Hlavní navigace

CEO společnosti InterSystems, Terry Ragon, podává senátu USA expertní zprávu o informačních technologiích ve zdravotnictví

[Tisková zpráva] Praha, 13. 7. 2006 – Společnost InterSystems oznámila, že její prezident a CEO, Philip Terry Ragon, byl jako expertní znalec v oblasti informačních technologií ve zdravotnictví pozván, aby vypovídal před senátem USA.

Sdílet

Výpověď před senátním výborem pro obchod, vědu a dopravu proběhla 21. června. Ragon je zakladatelem a CEO společnosti InterSystems, která je předním dodavatelem databázových a integračních softwarových technologií.

Ve své psané zprávě probírá Ragon dostupnost nových technologií, které usnadňují zavedení elektronických záznamů pacientů (EPR – electronic patient records) a jejich propojení na regionální a národní úrovni.

Uvedl úspěchy s implementací technologií InterSystems na Ministerstvu pro záležitosti veteránů, Ministerstvu národní obrany a ve zdravotnické organizaci Kaiser Permanente jako názorné příklady důležitosti výběru technologií. Zdůraznil, že v oblasti IT ve zdravotnictví „evoluce pracuje lépe než revoluce“.

Ragon také nastínil novou vizi zavedení celopodnikového informačního systému (ERP – Enterprise Resource Planning), ve které je aplikace pro zdravotní záznamy budována jako „kompozitní aplikace“, která komunikuje s již nainstalovanými resortními systémy, což umožňuje organizacím vyhnout se „drastickému nahrazení“ existujících systémů. Ragon dále prohlásil: „Tato potřeba vnitřní spolupráce v rámci nemocnice – sdílení informací mezi odděleními – je neobyčejně podobná rostoucí potřebě sdílení informací mezi organizacemi. Stejná technologie, jakou jsme vytvořili pro spojování organizace a podporování kompozitních aplikací, je používána také pro propojování organizací do regionálních a národních celků.“

„Dokladem, že technologie pro vytvoření regionálních a národních zdravotních záznamů (EHR – electronic health records) existuje již dnes, je použití integrační technologie společnosti InterSystems pro implementaci národních EHR v Nizozemí,“ dodal Ragon.