Hlavní navigace

Česká asociace kompetitivních komunikací

[Tisková zpráva] ČAKK upozorňuje na nutnost odbourávání regulace elektronických komunikací všude tam, kde již není potřebná, a upozorňuje na opožďování revize předpisového rámce elektronických komunikací.

Sdílet

V Praze 14.února 2007 – Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) připravuje 8. výroční konferenci, která se bude konat v Praze ve dnech 23. a 24. dubna 2007 s ústředním tématem Právní a regulační dopady revize 2006. Nad výroční konferencí ČAKK přijali záštitu ministr informatiky a rektor Českého vysokého učení technického v Praze.

ČAKK připravuje svou výroční konferenci z řady důvodů. Sektor elektronických komunikací prochází obdobím velkých změn: přechod z analogového k digitálnímu vysílání; nahrazování tradičních komutovaných telefonních služeb službami poskytovanými prostřednictvím internetového protokolu; nástup třetí generace mobilních komunikací jsou jen některými příklady oborů, které budou vyžadovat, aby komunikační sektor přehodnotil existující předpisový rámec, který prošel v průběhu roku 2006 důkladnou revizí. ČAKK stále doufá, že v době konání konference již bude znát něco více o právních a regulačních dopadech revize 2006, jakož i o obsahu nového Doporučení Komise o relevantních trzích. Konference by se tak stala pravým místem pro diskuzi o všech těchto podrobnostech s regulátory, vedoucími představiteli průmyslu a podnikání a ostatními odborníky. Půjde o důležitý vklad do procesu přípravy nových právních předpisů nebo novel současných právních předpisů evropského práva, které jsou tedy zavazujícími i pro právo české.

ČAKK pokládá „revizi 2006“ za nejdůležitější otázku regulace elektronických komunikací v tomto roce. Věří, že za německého předsednictví EU bude dlouhodobý proces, který Komise zahájila již na sklonku roku 2005, rychle a úspěšně dokončen, tedy že zevrubně a do hloubky posoudí soulad předpisového rámce elektronických komunikací (tj. základu právní úpravy elektronických komunikací v celém Společenství) se stavem tržního a technologického vývoje a vytvoří předpoklady pro adekvátní návrhy změn všech dotčených předpisů sekundárního práva Evropských společenství vydaných pro oblast elektronických komunikací. ČAKK upozorňuje na nutnost odbourávání regulace elektronických komunikací všude tam, kde již není potřebná, a upozorňuje na opožďování revize předpisového rámce elektronických komunikací, pokud jde o její výsledky. Asociace je i nadále připravena v tomto procesu hrát důstojnou úlohu a být platným partnerem jak orgánům Evropské komise, tak i regulačním úřadům v České republice, které společně nesou za výsledek revize rozhodující odpovědnost.

Účast na výroční konferenci přislíbili ministr informatiky a ministr vlády ČR, předseda Legislativní rady vlády, předsedové regulačních úřadů – Rady Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, národní koordinátor digitálního vysílání v České republice a další zástupci státní správy. Vystoupení na konferenci také předběžně potvrdili poslanci Evropské parlamentu, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a zástupci Evropské komise.

Na výroční konferenci ČAKK se představí zástupci zájmového sdružení právnických osob DIGI MONITOR, které vzniká za účelem realizace syndikovaného výzkumného programu přechodu na digitální vysílání na území ČR. Toto sdružení bylo založeno na základě společné iniciativy Českého telekomunikačního úřadu a ČAKK.

Jednotlivé témata diskuzních bloků a jejich účastníci se zaměří na revizi evropského předpisového rámce elektronických komunikací z roku 2002 a nové Doporučení Komise o relevantních trzích; digitalizaci vysílání v České republice; revizi směrnice o „televizi bez hranic“ a na hospodářskou soutěž, elektronické komunikace a svět rozhlasového a televizního vysílání. Na závěr konference bude Rada Českého telekomunikačního úřadu besedovat s vedoucími představiteli předních operátorů, kteří zajišťují sítě a poskytují služby elektronických komunikací.

K dnešnímu dni se na konferenci přihlásily již dvě stovky účastníků, takže ČAKK předpokládá ještě vyšší účast, než tomu bylo na podobné akci v loňském roce. „Nejde o pouhou ‚kabelovou‘ konferenci, půjde o plnohodnotné shromáždění průmyslu elektronických komunikací v České republice,“ říká předsedkyně představenstva ČAKK Vladimíra Chlandová.

ČAKK na své 8. výroční konferenci vyhlásí společný záměr aktivně přispět k objektivně nutnému procesu vedoucímu ke vzniku jednotného a silného sdružení sítí a služeb elektronických komunikací v České republice, které by bylo ještě důstojnějším partnerem státní správy při formování spravedlivého a zdravě soutěžního právního prostředí v tomto podnikání. Z tohoto důvodu ČAKK zve na svou 8. výroční konferenci ve dnech 23. a 24. dubna 2007 také zástupce jiných asociací a sdružení a představitele společností, které působí v oboru sítí elektronických komunikací a širokopásmových a mediálních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).