Hlavní navigace

Certifikát ICSALabs pre Panda Internet Security 2007

[Tisková zpráva] Nové bezpečnostné riešenie spoločnosti Panda Software pre domácich používateľov, odborníkov a menšie firmy Panda Internet Security 2007 obdržalo certifikát od ICSALabs v kategórii Desktop/Server Anti-Virus Detection. Ocenenie sa vzťahuje na detekciu bezpečnostných hrozieb vo Windows XP a poplašné správy. Certifikát potvrdzuje kvalitu a účinnosť nového riešenia Panda Software z radu produktov na rok 2007, ktoré sa na trh dostalo len pred pár týždňami, pri detekcii vírusov a hrozieb Internetu.

Sdílet

Panda Internet Security 2007 detekoval 100 % vírusov z databázy známych vírusov („In the Wild“), ako aj všetky vzorky ICSALabs, vrátane polymorfných vírusov, ktoré bežne spôsobujú infekcie a ktoré sú následne zaraďované do zoznamu známych vírusov.

Jednou z požiadaviek pre udelenie certifikátu ICSALabs je, aby mal produkt správcovský interfejs, ktorý umožňuje aktiváciu a deaktiváciu detekcie vírusov a možnosť aktualizovať databázu známych vírusov cez Internet. Musí tiež umožňovať správu modulu hlásení, ktorý zaznamenáva všetky incidenty, ako napríklad vírusové detekcie a všetky uskutočnené akcie.

Panda Internet Security 2007 predstavuje komplexné bezpečnostné riešenie, ktoré poskytuje efektívnu ochranu počítačov pred hrozbami Internetu. Nielenže obsahuje technológie na boj proti všetkým typov vírusov a spyware, ale ponúkajú aj anti-spam, anti-phishing, rodičovskú kontrolu, Panda firewall a špeciálne technológie ochrany pred online krádežou identity: Identity Protect. Jej cieľom je chrániť osobné a dôverné údaje pred krádežou, vďaka čomu poskytuje používateľom maximálnu bezpečnosť pri pripojené do Internetu.

Nové bezpečnostné riešenie Panda Software v sebe spája proaktívne a reaktívne technológie a obsahuje viackrát ocenené technológie TruPreventTM, ktoré konajú automaticky proti novým, zatiaľ neznámym hrozbám tým, že ich blokujú bez potreby zásahu zo strany používateľa. Panda Internet Security 2007 bol optimalizovaný tak, aby znížil dopad na normálnu prevádzku počítača. Znižuje spotrebu systémových zdrojov a prispôsobuje sa vlastnostiam PC, na ktorom je nainštalovaný a špecifickým bezpečnostným požiadavkám používateľa.

Viac informácií o Panda Internet Security 2007 na http://www.pan­dasoftware.com/pro­ducts. Skúšobné verzie produktov Panda Software radu 2007 je možné si stiahnuť na http://www.pan­dasoftware.com/dow­nloads

ICSA Labs, nezávislá divízia Cybertrust Corporation, poskytuje neutrálne testovanie a certifikáciu bezpečnostných produktov, ktoré prebieha neutrálne na výrobcoch. Testy a certifikácie podstupujú v ICSALabs stovky popredných svetových výrobcov bezpečnostných produktov. Koncoví používatelia bezpečnostných technológií sa spoliehajú na ICSALabs, aby ako autorita stanovili a použili objektívne testy a kritériá certifikácie pre hodnotenie súladu a spoľahlivosti. ICSALabs testujú produkty v kľúčových technologických kategóriách, ako antivírus, firewall, IPSec VPN, kryptografia, detekcia prienikov prevencia, PC firewall, bezpečnosť obsahu, SSL-VPN a Wireless LAN. Viac informácií o ICSALabs: http://www.ic­salabs.com