Hlavní navigace

Česko se chystá schválit ISO standard obsahující stovky chyb

[Tisková zpráva] Český normalizační institut musí do 29. března 2008 odeslat do organizace ISO svůj hlas týkající se návrhu mezinárodního standardu DIS 29500 – Open XML. Společnost Microsoft se tak snaží prosadit svůj nový formát souborů používaný v MS Office 2007 jako mezinárodní normu. V prvním kole hlasování se ČNI vyjádřilo proti schválení tohoto standardu, nyní se ale podle dostupných informací chystá svůj hlas změnit a vznik další normy pro formát kancelářských aplikací podpořit.

Sdílet

Domníváme se, že přijetí návrhu normy DIS29500 bude mít závažné negativní důsledky na zejména menší a střední firmy v ČR, které ponesou zvýšené náklady na přizpůsobení svých systémů nadbytečnému formátu. Další zátěž dolehne na technologické firmy, které budou muset nově implementovat více formátů do svých počítačových programů a zaškolit své odborníky. Případné náklady spojené s implementací podpory tohoto formátu pouze u vývojářských firem se odhadují v řádech stovek milionů korun, nemluvě o nákladech samotných uživatelů informačních systémů a aplikací. V neposlední řadě dojde ke zvýšení složitosti prostředí e-governmentu v ČR díky přidání dalšího formátu k již zavedenému Open Document formátu (ODF), který podpořila Evropská komise i Ministerstvo informatiky ČR.

„Představme si, že by chtělo ČNI podpořit další standard v podobě jiného napětí v naší rozvodné soustavě. Proč se Microsoft nepřizpůsobí již schválenému standardu ODF? Schválením dalšího „rádoby“ standardu se opět posuneme o několik let zpět. Trendy ve standardizaci IT by měly být opačné,“ říká předseda OSS Alliance Filip Molčan.

Návrh formátu DIS 29500 není dopracovaný a obsahuje přibližně 900 nevyřešených chyb, je velmi rozsáhlý (6 000 stránek) a jeho schválení je vedeno přes tzv. „fast-track“ proceduru znemožňující kvalitní připomínkování a vylepšení. Navíc je celý proces plný nestandardních situací a je politicky ovlivňován. Na tento fakt upozornila i Evropská komise, která se chystá celý proces vyšetřovat.

,,U takto důležitého standardu není možné tolerovat žádné chyby, natož fakt, že téměř tisícovka připomínek nebyla prodiskutována s členskými státy, neboť na to již ve zrychleném procesu nebyl prostor,“ řekl Filip Molčan. V průběhu roku 2007 se k formátu vyjádřila řada států a poslala editorům přes 3 000 připomínek, z nichž se ale podařilo prodiskutovat jen zlomek, řada připomínek tak není dořešena nebo jsou chyby opraveny jen částečně.

,,Bohužel společnost Microsoft v minulosti ukázala, že umí využít svého monopolního postavení na trhu a znepříjemnit život ostatním softwarovým společnostem, z tohoto důvodu je důležité zajistit standardu maximální otevřenost a eliminovat co možná nejvíce chyb,“ dodává Filip Molčan, který byl členem české delegace na mezinárodním jednání v Ženevě, kde se podařilo prodiskutovat jen zhruba stovku z tisícovky zaslaných připomínek – zbytek připomínek již nebylo možné prodiskutovat z časových důvodů.

Velké množství vládních organizací, asociací a IT společností jako například Google, IBM, Red Hat, Sun Microsystems podporuje již existující ISO standard ODF a nevidí žádný důvod pro přijetí druhého, konkurenčního standardu pro stejnou oblast použití.