Hlavní navigace

Český internet v roce 2008 očima NetMonitoru

[Tisková zpráva] 1. měsíc v novém roce utekl jako voda a tradičně přinesl poslední, prosincové statistiky projektu NetMonitor. Další ucelené období – rok 2008 projektu měření návštěvnosti internetu a sociodemografického profilu návštěvníků je uzavřeno, a proto se blíže podíváme, jak se hlavní ukazatele návštěvnosti vyvíjely po jednotlivých měsících. Pro možnost retrospektivního posouzení vývoje nabízíme srovnání dat roku 2008 se statistikami roku 2007.

Sdílet

Poslední měsíc loňského roku vykázal jen nepatrně nižší hodnoty statistik návštěvnosti než listopad. Pokles návštěvnosti v prosinci je pravidelným výkyvem způsobeným vánočními svátky. Měřené internetové servery v ČR navštívilo 4 852 847 českých uživatelů, kteří si prohlédli přes 6,5 miliardy webových stránek a strávili surfováním 27 hodin a 22 minut.

Vývoj počtu reálných uživatelů měl oproti roku 2007 zpočátku výraznější tendenci růstu. V dubnu došlo k mírnému poklesu, který i přes květnový nárůst v dalších letních měsících pokračoval a srpnu 2008 dosáhl nejnižší roční hodnoty 4 278 338 uživatelů. Od září již návštěvnost opět rostla, již však v menším meziročním tempu než na začátku roku.

NetMonitor

Počet zobrazených stránek se v po sobě jdoucích měsících loňského roku vyvíjel poněkud rovnoměrněji než v roce 2007. Ten se vyznačoval pravidelnými výkyvy v prvním pololetí. V prvních dvou měsících roku 2008 se počet zobrazených stránek držel na podobné úrovni, v březnu sice překročil hranici 6 miliard, ale s dalšími měsíci postupně klesal až do července, kde se nejvíc projevil sezónní pokles letních měsíců. Červencové roční minimum představuje 5 458 817 214 zobrazených stránek. Od srpna počet PV následně rostl až do listopadu, kde dosáhl ročního maxima 6 626 436 724 zobrazených stránek.

NetMonitor

Statistiky počtu návštěv mají na první pohled podobný vývoj jako počet zobrazených stránek. Poklesy a nárůsty jsou však v průběhu roku poněkud mírnější a letní měsíce u tohoto ukazatele nezažívají tak silné propady. První půlrok 2008 se návštěvy vyvíjely podobně jako počet zobrazených stránek. Minimum návštěv za rok 2008 zaznamenal český internet v červenci 635 973 070, další měsíce začal počet návštěv opět růst a v říjnu skokově překonal třičtvrtě miliardy. Poslední tři měsíce roku 2008 se počet návštěv téměř nelišil, ale přesto nakonec v prosinci dosáhl celoročního maxima 765 379 459 návštěv.

NetMonitor

Množství průměrně stráveného času na internetu je jedním z ukazatelů, který je do jisté míry ovlivňován např. počasím, proto se v jednotlivých měsících liší a hůře se u něj hledá jednoznačnější trend vývoje. Vyjma březnového nárůstu průměrný strávený čas na návštěvníka klesal až do května, kdy dosáhl roční nejnižší hodnoty 24 hodin a 26 minut. V dalších letních měsících roku 2008 nabralo ATS mírně rostoucí trend, který v září ustal. V říjnu se však záhy průměrně strávený čas českými uživateli na měřených serverech vyšplhal na nejvyšší hodnotu roku 2008, a to 28 hodin a 12 minut. V dalších zimních měsících se už průměrně strávený čas surfováním českých uživatelů postupně krátil.