Hlavní navigace

Český Internet zaznamenal prudký nárůst toku dat v průběhu volby presidenta ČR.

[Tisková zpráva] Praha, 15.2.2008 - Online přenosy prezidentské volby, které je možno sledovat na Internetu způsobily 35% růst toku dat oproti běžnému národnímu toku společnosti Sloane Park.

Doba čtení: do minuty

Navýšení představuje řádově tisíce uživatelů, kteří využili možnost sledovat volbu prezidenta na Internetu.

Sloane Park Property Trust, a.s., je čistě velkoobchodní telekomunikační operátor. Společnost je zároveň vlastníkem a provozovatelem optických páteřních sítí v České Republice a Spolkové Republice Německo. Firma podniká na základě licencí udělených úřady pro provozování veřejných telekomunikačních služeb. Další rozvoj firmy je úzce spojen s provozem páteřní sítě osazené „gigabitovou“ technologií CISCO, SDH a DWDM technologií. Celková délka vlastněných optických tras přesahuje 3.500 km a má více než 160 aktivních POPů, 400 pasivních míst předání služby. Společnost Sloane Park nedodává služby koncovým uživatelům.