Hlavní navigace

CESNET a Google se v Praze propojily prostřednictvím IPv6

[Tisková zpráva] Sdružení CESNET se jako první nativně propojilo se společností Google v pražském peeringovém centru NIX.CZ protokolem IPv6. Tento krok umožní uživatelům národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2 efektivnější přístup k síťovým službám, které Google poskytuje protokolem IPv6.

Sdílet

Společnost Google je v pražském peeringovém centru NIX.CZ přítomna od listopadu 2008, doposud zde však podporovala jen starší protokol IPv4. Zájemci o IPv6 peering s ní proto museli volit náhradní řešení – například se sítí CESNET2 byla do letošího ledna propojena v amsterdamském centru AMS-IX. Nyní mohou uživatelé navázat se sítí Google v NIX.CZ rovnocenný peering oběma protokoly.

Propojení CESNET-Google je prvním praktickým výsledkem pracovní skupiny IPv6, kterou CESNET založil počátkem letošního roku. Jejími cíli jsou zejména aktivní propagace protokolu IPv6 a pomoc při jeho reálném zavádění do sítí připojených k CESNET2. Vzhledem k blížícímu se vyčerpání adres stávajícího internetového protokolu IPv4 považuje sdružení CESNET tuto oblast za strategicky velmi důležitou. Pracovní skupina připravuje několik akcí, jejichž prostřednictvím chce informovat odbornou veřejnost o aktuálním stavu nosných protokolů sítě Internet a podpořit nasazení IPv6.

Internetový protokol verze 6 (IPv6) je nástupnickým protokolem stávajícího protokolu, který je označován jako IPv4. Snaží se vyřešit některé problémy, které vyvstaly v souvislosti s masivním rozvojem Internetu po celém světě, a poskytnout perspektivní platformu pro jeho další rozvoj. Nový internetový protokol IPv6 má v porovnání se svým předchůdcem IPv4 čtyři základní výhody:

  • zásadním způsobem zvyšuje počet dostupných IP adres, což v praxi umožní připojení k Internetu prakticky každého zařízení, které člověk používá v zaměstnání i doma;
  • umožní připojení zařízení k síti metodou Plug and Play – každé zařízení se automaticky nakonfiguruje a bude připojeno k Internetu, kdykoli bude zapnuté;
  • významně zvýší bezpečnost přenášených dat;
  • koncepčně řeší komunikaci mobilních zařízení.

Sdružení CESNET se problematikou IPv6 intenzívně zabývá od roku 1999, kdy uvedlo do provozu svou experimentální páteřní IPv6 síť. Od roku 2004 nabízí nový protokol jako rutinně provozovanou službu.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.