Hlavní navigace

Česká pošta členem ICT Unie

[Tisková zpráva] Dne 1. 4. 2010 se členská základna ICT Unie rozrostla o firmu Česká pošta s.p. Vstupem tohoto významného hráče na trhu ICT se počet členů ICT Unie zvyšuje na 77. „Rozhodnutí České pošty stát se členem ICT Unie dokazuje její strategický záměr být moderní firmou se zaměřením nejen na poštovní služby, ale i na služby elektronických komunikací a IT“ dodává Svatoslav Novák, prezident ICTU.

Sdílet

Česká pošta s.p.
Česká pošta slouží veřejnosti, občanům a firmám a také České republice a jejím institucím. Jejím posláním je spojovat – zprostředkovat důvěryhodný přenos informací, plateb i zboží, a to za využití jak tradičních, tak moderních, elektronických prostředků. Česká pošta poskytuje univerzální poštovní službu a usiluje o její efektivní zajištění. Česká pošta úzce spolupracuje a nadále hodlá rozvíjet spolupráci se státní správou, a to nejen prostřednictvím husté sítě svých poboček, ale i novými formami. Proto se podílí na provozu a rozvoji sítě Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) a proto se stala provozovatelem datových sítí Ministerstva vnitra ČR a unikátního systému datových schránek.

Česká pošta reaguje na změny dané postupnou proměnou společnosti na společnost informační a na společenské a politické proměny obecně. Výzvy, kterým dnes čelí a na jejichž dopady musí být připravena, jsou zejména nové technologie, změna způsobu komunikace způsobená rozmachem internetu, měnící se potřeby zákazníků a postupná liberalizace poštovních služeb.

Více na www.cpost.cz
ICT UNIE – Sdružení pro informační technologie a telekomunikace ICT UNIE představuje patrně nejvýznamnější profesní sdružení v oblasti ICT v České republice. ICT UNIE navazuje na činnost a cíle organizací SPIS a APVTS. V průběhu roku 2009 probíhala jednání obou asociací o vytvoření silnějšího a modernějšího uskupení firem a subjektů z oblasti ICT (informační a telekomunikační technologie), které bude schopno ve větší míře zastupovat zájmy ICT průmyslu nejen vůči státním a veřejným institucím, ale také prosazovat informační technologie tak, aby byly prospěšné občanům a podnikatelům v ČR. Vyvrcholením těchto aktivit bylo, že na Valné hromadě, konané 26. 1. 2010 došlo ke sloučení SPIS a APVTS a tím vzniklo Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace – ICT UNIE o.s. (zkratka ICTU). ICTU má přes osmdesát členů a prezidentem je Svatoslav Novák.