
 2. 64% vyhnout se ztrátě dat kvůli útokům virů
 3. 50% vyhnout se narušení integrity dat
 4. 32% snížit náklady na podporu a školení

  Pokud si nejste vědomi, jak užívat software, co vám v tom brání?

   1. 29% nedostatek času kontrolu vykonávat
   2. 28% nedostatek nástrojů pro monitorování
   3. 27% rapidní růst firmy způsobil ztrátu kontroly
   4. 23% chybějící procesy kontroly
   5. 22% změny v IT struktuře způsobily ztrátu kontroly

   Pro další informace kontaktujte:

   Jana Hlaváče, tiskového zástupce BSA
   E-mail: tisk@bsa.cz, mobil: 777 076 760, telefon: 222 312 459
   www.bsa.cz; www.nopiracy.com
   BSA Hotline: 224 811 748

   Informace o BSA:

   Business Software Alliance (www.bsa.org) je přední organizací, která se zabývá prosazováním bezpečného a legálního digitálního světa. BSA je mluvčím světového komerčního softwarového průmyslu směrem k vládním organizacím a na mezinárodních trzích. Členské společnosti BSA představují nejrychleji se rozvíjející průmyslové odvětví na světě. BSA vzdělává spotřebitele v oblasti řízení softwaru a ochrany autorských práv, kybernetické bezpečnosti, obchodování, e-commerce, a v ostatních záležitostech souvisejících s internetem.

   Mezi členy BSA patří: Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, Cadence Design Systems, Cisco Systems, CNC Software/Mastercam, Corel, Dell, Entrust, HP, IBM, Intel, Internet Security Systems, Macromedia, McAfee, Microsoft, PTC, RSA Security, SAP, SolidWorks, Sybase, Symantec, UGS Corp., VERITAS Software a česká akciová společnost SGS, a. p..