Hlavní navigace

CESNET a FIT ČVUT představí laboratoř IPv6 Lab

[Tisková zpráva] Ve dnech 21. až 23. března proběhne na půdě Fakulty informačních technologií ČVUT (FIT – Kolejní 2a, Praha 6-Dejvice) IPv6 Workshop projektu 6DEPLOY-2. Organizátory setkání jsou FIT a sdružení CESNET. V rámci workshopu bude odstartován testovací provoz IPv6 Lab – společné laboratoře FIT a sdružení CESNET určené pro výzkum, vývoj a šíření IPv6. Seminář je určen odborné veřejnosti i všem zájemcům o obor. Program akce najdete na: http://www.6deploy.eu/index.php?page=20110321_prague_czech_republic.

Sdílet

     Projekt 6DEPLOY-2 je evropskou aktivitou realizovanou v rámci 7. rámcového programu Evropské unie, jejímž cílem je pořádat školení a zajišťovat podporu pro nasazení internetového protokolu nové generace IPv6 pro provozovatele sítí, poskytovatele služeb a další instituce po celém světě. CESNET i FIT se problematice IPv6 dlouhodobě a systematicky věnují.

     Úkolem laboratoře IPv6 Lab je poskytnout otevřené prostředí pro ověřování řešení, nastavení sítí a aplikací postavených na internetovém protokolu IPv6. Internetové odborníky včetně akademiků, studentů, telekomunikačních expertů a celé odborné veřejnosti lze přitom školit jak na místě, tak i prostřednictvím virtuálního vzdáleného přístupu k technickým prostředkům, inovativním informacím a řešením, které souvisejí s přijetím IPv6.

 

     Internetový  protokol verze 6 (IPv6) je nástupnickým protokolem stávajícího protokolu, který je označován jako IPv4. Snaží se vyřešit některé problémy, které vyvstaly v souvislosti s masivním rozvojem Internetu po celém světě, a poskytnout perspektivní platformu pro jeho další rozvoj.

     Protokol IPv6 má v porovnání se svým předchůdcem IPv4 čtyři základní výhody:

  • zásadním způsobem zvyšuje počet dostupných IP adres, což v praxi umožní připojení k Internetu prakticky každého zařízení, které člověk používá v zaměstnání i doma;
  • umožní připojení zařízení k síti metodou Plug and Play – každé zařízení se automaticky nakonfiguruje a bude připojeno k Internetu, kdykoli bude zapnuté;
  • koncepčně řeší komunikaci mobilních zařízení;
  • významně zvýší bezpečnost přenášených dat.
 

Sdružení  CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a projektu EGI.eu a podílí se aktivně na jejich realizaci. Více na: www.cesnet.cz.