Hlavní navigace

CESNET v Týdnu vědy a techniky: Světem Internetu bezpečně

[Tisková zpráva] O bezpečnosti v prostředí Internetu bude v úterý 2. listopadu od 9 hodin ve Velkém sále Akademie věd České republiky (Národní 3, Praha 1) mluvit Andrea Kropáčová ze sdružení CESNET, a to v rámci přednáškového bloku 10. ročníku Týdne vědy a techniky.

Sdílet

Andrea Kropáčová se specializuje na problematiku bezpečnosti sítí a síťových služeb, a to především v oblasti formování a řízení tzv. CSIRT týmů. Ve své přednášce nazvané Světem Internetu bezpečně kromě jiného seznámí hosty s fungováním bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Jeho cílem je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, které jsou původcem incidentu, a to v případech, kdy se při komunikaci mezi správcem dané sítě a „obětí“ vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi „institut poslední záchrany“ v situacích, kdy jiné metody řešení problému selžou.

Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice. CESNET-CERTS byl ustaven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí.

Týden vědy a techniky, který letos probíhá od 1. do 7. listopadu v Praze, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Ostravě, je určen široké veřejnosti. Především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do nejrůznějších laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť Akademie věd ČR připravili širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představí své výzkumné projekty, předvedou nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. Sdružení CESNET je jednou ze spolupracujících organizací – pro potřeby internetových přenosů přednášek poskytlo akademickou síť CESNET2 a zapůjčilo audiovizuální techniku.

Více o programu Týdne vědy a techniky i o internetových přenosech najdete na: www.tydenvedy.cz.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu. Více na www.cesnet.cz.