Hlavní navigace

Chronologie vývoje protisoutěžních podmínek na českém telekomunikačním trhu hlasových a internetových služeb po pevných linkách

[Tisková zpráva] SDÍLENÍ VÝNOSŮ Z PŘÍSTUPU NA INTERNET PROSTŘEDNICTVÍM DIAL-UP

Sdílet

1999 – 2002
Český Telecom platí poskytovatelům internetových služeb (ISP – „Internet Service Providers“) pouze 4–7 procentní provizi (poté, kdy Český Telecom odečte výdaje na telekomunikace) z výnosů z přístupu na internet prostřednictvím dial-up. ISP požadují intervenci ze strany ČTÚ, aby stanovil úroveň provize v souladu s evropskými normami. ČTÚ si však nemyslí, že by taková intervence byla v rámci jeho pravomocí.

Květen – červen 2002
ČTÚ vydává cenové rozhodnutí, podle něhož je Český Telecom povinen platit provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí, ve kterých je poskytována služba připojení k síti internet, minimální cenu za propojení ve výši 0,17 Kč (hodiny mimo špičku) a 0,47 Kč (ve špičce). Český Telecom podává žalobu naproti rozhodnutí ČTÚ u pražského městského soudu. Soud následně zasahuje proti Českému Telecomu.

Srpen – říjen 2002
Český Telecom informuje o plánech, že k 1. říjnu spustí nové schéma „Internet Plus", kde budou pro spotřebitele odděleny poplatky Českého Telecomu a poskytovatelů internetových služeb. Schéma by umožnilo Českému Telecomu neúčtovat za jeho internetové služby poskytované prostřednictvím IOL spotřebitelům fakticky nic, čímž by se zničil trh pro všechny ostatní ISP. Český Telecom požaduje, aby ostatní ISP s ním okamžitě podepsali dohodu o schématu „Internet Plus", nebo jinak zkrátí jejich výnosy z připojení prostřednictvím dial-up. ISP požadují předběžné opatření, jímž by ČTÚ prozatímně zavedení schématu „Internet Plus" zakázal. 12. září ČTÚ toto předběžné opatření vydává. V říjnu ČTÚ trvá na svém opatření vůči Českému Telecomu.

2003– 2005
Zadávací model dělení výnosů z vytáčeného přístupu k internetu umožňuje zavádění systému terminace vytáčeného internetového připojení založeného na cenovém rozhodnutí ČTÚ z května 2002. Tento model vede k rozšíření trhu poskytovatelů internetových služeb (ISP) v důsledku vzniku mnoha „virtuálních ISP“. Díky zvýšeným výnosů ISP plynoucím z modelu terminace se jejich služby uživatelům vytáčeného připojení k internetu rozšiřují a zlepšují (např. větší kapacita e-mailových schránek, antispamová a antivirová ochrana).

Duben 2005 – do současnosti
Nový cenový výměr ČTÚ (05/PROP/2005) výrazně snižuje minimální sazby za terminaci vytáčeného internetového připojení až o 80 %. ČTÚ tvrdí, že nové poplatky za terminaci jsou míněny jen jako „minimální“ a že skutečné sazby by si měli vyjednat jednotliví OLO s Českým Telecomem. Ovšem Český Telecom si fakticky udržuje svůj monopol na poli pevných linek pro domácnosti a OLO (OLO – „Other Local Operator“) tak nemají pražádnou možnost poplatky za terminaci s Telecomem vyjednat. Český Telecom okamžitě přestává hradit faktury společnosti TISCALI za poplatky za terminaci vytáčeného internetového připojení, čímž působí společnosti značné finanční ztráty. Současně Český Telecom TISCALI pohrozil, že jí přestane poskytovat telekomunikační služby kvůli jejímu neplacení za tyto služby (což je ovšem přímým důsledkem toho, že Český Telecom sám společnosti TISCALI neproplácí faktury). V prosinci 2005 podává společnost TISCALI žalobu na Český Telecom a požaduje odškodné v přibližné výši 44 milionů Kč. Důvodem žaloby je skutečnost, že Český Telecom v plné výši neproplatil faktury společnosti TISCALI za poplatky za terminaci internetového volání za období duben až září 2005. 31. ledna 2006 vydává ČTÚ první příznivé rozhodnutí vůči TISCALI v této věci, prostřednictvím kterého nařizuje Českému Telecomu zaplatit TISCALI částku 23 miliónů korun za období duben – červen 2005.

