Hlavní navigace

Český rozhlas spouští obří rekonstrukci své historické budovy

[Tisková zpráva] Druhou etapu rekonstrukce svého historického sídla na pražské ulici Vinohradská 12 zahajuje v těchto dnech Český rozhlas (ČRo). Stává se tak téměř dva roky po první etapě, která byla realizována v období březen 2004 – duben 2005, Do roku 2010 tak na pražských Vinohradech z podnětu generálního ředitele ČRo Václava Kasíka vznikne ucelený rozhlasový komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balvínova a Římská. Ten bude zároveň důstojným sídlem Českého rozhlasu splňujícím všechny požadavky vzniklé rychlým a vzestupným vývojem, kterým Český rozhlas v posledních letech prošel.

Sdílet

Komplex, do něhož budou postupně koncentrována některá další pražská rozhlasová pracoviště, vznikne vzájemným propojením rekonstruované historické budovy na Vinohradské 12, Studiového domu v Římské 13 (vystavěného v roce 2000) a budovy v Římské 15.

„Jsem velmi rád, že u této rekonstrukce mohu být a že jsem ji po dlouhých odkladech mohl spustit. Aby vůbec bylo možné takový projekt odstartovat, bylo nutné podnik nejprve finančně a organizačně stabilizovat. Jde o nejnáročnější zásah do organismu rozhlasu, který se odehrává za plného provozu, v němž se ve všední dny pohybuje téměř tisíc zaměstnanců. Nezbytnou součástí rekonstrukce je proto redislokace všech zaměstnanců rozhlasu, kteří pracují v prostorách historické budovy,“ poukazuje na složitost a náročnost celého projektu generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík.

Stávající obří rekonstrukce se dotkne zbývající větší části objektu, zahrnující redakčně administrativní prostory, studiový blok prvovýroby, studia a režie druhovýroby a části vysílání. Celkový obestavěný objem rekonstruovaného prostoru je cca 80 000 m3. I proto je tato rekonstrukce plánována na období dvou let. Výsledná cena 2. etapy rekonstrukce závisí na nabídce uchazečů ve veřejné soutěži na výběr dodavatele stavby. Odhadované celkové náklady, včetně přípravných prací, projektu a technologií jsou cca 500 mil. Kč. „Byť je tato rekonstrukce skutečně obří, nehodláme k jejímu financování použít úvěr. Český rozhlas je finančně dostatečně silný, aby mohl z rezervních zdrojů rekonstrukci zafinancovat sám. I proto bylo nutno na zahájení rekonstrukce čekat. Protože jde ale o rekonstrukci kulturní památky a památkově chráněného objektu, požádali jsme pouze o poskytnutí příspěvku státu (a bylo nám vyhověno) ve výši, která odpovídá necelé desetině předpokládaných nákladů,“ dodává Václav Kasík.

Historická budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12, která několikrát v českých dějinách sehrála významnou roli, byla postavena v letech 1929 – 1932 původně pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas. I proto bylo tehdejším hlavním investorem stavby Ministerstvo pošt a telegrafů. Československý rozhlas oficiálně zahájil svou činnost v této funkcionalistické budově 10. prosince 1933, zahájení bylo tehdy spojeno s oslavami desetileté činnosti rozhlasu. Jako celek přešla budova do majetku Československého rozhlasu kolem roku 1935. Přístavba v Balbínově ulici pak byla dokončena v roce 1951. Ačkoliv v průběhu dalších let byly v interiéru i na exteriérech budovy učiněny některé dílčí úpravy, stávající rekonstrukce této kulturní památky nemá v minulosti obdoby.