Hlavní navigace

Českých domácností s peoplemetry přibývá

[Tisková zpráva] Společnost Mediaresearch zahájila v létě proces postupného navyšování vzorku domácností, u kterých je elektronicky měřena sledovanost televize. V současné době vzorek obsahuje 1461 domácností. Navyšování bude probíhat až do konce letošního roku, kdy by vzorek (tzv. panel) měl obsahovat celkem 1 833 domácností (cca 4 583 jednotlivců).

Sdílet

Panel měl od dubna roku 2002, kdy začala elektronické měření sledovanosti televize v České republice provádět společnost Mediaresearch, celkem 1 333 domácností s garancí denní dodávky dat z minimálně 1 200 domácností. Jeho rozšíření o dalších 500 domácností tj. na 1 833 domácností (s garancí dodávky dat min. ze 1 650 domácností) bylo, mimo jiné změny, dojednáno se zadavatelem ATO v rámci výběrového řízení na pokračování měření na další období (2007–2012), které Mediaresearch úspěšně obhájila před 2 lety. Toto zvětšení měřeného vzorku zajistí zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti menších cílových skupin a televizních stanic s neceloplošnou penetrací.

Jaké další změny projektu elektronického měření proběhly?

Kontinuální výzkum, jehož prostřednictvím je sledována reprezentativita panelu (vedle údajů poskytovaných ČSÚ), probíhá na větším vzorku (9 000 domácností ročně místo dřívějších 6 000). Informace jsou rovněž sbírány s vyšší frekvencí (10krát ročně). Toto navýšení a větší frekvence umožňuje lepší zachycení dynamických změn v televizní populaci, které mohou probíhat zejména s nástupem digitálního vysílání.

Opora výběru – databáze, z níž jsou vybírány jména a adresy pro realizaci Kontinuálního výzkumu, je nyní vytvářena kontinuálně, což lépe zajišťuje její aktuálnosti po celou dobu Projektu.

Technologie TV metrů (TVM 003) používaná v panelu pro měření v předchozích letech je plně funkční a i nadále splňuje veškeré podmínky měření. Nicméně od letošního roku je do panelu rovněž nasazována technologie nové generace technologie (TVM 005), které mimo jiné inovace přináší možnost více druhů datových přenosů. Do konce roku 2012 bude touto technologií vybaveno 50 % panelových domácností (z panelu 1 833). Souběh technologií a různých typů přenosů dat (SMS/GPRS) zajišťuje od letošního roku zcela nové sběrné centrum, které je výsledkem vývojářů Mediaresearch.

Projekt má definována pravidla pro měření digitálního vysílání a to již od roku 2006. Přináší řešení pro kvalitní mapování penetrace digitálního vysílání v populaci ČR i v případě dynamičtějšího vývoje v období přechodu. K dispozici je technologie pro měření digitální televize (DVB-T, DVB-S, DVB-C), kterou je možné bez problémů implementovat i do technologie instalované ve stávajícím panelu. Jsou však nastaveny také mechanismy pro případné začlenění identifikace jiných aktivit nebo jiných typů příjmu digitálního vysílání (např. DVB-H, IP TV apod.) do měření.

V rámci Projektu právě probíhá Pilotní projekt nové technologie ReMark – mobilních osobních měřících zařízení.

Od začátku roku jsou dodávána data každý den, tj. nejen v soboty, ale i v neděle (kromě státních svátků).

Ostatní principy (např. sekundová data, Výzkum životního stylu na panelu (tzv. Life Style Survey – LSS) apod.) zůstaly zachovány. Na projektu s námi i nadále spolupracují společnosti STEM/MARK a ELVIA. Stejně tak zůstává samozřejmostí, že Mediaresearch bude ve spolupráci s ATO pokračovat v inovacích a zlepšování celého projektu. Např. nyní se řeší zdokonalení systému vysílacích protokolů (popisů pořadů) apod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).