VOLBA OPERÁTORA

Prosinec 2001 – červen 2002
Český Telecom zavádí nové cenové programy pro všechny uživatele pevných telefonních linek Českého Telecomu, z nichž všechny zahrnují „volné“ minuty, jež jsou součástí balíčku. OLO podávají žádost u ČTÚ, aby donutil Český Telecom nabízet svým zákazníkům připojení přes pevnou linku bez minut, jež by byly součástí balíčku. ČTÚ nařizuje Českému Telecomu, aby nabízel přístup přes pevnou linku bez volných minut. Český Telecom nakonec zavádí pro uživatele pevné linky možnost „Home Zero" bez volných minut, ale „Home Zero" stojí pouze o 20 Kč méně, než balíček „Home Standard" (který obsahuje kredit 90 Kč pro volné volání). Uživatelé „Home Zero" jsou tak v podstatě znevýhodňováni ve výši 70 Kč.

Červenec 2002
Český Telecom zavádí službu „Carrier Selection" (Volba operátora). Zákazníci Českého Telecomu, kteří chtějí pro telefonní volání používat OLO, budou nuceni buď: a) používat pro přístup na pevnou linku nevýhodnou možnost „Home Zero"; b) obětovat „volné“ minuty; nebo c) nějak se pokusit vypočítat, kdy už vypotřebovali své „volné" minuty, a pak přejít na služby OLO.

Leden 2004
ÚOHS uděluje Českému Telecomu pokutu ve výši 81,7 milionů Kč za jeho předchozí protisoutěžní dohody o telekomunikačních službách s firemními zákazníky.

Leden 2004 – do současnosti
Český Telecom zavádí pro své zákazníky nový balíček pro volání a nabízí maloobchodní ceny za minutu, které jsou nižší než „velkoobchodní" ceny, jež Český Telecom nabízí OLO. OLO podali stížnost u ČTÚ.

Červen – srpen 2004
Český Telecom produkuje řadu zavádějících reklam manipulujících s jeho poplatkem pro HTS a možností spojit volné minuty s tímto poplatkem, ve snaze vytvořit obecně negativní obrázek o hlasových službách OLO a zvláště Aliatelu a Tele2. TISCALI okamžitě podává stížnost u Českého Telecomu a žádá zastavení této reklamy. Aliatel a Tele2 podávají žalobu na Český Telecom ohledně jeho klamavé reklamy. Pražský městský soud vydává předběžné opatření zakazující Českému Telecomu tuto klamavou reklamu.

Září 2004
Český Telecom zavádí novou službu „Telefon Volno" a „Telefon Víkend", nabízející jeho zákazníkům neomezené volné místní a domácí dálkové volání během víkendů a hodin mimo špičku přes týden, aniž by učinil jakoukoliv velkoobchodní nabídku služeb dostupných pro OLO. Služba opět umožňuje zákazníkům Českého Telecomu získat maloobchodní ceny za hovory mnohem nižší, než jsou velkoobchodní ceny za taková volání pro OLO. OLO protestují u ÚOHS a Evropské komise.

Květen 2005
Český Telecom zavádí nové měsíční poplatky za základní telefonní služby bez volných minut, nicméně stále nabízí své protisoutěžní služby “Telefon Volno” a “Telefon Víkend” (přejmenované na ”Telefon Plus” a ”Telefon Volno”).

Květen 2005 – Listopad 2005
Po rok a půl trvajícím jednání ukládá ÚHOS Českému Telecomu pokutu za dřívější způsoby kumulace volných minut v rámci měsíčních tarifů základních telefonních služeb. Po odvolání ze strany Českého Telecomu dosáhla celková výše pokuty částky 205 milionů Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy ÚOHS jedné firmě udělil.

ADSL

Květen 2002
Český Telecom jednostranně zavádí službu „IOL Platinum" ADSL ve třech českých městech bez velkoobchodní nabídky pro OLO. OLO protestují u ČTÚ.

Červenec 2002
ČTÚ zakazuje Českému Telecomu zavádět „IOL Platinum". Český Telecom se odvolává proti rozhodnutí ČTÚ.

Srpen 2002
ČTÚ potvrzuje své rozhodnutí o zákazu „IOL Platinum" a nařizuje Českému Telecomu vypracovat a zveřejnit referenční nabídku propojení pro služby xDSL. Český Telecom napadá pravomocné rozhodnutí ČTÚ soudní žalobou, čímž rozhodnutí pozbylo účinnosti. Žádné konečné rozhodnutí v této věci dosud nepadlo.

Leden 2003
Český Telecom konečně poskytuje velkoobchodní nabídku pro OLO ohledně služeb ADSL. OLO protestují proti podmínkám nabídky, kterou považují za příliš drahou pro zákazníky a neumožňující OLO nabídnout ceny ADSL nižší, než Český Telecom.

Jaro 2003
První služby ADSL spuštěné Českým Telecomem i OLO.

