Hlavní navigace

Celoevropský televizní průzkum UPC 2005: záleží na věku?

[Tisková zpráva] [Praha, 7.11. 2005] Považují Evropané televizi za věrohodný sdělovací prostředek? Ovlivňuje televize politické či náboženské přesvědčení? Liší se vnímání televize v různých věkových skupinách? Na tyto otázky se pokouší odpovídat každoroční „Celoevropský televizní průzkum,“ který provádí UPC – přední evropská společnost zabývající se širokopásmovou komunikací. Výsledky průzkumu budou zveřejněny v prosinci tohoto roku.

Sdílet

Výzkum se provádí mezi více než 6 000 televizními diváky ve všech čtrnácti evropských zemích, v nichž UPC poskytuje své služby více než 10 milionům zákazníků: v Nizozemí, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Irsku, Norsku, Švédsku, Belgii, Rumunsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice a Slovinsku. Průzkum koordinuje společnost Research International.

Celoevropský televizní průzkum nám pomůže dozvědět se více o tom, jak naši zákazníci vnímají televizi a jakou úlohu hraje televize v jejich životě. Průzkum se také zaměřuje na rozdíly v diváckých preferencích mezi staršími a mladšími lidmi, komentuje celou akci Václav Bartoň, generální ředitel UPC Česká republika, a. s. Výsledky tohoto průzkumu využije UPC při zvažování nabídky svých služeb, s přihlédnutím ke kulturním rozdílům v rámci své evropské zákaznické základny.

Volba oblíbených moderátorů televizního zpravodajství

Letošní Celoevropský televizní průzkum bude také zkoumat důvěryhodnost televizního zpravodajství v očích mladších a starších diváků. Respondenti ve všech čtrnácti zemích budou moci volit svého nejoblíbenějšího moderátora televizních zpráv, a to z výběru deseti kandidátů. Nominováni budou moderátoři z veřejnoprávních i komerčních televizních stanic. V prosinci UPC oznámí, který moderátor získal v každé zemi nejvíce hlasů.

Tento Celoevropský televizní průzkum provádí společnost UPC již podruhé. V roce 2004 se průzkum soustředil na způsob sledování televize během vánočních svátků. Výsledky ukázaly, že dvě třetiny evropské populace se domnívají, že programy obsahující násilí by o Vánocích měly být v televizi zakázány. Napříč Evropou vítězí o Vánocích rodinné filmy, zatímco o živé sportovní přenosy je menší zájem. 81 procent Evropanů považuje náboženské či duchovní televizní programy vysílané o Vánocích za příliš nezáživné a nesleduje je.

Bližší informace k výzkumu

V rámci výzkumu bylo použito několik výzkumných metod:

V zemích, kde je dostatečně rozšířeno používání internetu, aby zajišťovalo reprezentativnost sebraných údajů, byl výzkum veden prostřednictvím internetových panelů. Internetový panel se skládá z velkého množství možných respondentů (30 000 – 60 000, v závislosti na počtu obyvatel konkrétní země), kteří souhlasili s poskytnutím rozhovoru. Z této skupiny lze metodou náhodného výběru zvolit jakékoli množství lidí, jimž bude zaslán dotazník. Vzhledem k tomu, že respondent má na vyplnění dotazníku dost času, mohou být výsledky průzkumu nesmírně kvalitní. Do několika dnů po rozeslání dotazníků lze přes internet získat výsledky.Inter­netové panely byly použity v těchto zemích: Nizozemí, Belgie, Francie, Rakousko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Irsko.

V zemích, kde má k internetu přístup méně lidí a jeho používání není tak rozšířeno, bylo dotazování provedeno buď formou telefonického průzkumu (Polsko), nebo formou osobních rozhovorů s osobami zastavenými na ulici na různých místech země (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Rumunsko).

Celková velikost vzorku byla stanovena na 450 respondentů v každé zemi. Toto číslo je dostačující, aby zaručovalo spolehlivou výpověď o celém obyvatelstvu dané země, a navíc umožňuje rozdělit vzorek do různých podskupin (věk a pohlaví). Ve spolupráci se společností Hill and Knowlton byly podskupiny vytvořeny z různých věkových skupin (do 29 let, 30–49 let, 50 a více let) a rozděleny podle pohlaví.Minimální kvóta pro každou skupinu činila 75 osob, aby se skupiny skládaly z dostatečného počtu respondentů. Po dokončení sběru dat byla tato data převážena vzhledem ke skutečným poměrům v populaci. Převažování zaručuje, že každá podskupina ve vzorku má stejnou relativní důležitost, jakou má v celé populaci.

Veškeré lokální výzkumy realizovala Společnost Research International. V následujících zemích prováděly výzkum její místní agentury:

  • Maďarsko: Hoffman Research / člen skupiny Research International
  • Slovinsko: Hoffman Research / člen skupiny Research International
  • Česká republika: Opinion Window / člen skupiny Research International
  • Slovensko: Opinion Window / člen skupiny Research International
  • Rumunsko: MIA marketing international LTD. (přidružená společnost Research International)
  • Polsko: Pentor / člen skupiny Research International

Společnost Lightspeed Research (Londýn) zorganizovala výzkum pomocí internetových panelů v následujících zemích: Nizozemí, Francie, Rakousko, Švédsko, Norsko, Belgie, Švýcarsko a Irsko.