Hlavní navigace

Český Telecom nedostatečně podporuje rozvoj Internetu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Monopolisticky vysoké sazby za telefon poškozují spotřebitele a jsou překážkou rozvoje internetu, tvrdí přední čeští poskytovatelé internetových slu­žeb

Praha, 11. září 2000 – Ve společném stanovisku, které dnes vydaly tři společnosti, které jediné v České republice poskytují internetové připojení zdarma – World Online, Contactel a Czech On Line – spolu se Sdružením českých poskytovatelů internetu (NIX.CZ), reagují jeho autoři velmi razantně a shodně kriticky na poslední kroky Českého Telecomu, které nadále brání rozvoji internetového trhu v České republice.

Společné stanovisko poskytovatelů internetových služeb vyslovili Naveed Gill, generální ředitel World Online, Michal Čupa, generální ředitel Contactelu, Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Czech On Line a Vojtěch Vrba, předseda výkonného výboru NIX.CZ.

„Rozvoj internetu je klíčový pro celou českou ekonomiku,“ uvádí se ve stanovisku. „Stejnou měrou je však klíčový i pro rozvoj celé české vzdělávací soustavy. Je nesporné, že jedinou velkou překážku pro širší využití internetu v České republice dnes představují už jen vysoké náklady za připojení k internetu přes telefonní linku. Skutečnost, že tyto telefonní poplatky jsou pro české spotřebitele v průměru vyšší než pro uživatele internetu v západoevropských zemích, je těžko pochopitelná a tragicky nepřiměřená situaci. Vina za ni padá zcela na Český Telecom. “

Stanovisko poskytovatelů internetových služeb je odpovědí na nedávné oznámení Českého Telecomu, týkajícího se prodloužení tarifního pásma mimo špičku o 2 hodiny. Nejlevnější pásmo tarifu Internet 2000 je účtováno již od 19 hodin místo původních 21 hodin. V době mimo špičku účtuje Telecom uživatelům internetu za minutu telefonního připojení zhruba 0,37 Kč.

„Poskytovatelé internetových služeb v České republice jsou zklamáni dlouhodobou minimální snahou Českého Telecomu k tomu, aby se přístup k internetu stal dostupným pro nejširší veřejnost,“ uvádí se ve stanovisku. „Jako zástupci celého oboru jsme s Českým Telecomem vedli dlouhé měsíce diskusi týkající se současného schématu tvorby provizí pro všechny poskytovatele internetových služeb v režimu Internet 2000, tarifních sazeb a časových pásem a požadovali jsme, aby maximálně snížil cenu a co nejvíce rozšířil časové pásmo mimo špičku. Současné dvouhodinové prodloužení sazeb mimo špičku v tarifu Internet 2000 je alespoň malým výsledkem našeho dlouhodobého jednání a vítáme ho jako posun přinášející výhody všem uživatelům. Je to však bohužel jen velmi malý krůček správným směrem.“

„Jsme vedoucími společnostmi v oboru poskytování internetových služeb,“ pokračuje stanovisko, „hovoříme jménem svých zákazníků, svých investorů a jménem celého oboru. Jsme naprosto nezvratně přesvědčeni, že sazby za připojení přes telefonní linku, které Český Telecom účtuje, jsou i nadále nepřiměřeně vysoké. Monopolistickou přezíravost, kterou Český Telecom neustále dokazuje ve svém vztahu k internetu, považujeme za jednostrannou a nebezpečnou formu zneužití jeho moci. “

V závěru stanoviska se uvádí: „Protože jednání s Českým Telecomem o získání výhod pro uživatele internetu a celý obor internetových služeb skončila ve slepé uličce, jsme nyní nuceni oslovit se svými argumenty příslušné vládní organizace a další představitele veřejného života, kteří se již vyslovili na podporu rychlého rozvoje internetu a vidí v něm celospolečenskou prioritu.“

Pro další informace, kontaktujte:

Zdenka Pelikánová
ředitelka pro marketing a public relations
Contactel
Tel: (02) 330 11 201

Clemens Wohlmuth
finanční ředitel
Czech On Line
Tel: (02) 962 51 101

Ivan Poč
marketingový ředitel
World Online
Tel: (02) 21 66 47 00

Vojtěch Vrba
předseda výkonného výboru
NIX.CZ
Tel: (02) 96 159 411