Hlavní navigace

Česká Wikipedie má 100 000 článků

[Tisková zpráva] Wikimedia Česká republika oznámila dosažení hranice 100 000 článků na české verzi Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), svobodné a otevřené on-line encyklopedie provozované nadací Wikimedia Foundation. Česká Wikipedie tento mezník překročila 19. června 2008 krátce před půlnocí SELČ a stala se tak 21. jazykovou verzí, které se to podařilo. Vzhledem k technické obtížnosti jednoznačného určení byl za jubilejní článek vybrán „Vlajka Vanuatu“.

Sdílet

Dosažení magické hranice 100 000 článků bylo v počátcích i hlavním cílem anglické Wikipedie, která ji překonala již 21. ledna 2003 po dvou letech činnosti. Anglická Wikipedie (http://en.wi­kipedia.org) dodnes zaujímá s více než 2,4 milionu článků první místo mezi více než 250 jazykovými verzemi. Ty celkem nashromáždily přes 10,5 milionu článků (tisková zpráva k dosažení 10 milionů), což činí Wikipedii největší encyklopedií světa. Hnací silou růstu se stávají menší wiki, u nichž počet článků narůstá až exponenciálně, zatímco ty zavedenější kladou stále větší důraz na kvalitu namísto bezpodmínečné kvantity. Na české Wikipedii během posledního čtvrtroku proběhlo denně v průměru kolem 3500 editací a každý den přibylo téměř 100 článků.

Těchto úspěchů by nemohlo být dosaženo bez zájmu čtenářů, které si Wikipedie za léta své činnosti získala. Server Alexa hodnotí Wikipedii jako 7.–8. nejnavštěvovanější web světa, přičemž více než polovina návštěvníků směřuje na anglickou verzi, jejíž hlavní stránka má každý den kolem 5 milionů přístupů. Česká hlavní strana zaznamenává v průměru asi 70 000 přístupů denně. O přízni čtenářů svědčí také výsledky ankety Czech Open Source, kde česká Wikipedie nedávno obhájila v hlasování veřejnosti prvenství v kategorii Projekt roku.

Komunita české Wikipedie usiluje nejen o nárůst počtu článků, ale i o zvyšování jejich kvality. Je dbáno na to, aby nedocházelo k porušování autorských práv, a stále silnější důraz se klade na faktickou správnost, ověřitelnost a uvádění věrohodných zdrojů. Cesta k naplnění těchto požadavků vede přes zapojení více editorů do práce nad jedním článkem a zvyšování míry jejich spolupráce. Hlavním motorem těchto snah na české Wikipedii je WikiProjekt Kvalita. Dlouhodobým záměrem je dosáhnout takové kvality vybraného obsahu, aby jej bylo možno vydat i na DVD, což je i jedním z cílů nově založeného občanského sdružení Wikimedia Česká republika. V této oblasti je nejdále německá Wikipedie, které se v kvalitě článků podařilo překonat i prestižní papírovou encyklopedii Brockhaus; publikovala též několik DVD a připravuje dokonce vydání knižní verze.