Jaro 2003 – léto 2004
OLO jednají s Českým Telecomem o propojení (interconnection) na bázi ADSL, které by jim umožňovalo nabídnout své vlastní služby ADSL (na rozdíl od prodeje služeb ADSL Českého Telecomu) zákazníkům levněji, než to činí Český Telecom. Český Telecom zastavuje jednání. Dne 1. dubna 2004 vydává ČTÚ cenový výměr (03/PROP/2004), který zavádí maximální ceny za připojení k ADSL. První ADSL služby založené na propojení jsou konečně spuštěny v létě roku 2004.

Květen 2004
Český Telecom zavádí službu „Internet Expres", spojující službu HTS se službou ADSL a hlasovou službou, bez velkoobchodní nabídky nebo nabídky k propojení ke službě pro OLO, čímž nabízí monopolní službu, kterou nemůže nabídnout žádný konkurent. Český Telecom tvrdí, že konkurenti mohou konkurenční službu spustit prostřednictvím LLU (i když LLU není pro 99 % českých uživatelů pevné telefonní linky ekonomicky schůdná; viz LLU níže). TISCALI podává stížnost u ČTÚ, ÚOHS a Evropské komise.

Červenec – srpen 2004
Český Telecom tajně plánuje spuštění nové služby 256/64 ADSL ke 2. srpnu aniž by učinil velkoobchodní nabídku této služby ISP. TISCALI se o tomto plánu Českého Telecomu dozvídá a okamžitě provádí z finančního hlediska riskantní kroky ke spuštění své vlastní služby 256/64 bez velkoobchodní nabídky od Českého Telecomu. Žádný jiný ISP není schopen spustit službu (nebo není ochoten riskovat její spuštění), jež by konkurovala službě Českého Telecomu.

Říjen 2004
Dne 4. listopadu potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svou pokutu Českému Telecomu ve výši 23 milionů korun. Podle ÚOHS byla pokuta udělena kvůli „zneužití dominantního postavení (Českým Telecomem) na trhu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet a přenosu dat za užití širokopásmové technologie xDSL (ADSL) veřejnými pevnými telekomunikačními sítěmi na újmu konkurentů a konečných spotřebitelů.“

Srpen – Prosinec 2005
Český Telecom představuje sérii protisoutěžních “propagačních nabídek” svých služeb ADSL. Maloobchodní ceny Českého Telecomu účtované za tyto služby jsou v podstatě stejné jako velkoobchodní ceny, které sám za stejné služby nabízí OLO, nebo jsou v některých případech ještě nižší.

LOCAL LOOP UNBUNDLING (ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MÍSTNÍCH SMYČEK)

Září 2003
Český Telecom předkládá OLO podmínky pro Local Loop Unbundling (zpřístupňování místních smyček). Poplatky OLO Českému Telecomu zahrnují jednorázový účastnický poplatek ve výši 370 000 Kč, jednorázový poplatek ve výši 10 035 Kč pro každou zpřístupněnou linku pro zákazníky (která bude i nadále ve vlastnictví Českého Telecomu), jednorázový poplatek 150 000 Kč za každou skříň (rack) OLO (schopna obsloužit 500 zákazníků), plus 180 000 Kč údržbový poplatek na rack za rok. Minimální měsíční náklady pro OLO na jednoho spotřebitele během prvního roku jsou tak cca 1 380 Kč. LLU tak není schůdné pro 99 % českých uživatelů telefonů. OLO protestují proti nabídce LLU u ČTÚ.

Září 2003 – do současnosti
Pouze tři OLO vyjádřili zájem nebo podepsali dohody na LLU s Českým Telecomem, aby službu mohli poskytnout velkým zákazníkům v Praze. Stále však OLO čekají na cenové rozhodnutí ČTÚ ohledně LLU.

Duben 2005
ČTÚ konečně vydává své první cenové rozhodnutí o zpřístupnění místní smyčky (LLU). Ačkoliv jsou nyní ceny za LLU nižší, než původní nabídka Českého Telecomu, zůstává cena za zpřístupnění linky jednoho koncového uživatele dvaapůlkrát vyšší, než je evropský průměr. Navíc smí Český Telecom účtovat OLO za aktivaci zpřístupněné linky 4 616,– Kč, přičemž aktivace pevné linky pro jeho vlastní zákazníky stojí pouhých 99,– Kč. Zpřístupnění místní smyčky pro domácnosti je tak pro OLO finančně nedostupné.

PŘÍSTUP K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM DIAL-UP S PAUŠÁLNÍ SAZBOU

2003
Model pro přístup k internetu za paušální sazbu (Flat Rate Internet Access Call Origination Model – FRIACO) byl vyvinut Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s ČTÚ. Program FRIACO by umožnil OLO/alternativním ISP zcela nezávisle na Českém Telecomu nabízet zákazníkům širokou škálu portfolia platebních schémat za internetové služby (od těch na bázi minutového účtování až po ty s paušální sazbou).

