Hlavní navigace

Česká televize: GŘ k výběrovému řízení na ředitele televizního studia Brno

[Tisková zpráva] Generální ředitel ČT Jiří Janeček informoval Radu České televize na jejím dnešním zasedání o dalším průběhu výběrového řízení na ředitele TS Brno.

Sdílet

V rámci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele televizního studia Brno proběhla dosud dvě kola. V rámci prvního bylo prostřednictvím individuálního posouzení předložených materiálů výběrovou komisí zvoleno 7 kandidátů, kteří získali čtyři a více hlasů, tedy nadpoloviční většinu od sedmičlenné výběrové komise. Druhé, neveřejné kolo proběhlo 14. listopadu v televizním studiu Brno formou osobního pohovoru výběrové komise a generálního ředitele ČT s postoupivšími uchazeči. Výběrová komise pak na uzavřeném jednání pečlivě jednotlivé kandidáty verbálně ohodnotila, následně vybrala tři nejúspěšnější. Tito prokázali vyrovnané kvality, proto nebylo možné zvolit jednoznačně nejlepšího uchazeče. Radu České televize o dosavadním průběhu výběrového řízení informoval na jejím zasedání ve středu 21. listopadu 2007 generální ředitel ČT Jiří Janeček.

Ten současně podotknul, že Česká televize nyní nebude zveřejňovat jména kandidátů, neboť respektuje jejich soukromí a chce chránit jejich postavení u stávajících zaměstnavatelů. Dále Jiří Janeček zdůraznil náročnost procesu, jehož cílem je vybrat člověka, který se nejlépe vypořádá s přípravami na výstavbu nového televizního studia. Právě na novém řediteli bude ležet zásadní část odpovědnosti za dokončení přípravy výstavby i za její realizaci, zároveň bude čelit zásadnímu nárůstu výrobního úkolu pro toto studio – v roce 2008 to bude přibližně 30 % nárůstu – a musí též jednoznačně profilovat činnost studia – podobně jako se to daří v TS Ostrava.

Z těchto důvodů musí být budoucí ředitel TS Brno zaštítěn silným mandátem. Ten může získat krom jednoznačného vyjádření výběrové komise i od generálního ředitele a především od Rady ČT, která jej dle zákona o České televizi jmenuje na návrh generálního ředitele. V současné době je Rada ČT již delší dobu pouze desetičlenná. V případě dovolby jejích dalších členů je potřeba pro silný mandát budoucího ředitele TS Brno maximálně eliminovat možné tlaky na jeho oslabování, v krajním případě i odvolání. Proto se generální ředitel rozhodl požádat výběrovou komisi o další posouzení kandidátů ve třetím kole, a to s přihlédnutím na jejich manažerské i osobností předpoklady (uchazeči absolvují osobností zátěžový test u nezávislého odborného specialisty) a s přihlédnutím k jimi vypracovaným konkrétnějším tematickým projektům. Tato fáze by měla proběhnout během následujících 14 dnů. V případě hladkého průběhu bude možné Radě ČT navrhnout kandidáta na jmenování již na příštím zasedání. Budou-li si to okolnosti vyžadovat, zejména kvůli navýsost citlivému osobnostnímu posuzování, navíc lidmi, kteří jsou časově velmi exponováni, pak bude generální ředitel na příštím jednání Radu ČT informovat o dalším vývoji.

Výběrové řízení na ředitele Televizního studia Brno bylo vypsáno 21. září 2007. Ve stanovené lhůtě do 12. října 2007 se přihlásilo celkem 16 kandidátů.

Výběrovou komisi jmenoval generální ředitel jako sedmičlennou v tomto složení: Mgr. Ilja Racek – ředitel TS Ostrava, MgA. Kateřina Fričová – ředitelka programu ČT, Ing. Jan Mrzena – personální ředitel ČT, Martin Bezouška – scenárista, Mgr. Pavel Hekela – ředitel Českého rozhlasu Olomouc, Stanislav Moša – ředitel Městského divadla v Brně a Mgr. Vlastimil Ježek – generální ředitel Národní knihovny. V komisi tak byly zastoupeny osobnosti z managementu ČT, výrazné osobnosti mediálního a kulturního života spjaté s Brnem, jihomoravským, zlínským a olomouckým regionem a nesporné osobnosti republikového významu.

V druhém kole kandidáti prezentovali svou koncepci činnosti Televizního studia Brno a jeho profilování v rámci ČT. Každý z uchazečů měl též možnost krátce prezentovat i sebe, svou motivaci k účasti v tomto výběrovém řízení. Poté všichni členové výběrové komise pokládali kandidátovi otázky, které tématicky vycházely zejména z předkládaných projektů a z úvodního vystoupení kandidátů. Pohovor s každým kandidátem trval cca 45 min. Této části druhého kola výběrového řízení se zúčastnili též generální ředitel ČT a člen Rady ČT Dobromil Dvořák.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).