Hlavní navigace

Český rozhlas kolauduje

[Tisková zpráva] Ve druhé polovině června se Český rozhlas bude moci stěhovat do zrekonstruovaných prostor historické budovy

Sdílet

Praha 2. 6. 2009 – Dnes bylo zahájeno kolaudační řízení administrativní části budovy Českého rozhlasu. Nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily jejímu převzetí. Po půldruhém roce se Český rozhlas může začít stěhovat z náhradních prostor v Římské 12 do zrekonstruovaných kanceláří se zmodernizovaným technickým zázemím.

„Jedná se o největší stavební zásah v dlouholeté historii této kulturní památky, který vyžaduje citlivá řešení s ohledem na její jedinečnost, proto jsem velmi rád, že u takové události mohu být. Těší mě, že je Český rozhlas dostatečně silný a stabilní a mohl použít k financování této skutečně obří rekonstrukce své vlastní finanční zdroje. Jelikož se však jedná o obnovu kulturní památky a památkově chráněného objektu, přibližně desetinu nákladů hradil Český rozhlas z příspěvku státu, za což bych chtěl poděkovat Ministerstvu financí a Ministerstvu kultury,“ dodává Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu.

První etapa rekonstrukce slavné budovy na Vinohradské ulici proběhla již v letech 2004 a 2005. K odstar­tování druhé etapy na podzim roku 2007 bylo nutné najít náhradní prostory pro studiovou výrobu a stejně tak přestěhovat na 600 zaměstnanců do dočasných prostor. Tento problém se podařilo vyřešit nákupem budovy v Římské ulici 15, která sousedí s rozhlasovými budovami Vinohradská 12 a Římská 13, a pronájmem budovy Římská 12 na dobu předpokládané rekonstrukce.

Intenzivně pokračují i práce na tzv. vnitrobloku historické budovy s rozhlasovými studii. Český rozhlas děkuje zhotoviteli – sdružení OHL ŽS a HOCHTIEF za odvedenou práci. Po skončení rekonstrukce této části tak na pražských Vinohradech z podnětu generálního ředitele ČRo Václava Kasíka vznikne ucelený rozhlasový komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská. Ten bude zároveň důstojným sídlem Českého rozhlasu splňujícím všechny požadavky vzniklé vývojem s akceptací moderních technologií Českého rozhlasu v posledních letech.