Hlavní navigace

Check Point IPS-1 nabízí spolehlivou ochranu před útoky v náročném prostředí moderních podnikových sítí

[Tisková zpráva] Praha, 7. května 2007 – Společnost Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) dnes oznámila okamžitou dostupnost systému pro ochranu před narušením sítě IPS-1 (technologie získaná akvizicí společnosti NFR Security), který uživatelům poskytuje spolehlivé zabezpečení sítě před útoky červů, malware a dalších kombinovaných známých i dosud neodhalených hrozeb.

Sdílet

Od převzetí společnosti NFR Security v lednu 2007 Check Point úspěšně integroval produkty, služby a zaměstnance NFR do své struktury a využívá nové technologie pro další zdokonalení jednotné bezpečnostní architektury Check Point NGX a posílené ochrany podnikových sítí po celém světě.

Check Point začlenil IPS-1 do klíčových prvků pro správu bezpečnosti, v současnosti je IPS-1 integrované do systémů SmartView Tracker a Eventia Analyzer, které poskytují centrální správu záznamů z bezpečnostních zařízení a jejich vyhodnocování v reálném čase. Zákazníci mohou okamžitě využít služeb automatických aktualizací Dynamic Update, které zajišťuje Eventia Analyzer. Získají tak jednotný nástroj pro správu bezpečnostních událostí, jejich analýzu a reakci na aktuální ohrožení.

Zákazníci mají možnost sledovat události nahlášené systémem IPS-1 spolu se záznamy z firewallu a VPN řešení prostřednictvím stejné konzoly SmartCenter jako u jiných technologií Check Point a porovnávat je s informacemi z jiných produktů společnosti Check Point a dalších dodavatelů prostřednictvím nástroje Eventia Analyzer. IT profesionálové mohou navíc prostřednictvím funkce SmartView Tracker zajistit bezproblémový chod celého bezpečnostního systému, odhalit a reagovat na problémy a bezpečnostní události či shromažďovat informace potřebné pro právní kroky, audity a analýzy chování síťového provozu.

„Provozní efektivita hraje v oblasti počítačové bezpečnosti stále významnější roli. Systémy pro ochranu sítě před narušením proto musejí IT správcům poskytovat smysluplné informace, podle kterých mohou okamžitě a správně reagovat," vysvětluje Luděk Hrdina, marketingový manažer společnosti Check Point Software Technologies pro východní Evropu. „Prodlení při aplikaci záplat operačních systémů spolu s nepřetržitým rizikem cílených útoků nabízejí hackerům větší prostor pro jejich činnost. PURE přístup k bezpečnosti v podobě proaktivního bezpečnostního systému, jakým je IPS-1, zajistí bezpečnost dat našich zákazníků, a jejich podnikání může i přes útoky pokračovat bez zvýšených nákladů spojených s internetovými hrozbami.”

IPS-1 podporuje nový přístup k bezpečnosti, který Check Point nazývá PURE security (Protected (chráněná), Unified (jednotná), Reliable (spolehlivá) a Extensible (rozšiřitelná)). IPS-1 bere při své činnosti v potaz konfiguraci síťového prostředí, přizpůsobuje se změnám a dokáže automaticky reagovat a zabránit zneužití chráněné sítě. Díky tomu se IT správci mohou soustředit na strategické bezpečnostní funkce, které poskytují zákazníkům přidanou hodnotu. IPS-1 je vyvinut tak, aby okamžitě a spolehlivě blokoval nežádoucí síťový provoz, poskytuje tak obsáhlou ochranu proti potenciálně nebezpečnému provozu včetně útoků červů, trojských koňů, útoků na aplikační vrstvě pokusům o přetečení zásobníku a dalším automatizovaným útokům ještě před tím, než mohou způsobit škodu. Díky schopnosti komunikovat s koncovými stanicemi v síti je může IPS-1 upozornit na aktuální rizika a ochránit je před nebezpečnými servery a kritickými zranitelnostmi. Bezkonkurenční funkce forenzní analýzy poskytuje IPS-1 v prostředích všech velikostí prostřednictvím nástroje pro centralizované nasazení a správu IPS-1 Management Dashboard.

Ochrana proti narušení sítě patří k základním prvkům bezpečnostní strategie společnosti Check Point, dnešní oznámení je proto jen prvním z celé řady kroků, které směřují k plné integraci technologií, produktů a služeb společnosti NFR Security do stávající nabídky bezpečnostních řešení Check Point založených na jednotné bezpečnostní architektuře. Tato strategie zvýší inteligenci bezpečnostních řešení Check Point a zajistí jejich schopnost rychle reagovat na měnící se hrozby a spolupracovat s dalšími systémy na vynucení bezpečnostních pravidel. To vše s jednotnou správou celého bezpečnostního systému. Check Point bude pokračovat v integraci pokročilých technologií pro ochranu před narušením sítí do své jednotné bezpečnostní architektury stejným způsobem, jako v případě svých firewallů, VPN, NAC a řešení pro centralizovanou správu bezpečnosti.

IPS-1 nabízí následující funkce:

  • Hybrid Detection Engine – špičkový engine, který využívá několik různých metod odhalení podezřelého síťového provozu pro odhalení útoků na síťové i aplikační vrstvě, a to včetně silné ochrany proti doposud neznámým hrozbám.
  • Confidence Indexing – nástroj pro řízení a kalibraci ochranných nástrojů, který umožňuje postupný přechod od prvotního nasazení IPS-1 k plnohodnotné ochraně sítě.
  • Pokročilá forenzní analýza – pokročilé nástroje pro analýzu síťového provozu, bezpečnostních hlášení a jejich reportování usnadňují práci správcům bezpečnostní infrastruktury a snižují provozní náklady
  • Centrální správa – nástroje pro centrální řízení systému nabízejí grafické znázornění stavu sítě v reálném čase a usnadňují tak reakci na hrozící nebezpečí
  • Flexibilní jazyk pro popis hrozeb – nástroj pro popis hrozeb umožňuje zákazníkům vytvářet vlastní signatury nežádoucího provozu a protokolů.

Dostupnost
Check Point IPS-1 je okamžitě k dispozici. Cena systému začíná na 7 000 USD. Pro podrobnější informace o IPS-1 navštivte prosím http://www.chec­kpoint.com.