Hlavní navigace

ČESKÝ ROZHLAS OSLOVUJE 750 TISÍC DOMÁCNOSTÍ

[Tisková zpráva] Český rozhlas dnes zahájil mimořádnou akci zaměřenou na domácnosti neplatící rozhlasový poplatek. Prostřednictvím dopisu obdrží 750 tisíc domácností z celé České republiky výzvu k vyřízení zákonné povinnosti.

Sdílet

„Domácnosti, které nikdy v historii nehradily rozhlasový poplatek, obdrží dopis s formulářem, jehož vyplněním a odevzdáním na libovolné přepážce České pošty se přihlásí k placení poplatku za držení rozhlasového přijímače. Domácnosti, které nedrží žádný rozhlasový přijímač, mohou tuto skutečnost ve formuláři čestně prohlásit a tím se vyhnou uplatnění dalšího zákonnému postupu vůči neplatícím domácnostem,“ říká vedoucí útvaru rozhlasových poplatků ČRo Ondřej Beran.

Český rozhlas tak navazuje na ukončenou akci, při které se domácnosti mohly k placení přihlásit jednoduchým odesláním SMS zprávy s unikátním kódem, který byl uveden na složenkách rozpisu SIPO. Takto se za uplynulé čtyři měsíce přihlásilo přes 30 tisíc domácností. Další tisíce domácností se přihlásily v průběhu srpna, kdy probíhala mediální kampaň vysílaná rovněž na všech soukromých rozhlasových stanicích, podpořená tiskovou a další reklamou.

Domácnosti, které drží rozhlasový přijímač, mají zákonnou povinnost hradit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč za jeden kalendářní měsíc. Od placení poplatku jsou osvobozeny domácnosti v příjmech nedosahující 1,4násobku životního minima a domácnosti, které tvoří pouze osoby postižené hluchotou nebo slepotou. Povinnost platit rozhlasový poplatek vyplývá ze zákona č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích. Více na www.rozhlasovy­poplatek.cz