Hlavní navigace

CESNET úspěšně vyzkoušel 40gigabitovou technologii na síti CESNET2

[Tisková zpráva] Sdružení CESNET úspěšně otestovalo 40Gb/s technologii na síti CESNET2. V České republice dosud žádná jiná síť datový přenos realizovaný takovou rychlostí netestovala.

Sdílet

Propojení pomocí 40Gb/s kanálu bylo testováno 10. dubna až 1. května letošního roku na optické přenosové síti DWDM mezi Prahou a Brnem. CESNET vysokorychlostní technologii úspěšně ověřil jak na přímém optickém kanálu Praha-Brno (299 kilometrů), tak i na delším optickém kanálu vedoucím mezi Prahou a Brnem přes Hradec Králové a Olomouc (462 kilometrů). V obou případech probíhal datový přenos bez problémů. Právě ověření funkčnosti a bezchybnosti spojení bylo hlavním cílem testu.

CESNET chtěl ověřit, jestli v budoucnu může s takovou kapacitou počítat i v reálném provozu. Během testování odborníci sdružení CESNET porovnávali dva typy 40Gb/s rozhraní s různými modulacemi: prvním párem rozhraní bylo 1OC768-ITU/C (ODB modulace, rozhraní WDMPOS, maximální dosah cca 1000 kilometrů) a druhým 1OC768-DPSK/C (DPSK+ modulace, rozhraní WDMPOS, dosah cca 2000 kilometrů). Ve druhém případě šlo o nejnovější typy rozhraní pro směrovače řady CRS-1 vyvinuté firmou Cisco, které jsou v současnosti zřejmě jedinými dvěma dostupnými exempláři na světě. Testování mohlo proběhnout jen díky spolupráci společnosti Cisco, která kromě zmíněných rozhraní zapůjčila i směrovač CRS-1/4.

S nasazením 40Gb/s technologie v reálném provozu na síti CESNET2 počítá sdružení CESNET už v příštím roce. Jeden z důležitých kroků vedoucí k tomuto cíli učinil CESNET už v srpnu loňského roku, kdy posílil páteřní síť CESNET2 o jeden z nejvýkonnějších směšovačů na světě Cisco CRS-1/16. Nový směrovací systém zajistí vyšší stabilitu a dostupnost služeb sítě, umožní masivnější využívání pokročilých síťových technologií a v budoucnu také zvýšení přenosových rychlostí na 40 Gb/s a posléze až na 100 Gb/s. Směrovací systém Cisco CRS-1/16 přináší výzkumným organizacím nepřetržitý provoz, flexibilitu služeb a prodlouženou životnost systému. Umožňuje jim škálovat kapacitu sítí na novou úroveň a provozovat služby dat, hlasu a videa nové generace po konvergované IP síti. Na implementaci řešení na síti CESNET2 se vedle dodavatelské firmy INTERCOM SYSTEMS podíleli odborníci sdružení CESNET a společnosti CISCO.