Hlavní navigace

Češi při modernizaci svých televizorů příliš nedbají na ekologii

[Tisková zpráva] Ke zpětnému odběru se vrátí jen 39 procent z vyřazených přístrojů

Sdílet

Ve čtvrtek 30. dubna nastane v části Prahy a okolí po vypnutí analogového televizního vysílání ze žižkovského vysílače tzv. analogová tma. Následovat budou vysílače Plzeň-Krašov a Praha-Cukrák. Celý proces digitalizace bude v Česku ukončen v létě roku 2012. S postupným vypínáním analogového vysílání řeší řada občanů vzniklou situaci nákupem LCD či plazmového přístroje s vestavěným tunerem, schopným přijímat digitální signál. Jen v loňském roce se prodalo přes 700 000 těchto televizorů, zatímco klasických CRT přijímačů pouze necelých 150 000. Nový přístroj většinou nahradí ten starý, podle společnosti ASEKOL jej však lidé předávají k ekologické likvidaci pouze ve 39 procentech.

I přes výmluvná čísla prodejů tvoří stále drtivou většinu televizorů v českých domácnostech klasické CRT přijímače. Dle dostupných údajů je to asi 80 %. Jsou to tedy převážně CRT přístroje, kterých se lidé zbavují při nákupu nové televize. „Zhruba 95 % vyřazených televizí je typu CRT,“ upřesňuje Hana Ansorgová z neziskové společnosti ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. „Jen loni jsme zajistili recyklaci více než 310 000 televizorů, což je 7786 tun. Počet vybraných televizí rok od roku roste. V roce 2010 očekáváme překonání hranice půl milionu sebraných televizí za rok,“ odhaduje Ansorgová.

I přes dnes již značně rozvinutou síť sběrných míst se však téměř dvě třetiny nepotřebných televizí k recyklaci nedostanou. „I když se nám loni podařilo předat k recyklaci dvakrát více starých CRT přístrojů, než se jich prodalo, stále je to málo. Když si dnes člověk koupí televizi, starou vyřadí. Doby, kdy se stará funkční televize přesouvala do jiného pokoje nebo na chalupu, již minuly. Za dlouhá léta ekonomického růstu se domácnosti naplnily několika televizemi a schovávat starý přístroj na půdě nebude mít s postupující digitalizací smysl,“ míní Ansorgová.

Právě neochota lidí odnést starý, byť funkční spotřebič na sběrné místo, je podle Ansorgové hlavním důvodem relativně nízké míry recyklace televizí. „Téměř žádný z těchto televizorů již nebude nikdy použit ke svému účelu. Pokud by byl odevzdán k recyklaci, získané druhotné suroviny by se daly opětovně použít. Z více než půl milionu televizí, které domácnosti jen za rok 2008 vyřadily, ale neodnesly k recyklaci, by se dalo vytěžit například 1056 tun mědi, 633 tun železa nebo 131 tun hliníku, které se namísto toho musí nesmyslně těžit,“ vysvětluje Ansorgová. Podle ní je přitom velice jednoduché zbavit se elektrozařízení ekologicky. „ASEKOL v současnosti lidem umožňuje vrátit starou televizi v 658 sběrných dvorech, při více než 3000 mobilních svozech a v téměř 2400 prodejnách a servisech elektrozařízení. Síť průběžně rozšiřujeme.“

Příjem digitálního signálu řeší Češi nákupem set-top-boxu nebo LCD či plazmového televizního přijímače se zabudovaným digitálním tunerem. Tyto typy přístrojů už v obchodech odsunuly na okraj zájmu CRT přijímače, které ve valné většině digitální signál přijímat nemohou. „Jestliže v roce 2006 byl poměr prodaných CRT k LCD či plazmovým televizím zhruba 3:1, v loňském roce už dominovaly LCD přístroje, kterých se prodalo přes 60 % z celkového počtu. CRT přijímač si oproti tomu koupilo jen necelých 150 000 lidí, což je 20 % prodaných televizí. Zásadní zlom nastal na konci roku 2007, kdy se poměr prodejů definitivně vychýlil ve prospěch LCD a plazem,“ říká Hana Ansorgová a dodává: „Lidé dokonce upřednostňují LCD a plazmové televizi i před set-top-boxy, kterých se loni prodalo dvakrát méně.“

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2400 opravnami a prodejnami elektro. Provozovaných 9400 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR.