Hlavní navigace

Čeští versus zahraniční návštěvníci českých webových stránek

[Tisková zpráva] Počet internetových uživatelů se v poslední době zvyšuje o přibližně 35 tisíc uživatelů týdně. Zahraniční internetoví uživatelé tvořili v říjnu 2006 téměř čtvrtinu všech uživatelů navštěvujících české internetové stránky.

Sdílet

Následující údaje jsou výsledkem internetového výzkumu NetMonitor, který zrealizovali společnosti Mediaresearch a Gemius v průběhu měsíce října 2006. Internetová populace představuje v České republice 4,05 milionu osob (ve věku 12 a více let), jak vyplývá z výsledků výzkumu NetMonitor, který pro SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) realizuje výzkumná agentura Mediaresearch ve spolupráci se společností Gemius.

Kolik návštěvníků českého webu se připojuje ze zahraničí?
Během měsíce října se na českých internetových stránkách zapojených do výzkumu NetMonitor objevilo celkem 5,09 milionu unikátních (reálných) uživatelů a to včetně zahraničních návštěvníků. Pouze českých internetových uživatelů bylo v říjnu o 1,13 milionu méně, tj. téměř čtyři miliony. Během průměrného týdne se na internetu z českých návštěvníků objeví 66 % celkového měsíčního počtu lidí a během průměrného dne pak 38 % ze všech měsíčních návštěvníků. Jinými slovy lze říci, že v průměru 38 % českých uživatelů navštěvuje internet každý den a 34 % ho navštěvuje méně často než jednou týdně. Nezanedbatelné procento navíc přidají také zahraniční návštěvníci: pro průměrný den přidají 12 %, pro průměrný týden 17 % a pro měsíc již necelou čtvrtinu (22 %). Je tomu tak proto, že zahraniční návštěvníci nechodí na české internetové stránky tak pravidelně a mnozí z nich je navštíví pouze jednou či dvakrát do měsíce.

Jaký je vývoj počtu návštěvníků českého internetu?
Podíváme-li se na konkrétní vývoj počtu reálných uživatelů v měsíci říjnu stojí za povšimnutí, že se zvyšujícím se datem je zaznamenán mírný nárůst v návštěvnosti. Tento trend lze dobře demonstrovat na vývoji pondělní návštěvnosti. Zatímco na začátku měsíce navštívilo v pondělí (2. 10.) české internetové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor 2,4 milionu českých internetových uživatelů, v pondělí (9. 10.) to bylo již 2,47 milionu,nás­ledně v pondělí (16. 10.) 2,50 milionu, v pondělí (23. 10.) byl zaznamenán dokonce nárůst o 60 tisíc (na 2,56 milionu) a konečně dne (30. 10.) byl již počet internetových uživatelů 2,58 milionu.

Tento pozvolný nárůst, v průměru o 35 tisíc internetových uživatelů týdně, je pravděpodobně způsoben počínajícím chladným obdobím, a pomalu se blížícím obdobím Vánoc. Je pravděpodobné, že tento nárůst bude mít setrvalou tendenci i v dalším měsíci, až do druhé třetiny prosince, kdy začne pozvolna klesat.