Hlavní navigace

Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[Tisková zpráva] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 19. zasedání ve dnech 18. - 19. října 2005:

Sdílet

 • udělila Aleši Kadlecovi licenci k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název označení programu: KOTVA; územní rozsah: Kuřim
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změně licence, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy, ve změně způsobu zastupování a omezení převoditelnosti obchodního podílu
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o změně registrace, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy
 • udělila společnosti HELP FILM, s.r.o. licenci k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím družice na 12 let, název označení programu: NOSTALGIE; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtů Vyškov 96,4 MHz/200 W a Valašské Meziříčí 95,3 MHz/150 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila provozovateli Josefu Hejlovi řízení o změnu územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtů Vyškov 96,4 MHz/200 W a Valašské Meziříčí 95,3 MHz/150 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • doporučila Českému rozhlasu provést revizi stávajících kmitočtů z hlediska násobného pokrytí za účelem zefektivnění využívání kmitočtového spektra
 • vydala souhlas společnosti ORION, spol. s r.o. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v převodu obchodních podílů na Jaroslava Krále a s tím související změnou společenské smlouvy
 • vzala na vědomí, že dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., dnem 31. října 2005 zanikne platnost části licence provozovatele TKW s.r.o. v rozsahu programu TV MOKRÁ šířeného v kabelových systémech v lokalitě Mokrá – Horákov
 • zrušila dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., registraci provozovatele TKW s.r.o. v rozsahu převzatého vysílání v kabelových systémech v lokalitě Mokrá – Horákov k datu 31. října 2005
 • vzala na vědomí, že dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., dnem 31. října 2005 zanikne platnost části licence provozovatele KATRO-SERVIS, spol. s r.o. v rozsahu programu Mladobucká televize (MBTV) v lokalitě Mladé Buky, dále zrušila dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., registraci provozovatele KATRO-SERVIS, spol. s r.o. v rozsahu převzatého vysílání v kabelových systémech v lokalitě Mladé Buky a rozhodla zaslat obci Mladé Buky sdělení o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 231/2001 Sb. při provozování televizního vysílání a převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
 • stanovila na základě ustanovení § 24a zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah vysílání provozovatele CET 21 spol. s r.o./NOVA doplněním o výčet okresů a obvodů hl. m. Prahy, která jsou pokryty zemským digitálním vysíláním zčásti i zcela pro celé území České republiky v souladu se stanoviskem ČTÚ
 • přiznala účastenství všem provozovatelům televizního vysílání sdíleného s FTV Prima, spol. s r.o. ve věci žádostí FTV Prima, spol. s r.o. o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání, dále vyzvala tyto provozovatele, aby sdělili jaké skutečnosti a návrhy ve věci předkládají a nařídila ústní jednání s FTV Prima, spol. s r.o. a se všemi provozovateli televizního vysílání sdíleného s FTV Prima, spol. s r.o.
 • přerušila se žadatelem EMURFILM, s.r.o. řízení o prodloužení platnosti licence a vyzvala ho, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., k odstranění nedostatků žádosti v termínu do 10. ledna 2006
 • vydala provozovateli ASPERA TV, s.r.o. souhlas se změnou společenské smlouvy, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně způsobu rozhodování společníků, ve změně v osobách společníků, jejich vkladů, hlasovacích práv a navýšení základního kapitálu
 • registrovala provozovateli Kabelová televize Karviná, a.s. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů: TV Paprika, Eurosport 2, 24 cz, RAI UNO, Cinemax, ORF 1, ORF 2, Boomerang, CS FILM, ČT 24, Viasat Explorer, Viasat History, Film +, Discovery Travel & Living, Discovery Science, Discovery Civilisations a programu XXX XTREAM (tento program v době od 22:00 do 05:00 hodin)
 • registrovala provozovateli Karneval Media s.r.o. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů ČT24 a programu XXX XTREME (tento program v době od 23:00 – 05:00 hodin) a vzala na vědomí oznámení aktuálních názvů již registrovaných programů Karneval TV a TOP TV
 • přerušila s provozovatelem K + K cable s.r.o. řízení o změně programové nabídky a vyzvala ho k odstranění vad ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí výzvy
 • zastavila v souladu s ustanovením § 30 správního řádu správní řízení s Ing. Jiřím Svobodou o udělení pokuty za provozování vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, neboť odpadl důvod tohoto řízení
 • zastavila v souladu s ustanovením § 30 správního řádu správní řízení s Ing. Jiřím Šebkem o udělení pokuty za provozování vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, neboť odpadl důvod tohoto řízení
