Hlavní navigace

CESNET zaujal v Seattlu unikátním fotonickým multicastem

[Tisková zpráva] Odborníci sdružení CESNET předvedli na 8. výročním mezinárodním zasedání LambdaGrid Workshop, které se uskutečnilo počátkem října v americkém Seattlu, unikátní aplikaci fotonického multicastu. Tato demonstrace, prezentovaná na zasedání přibližně stovce odborníků z celého světa, vzbudila mimořádný ohlas.

Sdílet

V rámci demonstrace posílal CESNET z národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2 do propojovacího bodu výzkumných sítí StarLight do amerického Chicaga nekomprimované HD (High Definition) video o kapacitě rychlosti vyšší než 1 Gb/s. V Chicagu pak byl tento signál rozbočen zařízením CLM (CzechLight Multicast Switch), vyvinutým výzkumníky sdružení CESNET, a poté dále distribuován do Seattlu, San Diega a také zpět do sítě CESNET2. Unikátní bylo použití technologie fotonického mutlicastu v prostředí rozsáhlých heterogenních optických počítačových sítí (WAN).

Použité zařízení CzechLight Multicast Switch (CLM) 4×4 slouží pro rekonfigurovatelné skupinové vysílání optických signálů. Své uplatnění najde zejména v oblasti multimédií či monitoringu. CLM umožňuje rozbočování velmi rychlých datových toků a díky použití čistě optických technologií navíc bez zanesení zpoždění. To představuje značnou výhodu proti klasickým síťovým zařízením (přepínačům a směrovačům), které funkci rozbočení datových toků obvykle nabízejí s omezením počtu dělení, omezením počtu portů, omezením přenosové rychlosti a do datových toků navíc často vnášejí nedeterministické zpoždění, které je dané nutným použitím opto-elektrických konverzí. Zařízení CLM je předmětem patentové přihlášky.

GLIF (Global Lambda Integrated Facility) vytváří globální laboratoř pro výzkum optických sítí a jejich nových aplikací. Jde o virtuální organizaci poskytující výzkumné prostředí, které se skládá z optických spojů (lambd) a uzlů nazývaných GOLE (GLIF Open Lightpath Exchange). Lambdy jsou přenosové kanály, které používají různé vlnové délky laserového záření pro souběžný přenos signálů optickým vláknem. Propojením lambd v průchozích uzlech vzniká světelná cesta (lightpath) mezi dvěma koncovými účastníky sítě, která je obvykle použita pro přenos signálů gigabitovou nebo 10gigabitovou rychlostí.

GLIF byl založen v roce 2003. Propojuje nejvýznamnější síťová pracoviště Severní Ameriky, Evropy a Asie. Jeho uživateli jsou instituce, organizace a konsorcia provozující aplikace mimořádně náročné na přenosové kapacity a další parametry přenosu. Typickým příkladem je dálková komunikace s unikátním experimentálním zařízením, které produkuje setrvalý tok dat o objemu několika gigabitů za sekundu. Taková zařízení dnes pracují v oborech, jako jsou fyzika vysokých energií, astronomie nebo další přírodovědní obory.

CESNET je zakládajícím členem GLIF a patří v tomto oboru k evropské špičce. Loni v září v Praze uspořádal 7. výroční mezinárodní zasedání LambdaGrid Workshop. Více o GLIF: http://www.glif.is/

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. (Více na www.cesnet.cz)