Hlavní navigace

Národní síť CESNET2 využívá jeden z nejvýkonnějších routerů na světě

[Tisková zpráva] Praha, 18. prosince 2008 – Společnost Cisco dnes oznámila, že sdružení CESNET, které provozuje celostátní počítačovou síť pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2, posílilo svoji páteřní síť a implementovalo jeden z nejvýkonnějších routerů na světě Cisco® CRS-1 Carrier Routing System. Systém je velmi stabilní, garantuje vysokou dostupnost síťových služeb, umožňuje použití pokročilých síťových technologií a je připraven na rozšiřující se využívání a stahování videosouborů. Řešení umožňuje zvýšit agregovanou kapacitu routerů v reálném prostředí sítí CESNET až na terabity za vteřinu.

Sdílet

„Charakter služeb poskytovaných akademickou sítí se mění. Nastupuje video a multimédia, která vyžadují podstatně vyšší přenosovou kapacitu. Nová 10-gigabitová optická síť CESNET2 otevírá prostor pro nové typy aplikací,“ řekl Helmut Sverenyák, náměstek ředitele sdružení CESNET pro výzkum a vývoj.

K síti CESNET2 je připojeno téměř sto vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí včetně nejdůležitějších univerzit v zemi. Síť je propojena s celoevropskou sítí GÉANT a dalšími evropskými akademickými sítěmi, jako jsou slovenský Sanet, rakouský Aconet a polský Pionier. To umožňuje spolupráci české akademické komunity s partnery z celé Evropy i dalších zemí světa.

Díky routeru Cisco CRS-1 je nyní možné zcela nově škálovat síťové kapacity a poskytovat datové, hlasové a video služby nové generace prostřednictvím konvergované IP sítě. „CESNET2 je jednou z prvních implementací takového systému v České republice. Umožňuje úspory prostoru a energie a optimalizuje chlazení, což má pozitivní dopad také na životní prostředí,“ vysvětluje Ing. Jan Šíp, obchodní a technický ředitel společnosti INTERCOM SYSTEMS, která byla jako certifikovaný partner Cisco za implementaci zodpovědná.

Součástí implementovaného řešení jsou 10gigabitová laditelná ethernetová DWDM rozhraní, která mohou být přímo připojena z routeru Cisco CRS-1 ke stávajícímu DWDM systému bez nutnosti použití transponderů. „Výsledkem je úspora nákladů a snížení počtu zařízení, což zjednodušuje řízení a zvyšuje stabilitu celého systému,“ doplňuje Pavel Křižanovský, Systems engineering manager společnosti Cisco.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci.

Více na: http://www.ces­net.cz/

O společnosti Intercom Systems
Společnost INTERCOM SYSTEMS a.s. je dynamickou společnost s dlouholetou působností na ICT trhu v ČR. Společnost je Certifikovaný Cisco Silver Partner a nabízí předprodejní konzultace, návrhy a řešení sítí (včetně optických a bezdrátových), bezpečnost síťových řešení a integraci síťových služeb, řešení pro projekty Triple Play a konzultace, školení a semináře. Společnost realizovala řadu významných zakázek u zákazníků z oblasti školství, veřejné správy, bankovnictví a utilit. Společnost INTERCOM SYSTEMS a.s. získala následující certifikované specializace – Advance Security, Advance Wireless LAN, Unified Communications Express.. V roce 2004 společnost úspěšně implementovala systém řízení jakosti ISO 9001:2001 a v roce 2006 systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001:2005.

Více informací na: http://www.in­tercomsys.cz/

O společnosti Cisco Systems
Cisco je největším světovým poskytovatelem řešení v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti drátových a bezdrátových sítí. Mezi řešení společnosti patří například nástroje pro týmovou spolupráci a obchodní jednání na dálku typu TelePresence nebo WebEx, kompletní řešení pro firemní komunikace, zařízení a aplikace pro multimédia, datové sklady a řada dalších. Prostřednictvím divize Linksys nabízí i produkty určené pro domácnosti.

V současné době Cisco zaměstnává po celém světě více než 63 tisíc lidí. Za poslední fiskální rok společnost dosáhla čistého prodeje ve výši 34,9 miliard dolarů, tedy asi 625 miliard korun. Téměř veškerý provoz Internetu je směrován produkty Cisco Systems.

Více informací na http://www.cis­co.com.