Hlavní navigace

Český Internet zaznamenal prudký nárůst toku dat v průběhu volby presidenta ČR.

[Tisková zpráva] Praha, 15.2.2008 - Online přenosy prezidentské volby, které je možno sledovat na Internetu způsobily 35% růst toku dat oproti běžnému národnímu toku společnosti Sloane Park.

Sdílet

Navýšení představuje řádově tisíce uživatelů, kteří využili možnost sledovat volbu prezidenta na Internetu.

Sloane Park Property Trust, a.s., je čistě velkoobchodní telekomunikační operátor. Společnost je zároveň vlastníkem a provozovatelem optických páteřních sítí v České Republice a Spolkové Republice Německo. Firma podniká na základě licencí udělených úřady pro provozování veřejných telekomunikačních služeb. Další rozvoj firmy je úzce spojen s provozem páteřní sítě osazené „gigabitovou“ technologií CISCO, SDH a DWDM technologií. Celková délka vlastněných optických tras přesahuje 3.500 km a má více než 160 aktivních POPů, 400 pasivních míst předání služby. Společnost Sloane Park nedodává služby koncovým uživatelům.