Hlavní navigace

Česko je v technologické vyspělosti 36. na světě

[Tisková zpráva] Internet využívá v Česku téměř 34,7 procent obyvatel. Podle studie Světového ekonomického fóra (WEF), připravované ve spolupráci s vědeckým a vzdělávacím institutem INSEAD a společností Cisco, patří Česko ve využívání informačních a komunikačních technologií na 36. místo ze 127 zemí světa. Nejlépe v hodnocení WEF dopadlo Dánsko (1.), Švédsko (2.) a Švýcarsko (3.). V první pětce byly ještě Spojené státy americké (4.) a Singapur (5.). Nejhůře se v hodnocení WEF umístily africké státy Čad (127.), Burundská republika (126.) a Zimbabwe (125.).

Sdílet

Hodnocení Světového ekonomického fóra pohlíží na jednotlivé země zejména ze dvou úhlů. Sleduje jak rozvoj samotné ICT infrastruktury, která zahrnuje například rozšíření počítačů, kvalitu telekomunikačních sítí nebo kvalifikovanou pracovní sílu, tak i celé ICT okolí, zahrnující například úroveň a kvalitu regulace ze strany státních orgánů, podmínky k podnikání, intenzitu konkurence nebo schopnost inovací, vysvětlil Enrique Rueda-Sabater, ředitel pro strategii a rozvoj obchodních aktivit na rozvíjejících se trzích ve společnosti Cisco.

Podle WEF je na tom Česko dobře především v oblasti dostupnosti vědců a inženýrů (5.), ve které předběhlo všechny evropské státy s výjimkou Finska (1.). Dobře bylo hodnoceno i v oblastech přístupu k technicky zaměřenému vzdělání (8.) nebo rozšířenosti mobilních telefonů (9.). Nedostatky WEF naopak vidí v určité zátěži ze strany regulačních orgánů (119.) nebo v nedostatečné vládní podpoře a propagaci využívání informačních technologií (103.).

Celkově se Česko umístilo na 36. místě ze 127 hodnocených zemí. Z nových členských států Evropské unie si lépe než Česká republika vedlo Estonsko (20.), Kypr (27.), Slovinsko (30.) a Litva (33.). Za Českem se však ocitlo například Maďarsko (37.), Slovensko (43.) nebo Polsko (62.). Nejhůře z nových členů dopadlo Bulharsko (68.), které se však členskou zemí EU stalo až v roce 2007.

Jednou ze samostatně hodnocených oblastí byl přístup obyvatel k internetu. Podle zjištění WEF využívá v Česku internet téměř 34,7 procent obyvatel, což jej řadí na 35. místo na světě. Před něj se tak dostalo například Slovensko (31.) s přibližně 41,8 procenty nebo Maďarsko (34.) s 34,8 procenty, Polsko s 28,6 procenty skončilo naopak za Českem (44.). Nejvíce uživatelů internetu je podle zprávy WEF v Nizozemí (89 procent obyvatel), nejméně naopak v Etiopii (2 uživatelé na 1000 obyvatel).

Lépe si Česko vedlo v oblasti přístupu lidí k vysokorychlos­tnímu připojení k internetu, neboli broadbandu. Podle studie WEF využívá v Česku broadband okolo 10,6 procent obyvatel, což v celosvětovém žebříčku znamená 32. místo. Ve využívání broadbandu tak Česko předběhlo například Maďarsko (34.) s 9,7 procenty, Polsko (36.) s 6,9 procenty nebo Slovensko (39.) s 5,9 procenty. Nejlépe je na tom s přístupem lidí k broadbandu Dánsko s 31,7 procenty obyvatel, nejhůře Tanzanie s nulovým přístupem.

Míra rozšíření vysokorychlostního připojení je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím schopnost země růst a zůstat či stát se konkurenceschopnou. Stejně zvyšuje schopnost jednotlivých vlád přispívat k blahobytu občanů včetně jejich vyššího zapojení do politického rozhodování, řekl Rueda-Sabater ze společnosti Cisco.

Studie Global Information Technology Report (GITR) byla publikována společně Světovým ekonomickým fórem (WEF) a prestižním vědeckým a vzdělávacím institutem INSEAD s podporou společnosti Cisco. Od svého prvního vydání v roce 2001 jsou zprávy GITR užitečnou příležitostí pro jednotlivé země jak zhodnotit své slabé a silné stránky ve využívání informačních technologií a porovnat vlastní rozvoj v této oblasti s ostatními státy světa.