Hlavní navigace

Celoevropský televizní průzkum UPC 2005

[Tisková zpráva] Evropský televizní průzkum společnosti UPC za rok 2005 odhalil rozdíly v televizním chování mezi jednotlivými generacemi diváků: pro mladé Evropany je televize zábavou, zatímco starší lidé ji využívají jako zdroj informací; televize je považována za nejspolehlivější zpravodajské médium; starší Evropané sledují televizi ve větší míře než mladí lidé.

Sdílet

[Praha, 15. prosince 2005] Starší lidé (50+) sledují televizi proto, aby byli informováni, mladší lidé (16–29) ji považují za zdroj zábavy. Starší lidé tráví sledováním televize mnohem více času než mladí lidé a mnohem častěji si také své oblíbené televizní pořady nahrávají. Všechny generace evropských diváků považují televizní zprávy za nejdůvěryhodnější zdroj informací (52 %), následuje rozhlas (18 %) a noviny (15 %). Přesto však zastávají Evropané k tomu, co se z televizního zpravodajství dovídají, skeptický postoj – pouze 21 % věří, že informace jsou vždy nebo obvykle pravdivé. Většina Evropanů (48 %) se domnívá, že televizní zpravodajství veřejnoprávních i komerčních televizních stanic je stejně důvěryhodné, 41 % důvěřuje spíše televiznímu zpravodajství vysílanému veřejnoprávními televizními stanicemi.

To jsou jen některé z výsledků celoevropského průzkumu televizního chování uspořádaného společností UPC, největším provozovatelem širokopásmového kabelového televizního vysílání v Evropě. Průzkum, jehož koordinátorem byla společnost Research International, probíhal mezi více než 6000 respondenty ve všech čtrnácti evropských zemích, v nichž společnost UPC poskytuje své televizní služby celkem deseti milionům diváků. Jedná se o Nizozemí, Francii, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Irsko, Belgii, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko a Slovinsko. Společnost UPC využije výsledky průzkumu při rozhodování o úpravě své nabídky služeb, kdy je důležité přihlédnout ke kulturním rozdílům mezi evropskými klienty.

Jaká jsou další hlavní zjištění?

Důvěryhodnost televizního zpravodajství

Pokud jde o důvěru v televizní zpravodajské relace, zcela jim věří jen 21 % evropských diváků. Zpravodajství vysílanému veřejnoprávními a komerčními televizemi důvěřuje téměř shodně 48 % Evropanů, ale z jejich druhé poloviny dává 41 % jednoznačně přednost zpravodajství veřejnoprávních stanic. Rumunsko je jedinou zemí, ve které diváci důvěřují komerčním televizním stanicím více než stanicím veřejnoprávním. Prim hraje televize v případech, kdy dojde k neštěstí. V tomto ohledu považuje 52 % všech Evropanů televizi za nejspolehlivější zdroj informací, následovaný rozhlasem (18 %) a novinami (15 %). Internet je spolehlivějším zdrojem informací pro mladé lidi (16 %) spíše než pro lidi starší (10 %).

Mladým Evropanům se nezamlouvá náboženství a politika na televizních obrazovkách

Obecně platí, že většina Evropanů sleduje televizi především proto, aby byli informováni (55 %). V největší míře to platí o Polsku – 76 %. Ze všech Evropanů sledují televizi pro pobavení nejčastěji Irové. Zvláštností je Norsko, kde téměř jedna třetina diváků sleduje televizi ze vzdělávacích důvodů. Značné rozdíly však existují rovněž mezi jednotlivými generacemi. Ve věkové skupině padesátiletých a starších osob 69 % respondentů uvádí, že získávání informací je hlavním důvodem ke sledování televize. Naopak 56 % respondentů ve věku mezi 16 a 29 lety tvrdí, že hlavním důvodem sledování televize je zábava.

Televizní pořady o národní politice považuje za zajímavé 68 % Evropanů, avšak jen 40 % se je skutečně snaží sledovat. Překvapivým zjištěním byla skutečnost, že 53 % všech Evropanů uvádí, že jejich chování při hlasování o politických záležitostech je do určité míre ovlivněno televizními pořady – nejvýrazněji se to projevuje v Rumunsku (74 %), nejméně v Maďarsku (35 %). Názory zástupců jednotlivých generací jsou v tomto ohledu podobné.

Mladí Evropané se o pořady o (mezi)národní politice nezajímají vůbec – ve srovnání se 44 % Evropanů ve věku 50 a více let se je snaží sledovat pouze 17 % diváků z nejmladší věkové kategorie.

Obdobně je tomu u náboženských pořadů – pouhých 8 % mladých Evropanů se rádo dívá na pořady s náboženskou tématikou, u starších osob je to 23 %. 46 % mladých evropských diváků si dokonce myslí, že náboženské pořady by se v televizi neměly vysílat vůbec.

Televizní závisláci

V průměru 89 % Evropanů si povídá o televizních pořadech. Nizozemci nejraději se svými partnery, Rumuni s kolegy v práci. 82 % Evropanů sleduje televizi každý den. Nejvíce se na ni dívají Francouzi – 70 % z nich více než dvě hodiny denně. Ve Švýcarsku je to jen 31 %. Překvapivé je, že starší lidé sledují televizi mnohem více než mladí lidé – 62 % Evropanů ve věku 50 let a více tráví sledováním televize více než dvě hodiny denně, naproti tomu ve věkové kategorii 16 – 29 let je to 47 % osob. Nejčastěji ze všech věkových kategorií si své oblíbené televizní pořady nahrávají starší lidé (29 %). Další výsledky a komentáře jsou samostatnou přílohou tiskové zprávy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).