 • zastavila v souladu s ustanovením § 30 správního řádu správní řízení se společností JSC studio s.r.o., resp. Amigi consulting s.r.o., o udělení pokuty za provozování vysílání, aniž je k tomu oprávněna podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, neboť odpadl důvod tohoto řízení
 • vzala na vědomí oznámení o zániku společnosti České radiokomunikace a.s. a jejím právním nástupci společnosti JTR Management a.s. a vyzvala společnost JTR Management a.s jako právního nástupce provozovatele vysílání k vyjádření k jakému dni provozovatel České radiokomunikace a.s. zanikl a zda vysílání podle licence č.Ru/40/00 bylo ukončeno
 • udělila společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. krátkodobou licenci ke zkušebnímu televiznímu vysílání prostřednictvím technologie DVB-H umožňující přenos televizního vysílání na mobilní koncová zařízení v Brně na dobu 60 dnů v průběhu kalendářního roku 2005 vydala souhlas ke změně licenčních podmínek RADIO HANÁ provozovatele RNDr. Pavla Foretníka – oddělení části programu na kmitočtech 100,2 MHz Prostějov a 98,6 MHz Přerov
 • zahájila s provozovatelem 4M Rožnov, spol. s r.o./INFO Hukvaldy správní řízení pro možné porušení 32, odst. 1 písm. 1) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost uvádět označení (logo) televizního programu – a vyzvala provozovatele k vyjádření zahájila s provozovatelem 4M Rožnov, spol. s r.o. /INFO Hukvaldy správní řízení pro možné porušení 49, odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. – pořad je možné přerušit reklamou, jen pokud je plánované trvání pořadu delší než 30 minut – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem 4M Rožnov, spol. s r.o. /INFO Hukvaldy správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem 4M Rožnov, spol. s r. o. /INFO Hukvaldy správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek – vysílání neodpovídá schválené programové skladbě – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • odložila podnět na obrazově-zvukové předěly s upoutávkou na pořad ČT dne 21. a 22. srpna 2005 kolem 17:55 hodin, neboť analýza pořadů neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb.
 • odložila podnět na pořady Pošta pro tebe ze dnů 1., 8. a 15. září 2005 od 20:00 hodin, neboť analýza pořadů neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb.
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení ze dne 16. září 2005 v době od 19:54 do 20:57 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení ze dne 17. září 2005 v době od 19:51 do 22:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení ze dne 19. září 2005 v době od 19:51 do 20:48 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení ze dne 21. září 2005 v době od 19:52 do 20:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení – Výzva ze dne 22. září 2005 v době od 21:06 do 22:01 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení – Duel ze dne 24. září 2005 v době od 19:50 do 21:57 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu VyVolení ze dne 29. září 2005 v době od 21:10 do 22:08 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené neverbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother – Rozhodnutí ze dne 18. září 2005 v době od 20:00 do 21:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené neverbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother ze dne 19. září 2005 v době od 20:00 do 20:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother – Rozhodnutí ze dne 25. září 2005 v době od 20:00 do 21:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother ze dne 26. září 2005 v době od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené neverbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother ze dne 27. září 2005 v době od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené neverbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother – Nominace ze dne 28. září 2005 v době od 20:00 do 21:20 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu nabádající k nápodobě pořadu Big Brother ze dne 29. září 2005 v době od 17:20 do 18:15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila se společnostmi TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. a 1. pozitivní s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 2b zákona č. 40/1995 Sb.
 • vydala provozovateli M+M spol. s r.o. upozornění pro porušení zákona – neplnění licenčních podmínek dle § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
 • rozhodla, že neudělí licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů BENEŠOV-KOZMICE 89,3 MHz/5 kW žádnému z účastníků řízení
 • udělila společnosti Radio Podještědí s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu s názvem Radio HEY sever s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz/0,2 kW; Liberec – Výšina 97,1 MHz/1 kW a Liberec – Javorník 95,5 MHz/0,2 kW na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí a zamítla žádosti dalších účastníků v téže věci
 • stanovila na základě ustanovení § 24a zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah vysílání Českého rozhlasu doplněním výčtem okresů a obvodů hl. m. Prahy, která jsou pokryta zemským digitálním vysíláním zčásti i zcela pro celé území České republiky v souladu se stanoviskem ČTÚ