Hlavní navigace

Cesta k digitálnímu rozhlasovému vysílání v České republice

[Tisková zpráva] Ve dnech 3. a 4.11. 2005 proběhlo v Praze na Žofíně 11. výroční shromáždění World DAB Fóra. Tuto konferenci hostila firma TELEKO, s.r.o. a mediálně ji podporoval Český rozhlas.

Sdílet

World DAB Fórum je mezinárodní nevládní nonprofitní organizace, která má za cíl propagovat zavádění DAB (Digital Audio Broadcasting) technologií ve světě – více na www.worlddab.org. DAB technologie umožňuje vysílat digitálně rozhlasové programy. V pokročilejších konfiguracích též umožňuje přenos videa, textových, obrazových a IP (internetových) informací – tomuto systému se pak říká DMB – Digital Multimedia Broadcasting.

Na konferenci, která byla určena jen pro členy organizace, se mimo administrativních záležitostí prezentovaly tyto okruhy problémů:

Zástupce firmy Teleko – Ing. Tomáš Řapek představil jejich žádost, která byla odeslána na ČTÚ v červnu roku 2005, na pokrytí celé České republiky signálem DAB ve 4 etapách se zaměřením na vnitřní příjem v hustě osídlených aglomeracích. Pavel Balíček, koordinátor Českého rozhlasu pro digitální vysílání představil nové digitální programy Českého rozhlasu. Předseda Rady pro RTV pan Petr Pospíchal seznámil auditorium se stavem digitálního vysílání v ČR a jeho perspektivami a s pozicí Rady pro vysílání v procesu digitalizace.

Dále vystoupili zástupci z Evropské komise – Rudolf Strohmeier – vedoucí kabinetu Viviane Redingové a Paul Braun (World DAB European Affairs Committee) s aktuálními informacemi z těchto mezinárodních organizací.

Velká plocha přednášek byla věnována novým trendům v digitálním vysílání ve světě. Většina evropských zemí již běžně vysílá rozhlasové programy v digitální kvalitě po několik let. Velká pozornost je zaměřena na novější trendy využití platformy DAB k šíření obrazových a datových informací. Jednoznačným lídrem je Jižní Korea. V Evropě jsou hlavními tahouny DMB Velká Británie a Německo, které chystá především v souvislosti se světovým šampionátem ve fotbale 2006 spustit několik DMB služeb pro mobilní telefony a handheldy.

Během měsíce listopadu probíhá měsíční provoz vysílačů DAB v Praze na kanálech 10A (programy Českého rozhlasu: ČRo1, 2, Leonardo, Česko a D-dur), 12D (Impuls, F1, E2) a LC (Impuls, F1, E2). Z uvedených provozů je zřejmé, že kanál 10A je pro Prahu použitelný, kanály 12C a 12D, které jsou pro Českou republiku zkoordinované způsobují rušení vysílači Ústí nad Labem 12. TV kanál. Intenzita rušení bude vyhodnocena ČTÚ. Kanál LC je použitelný ihned, ale vzhledem k omezenému dosahu by vybudování celoplošné sítě bylo pro každého provozovatele nerentabilní.

Závěry uplatnitelné v České republice

Co nejdříve umožnit vysílání DAB po celém území České republiky veřejnoprávnímu a soukromým rozhlasovým subjektům. Pokrytí musí začít od nejhustěji osídlených aglomerací a nabídnou širokou škálu služeb – více nových nebo modifikovaných programů (multiplexů) a tím podnítit zájem posluchačů o tuto technologii. Digitální vysílání bude efektivní i pro broadcastery, protože náklady na vysílací infrastrukturu jsou menší než při analogovém provozu. Velkým vzorem nám pak může být Dánsko, kterému se podařilo během velmi krátké doby penetrovat většinu velmi spokojených posluchačů. Pro více zajímavých informací doporučuji stránky dánského rádia www.dr.dk nebo www.dabradio.dk.

Jejich recept je jednoduchý: nabídnout posluchačům co nejvíce žánrově čitelných stanic!