Hlavní navigace

Češi bodují s online rozhraním na podávání elektronických žádostí o evropské dotace

[Tisková zpráva] Praha, 12. října 2010: Velký dojem udělal na zástupce jednotky informatiky Evropské komise (EK) český systém podávání elektronických žádostí o dotace z fondů EU. Detailně propracované online rozhraní Benefit7 dokonce označili za ojedinělé v evropském kontextu.

Sdílet

Benefit7 je webový portál, jehož prostřednictvím žadatelé o podporu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyplňují žádosti, komunikují s řídícími orgány, které dotaci poskytují, podávají monitorovací zprávy o postupu projektu i žádosti o platby. Ke všem těmto administrativním úkonům je třeba vyplnit formuláře či přiložit příslušné doklady. Český systém Benefit7 umí komunikovat s příjemcem podpory prostřednictvím cílených elektronických nástrojů a celým procesem ho tak účinně provádí.

Webový portál BENEFIT7 je vytvářen vývojovými nástroji Microsoft v prostředí MS.NET a je provozován nad databází ORACLE. Pro účely komunikace s příjemci je napojen na mobilní operátory (SMS autentifikace) a pro ověřování vybraných údajů využívá on-line celostátní aktuální registry (ARES, UIR-ADR).

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.