Hlavní navigace

Český rozhlas písemně oslovil 160 tisíc odběratelů elektřiny, kteří neplatí rozhlasový poplatek

[Tisková zpráva] Na začátku října obdrží 160 000 právnických osob a živnostníků písemné oslovení k přihlášení svých rozhlasových přijímačů a zahájení placení rozhlasového poplatku. Dopis obsahuje základní informace o zákonné povinnosti pro právnické a podnikající fyzické osoby platit 45 Kč měsíčné za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač. K výzvě je přiložen formulář, pomocí kterého je možné přijímače přihlásit a začít řádně platit rozhlasové poplatky. Formulář rovněž umožňuje čestně prohlásit, že oslovená osoba žádný přijímač nevlastní ani nedrží.

Sdílet

Povinnost placení rozhlasového poplatku je vymezena zákonem č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Data o odběratelích elektřiny Český rozhlas získal v souladu s tímto zákonem od všech významných dodavatelů elektřiny v České republice.

„Oslovené firmy, které odešlou zpět vyplněný formulář, se vyhnou dalším možným právním postupům, případně i postihům, které Český rozhlas může uplatnit" říká Ondřej Beran, vedoucí Útvaru rozhlasových poplatků ČRo.

Firmy a organizace tj. právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Rozhlasové přijímače jsou zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, mobilní telefony s rádiem, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou atd.

Podrobné informace i kompletní znění zákona jsou k dispozici na www.rozhlasovy­poplatek.cz. Na stejném místě mají všichni možnost přihlásit se k placení on-line. V minulém roce oslovil Český rozhlas k placení poplatků fyzické osoby (domácnosti). Výsledkem bylo přes 240 tisíc nově přihlášených poplatníků.