Hlavní navigace

CESNET zorganizoval odborný seminář Bezpečnost sítí a služeb

[Tisková zpráva] Více než 70 hostů se zúčastnilo odborného semináře Bezpečnost sítí a služeb, který ve čtvrtek 10. května 2007 zorganizovalo v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze sdružení CESNET. Hlavním tématem semináře byla bezpečnost sítí a na nich provozovaných služeb se zaměřením na problematiku bezpečnostních incidentů.

Sdílet

Důsledné a efektivní řešení bezpečnostních incidentů včetně odstraňování jejich příčin a následků je důležitou součástí preventivní a aktivní ochrany počítačů a počítačových sítí. Proto je nutné, aby na možnost narušení bezpečnosti sítě a počítačů byli jejich správci a uživatelé připraveni a aby měli k dispozici funkční struktury, efektivní postupy, pravidla a technické prostředky vedoucí k co nejrychlejšímu odstranění problémů při minimalizaci škod.

Účastníci semináře byli seznámeni s problematikou bezpečnostních incidentů – s jejich typy, závažností, detekcí a vybudováním vhodného prostředí, které umožňuje jejich efektivní vystopování k původci, dále se základními pravidly pro úspěšné vyřešení problému, korektní ohlášení zjištěného bezpečnostního incidentu a odpovídání na hlášení bezpečnostního incidentu. Velká pozornost byla věnována legislativní otázce bezpečnosti počítačů a sítí, součástí programu proto byla i témata autorskoprávní problematiky či ochrany osobních údajů při řešení bezpečnostních incidentů a základní doporučení pro komunikaci s poškozenou stranou, která si stěžuje na vzniklý bezpečnostní incident.

Při tvorbě obsahu všech přednesených příspěvků bylo čerpáno z reálného provozu bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který byl v lednu roku 2004 zřízen sdružením CESNET pro koordinaci řešení bezpečnostních otázek v síti CESNET2.

Seminář byl primárně určen administrátorům sítí a služeb institucí připojených k síti CESNET2 a pracovníkům, kteří v rámci svých organizací mají na starosti problematiku bezpečnosti sítí a služeb a řešení bezpečnostních incidentů. Mnoho námětů pro obsah přednášek získal CESNET přímo od správců lokálních členských sítí připojených k síti CESNET2. Přednášející využili možnost předat správcům řadu doporučení pro správu sítě a prodiskutovat problematiku bezpečnosti z pohledu provozovatele sítě národního výzkumu.