Červenec 2003
TISCALI předává Českému Telecomu návrh na změnu smlouvy o propojení, která by umožnila realizaci modelu FRIACO.

Srpen 2003
Český Telecom odmítá žádost TISCALI z července o změnu smlouvy o propojení, která by umožnila realizaci modelu FRIACO. TISCALI podává žádost u ČTÚ o zásah a o rozhodnutí tohoto sporu.

Říjen 2003
OLO oznamují připravenost zahájit testování technických a ekonomických podmínek modelu FRIACO, včetně dopadu přístupu ke stávající síti s paušálním poplatkem. Český Telecom odmítá účast na pilotním projektu s odvoláním na „vysoké investiční náklady" nezbytné pro internet prostřednictvím dial-up s paušální sazbou. OLO argumentují, že nejsou potřeba žádné investice. Český Telecom rovněž tvrdí, že objem provozu, způsobený službou prostřednictvím dial-up s paušální sazbou, by poškodil kvalitu „univerzální služby" a dostupnost nouzových telefonních čísel. OLO/alternativní ISP čekají na výsledky administrativních postupů iniciovaných v této věci u ČTÚ.

Únor – červen 2004
Navzdory předchozímu tvrzení ohledně „vysokých investičních nákladů„, potřebných pro přístup k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou, Český Telecom spouští svou vlastní službu přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou "Internet NaDoma“, aniž by učinil velkoobchodní nabídku služby, dostupnou pro OLO/alternativní ISP. TISCALI podává na ČTÚ návrh na předběžné opatření, kterým by služba byla zastavena do doby poskytnutí velkoobchodní nabídky. Český Telecom tvrdí, že služba je pouze „pilotní projekt" (ačkoliv služba není nijak omezena a je dostupná všem zákazníkům s pevnou linkou Českého Telecomu) a že konkurenti mohou spustit stejnou službu prostřednictvím programu Carrier Selection (ačkoliv se OLO/alternativní ISP vystavují riziku, jakému se Český Telecom nevystavuje, tj. ztráta peněz tím, že vydají více peněz za minuty uživatele, než kolik uživatelé za tyto minuty zaplatí). GTS a Czech On Line se pokoušejí spustit podobné služby prostřednictvím programu Choice of Operator, ale oba ruší své služby po necelých třech měsících. Český Telecom nakonec svou službu také ruší. OLO/alternativní ISP i nadále čekají na výsledky správních řízení iniciovaných ve věci přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušální sazbou u ČTÚ.

Září 2004
Navzdory tvrzení, že by dlouhá volání, k nimž by v důsledku poskytnutí služeb prostřednictvím dial-up s paušální sazbou docházelo, ohrozila kvalitu „univerzálních služeb" a dostupnost nouzových telefonních čísel, Český Telecom zavádí nové služby „Telefon Volno" a „Telefon Víkend", které nabízejí jeho zákazníkům neomezené volné místní a domácí dálkové volání během víkendů a hodin během týdne mimo špičku. OLO/alternativní ISP čekají na výsledky správních řízení iniciovaných v této věci u ČTÚ. TISCALI požaduje po ČTÚ, aby ukončil své více než jeden rok trvající protahování a aby okamžitě jednal ve věci realizace přístupu k internetu prostřednictvím dial-up s paušálním poplatkem pro spotřebitele.

Listopad 2004 – Listopad 2005
Dne 22. listopadu 2004 vydává ČTÚ rozhodnutí ve prospěch TISCALI, jímž nařizuje doplnění smlouvy o připojení mezi TISCALI a Českým Telecomem, které by umožnilo zavedení modelu FRIACO. Počátkem roku 2005 TISCALI oznamuje svůj plán na zavedení paušálně zpoplatněných vytáčených internetových služeb. Český Telecom se ale proti rozhodnutí ČTÚ odvolává s tím, že z kapacitního hlediska jeho hlasová síť nezvládne možnosti vytáčeného přístupu k internetu za paušální poplatek. ČTÚ vydává své rozhodnutí o propojení FRIACO až v červenci 2005, opět ve prospěch TISCALI. TISCALI se vrací k vyjednávání s Českým Telecomem o možnosti zavádění služeb FRIACO.

Prosinec 2005
Společnost TISCALI je konečně schopna zahájit první službu internetového přístupu na bázi FRIACO. Avšak vzhledem k restriktivním podmínkám Českého Telecomu byla služba spuštěna pouze ve vybraných oblastech dvou českých měst (Hradec Králové a Pardubice) a nabízí jen méně nákladný vytáčený minutový přístup k internetu spíš než paušálně placený přístup. Společnost TISCALI požaduje od ČTÚ odškodné ve výši 290 milionů Kč kvůli postupu regulačního orgánu ve sporu mezi TISCALI a Českým Telecomem ohledně realizace modelu FRIACO.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).