Hlavní navigace

Činnost RRTV

[Tisková zpráva] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 20. zasedání ve dnech 8. - 9. listopadu 2005 provedla následující rozhodnutí:

Sdílet

 • nařídila ústní jednání s provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o.
 • nařídila ústní jednání s provozovatelem CET 21 spol. s r.o.
 • nevydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání přidělením 46. kanálu v Praze podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
 • stanovila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. podle § 24a odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v souladu se stanoviskem ČTÚ v rámci licence č. 012/94 územní rozsah zemského digitálního vysílání v systému DVB – T pro síť B výčtem okresů a obvodů hl. m. Prahy zcela nebo zčásti pokrytých vysíláním
 • zahájila se společnostmi JTR Management a.s., Frekvence 1, a.s., Evropa 2, spol. s r.o. a Londa, spol. s r.o. správní řízení pro podezření z neoprávněného vysílání podle § 60, odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
 • stanovila Českému rozhlasu soubor technických parametrů Opava 101,7 MHz/1 kW jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
 • stanovila Českému rozhlasu soubor technických parametrů Znojmo 89,6 MHz/3,2 kW jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
 • zamítla žádost provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hranice 87,9 MHz/200 W z důvodu neslučitelnosti se stávající VKV sítí (nárůst rušení)
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Český Krumlov 102,5 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení Český Krumlov 102,5 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Velké Meziříčí 92,9 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Velké Meziříčí 92,9 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Ostrava 97,7 MHz/1 kW na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ostrava – Slezská Ostrava 97,7 MHz/1 kW z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • uložila Úřadu předložit Radě návrh na vyhlášení licenčního řízení s kmitočtem Benešov – Kozmice 89,3 MHz/ 5 kW ihned po nabytí právní moci rozhodnutí Rady o neudělení licence ze dne 19. října 2005
 • zamítla žádost provozovatele Frekvence 1, a.s. o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Benešov 89,3 MHz/5 kW, protože požadovaný kmitočet není k dispozici
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Olomouc 88,5 MHz/300 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem RNDr. Pavlem Foretníkem řízení o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Olomouc 88,5 MHz / 300 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Praha – centrum 94,1 MHz/ 500W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem Esa – radio, s.r.o. řízení o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha – Michle 94,1 MHz/50–70 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce, kterou je koordinace kmitočtu Praha – centrum 94,1 MHz/500 W
 • vydala provozovateli ORION s.r.o. upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobách jednatelů, se lhůtou k nápravě ihned
 • vydala provozovateli M + M spol. s r.o. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy, a to ve změně sídla společnosti
 • vydala provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy, a to ve změně sídla společnosti
 • registrovala provozovateli CentroNet, a.s. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy (24.cz, Boomerang, Cinemax, CS Film, ČT24, DISCOVERY Civilisations, DISCOVERY Science, DISCOVERY Travel & Living, EUROSPORT 2, Film +, ORF 1, ORF 2, TV PAPRIKA, Viasat Explorer, Viasat History a programu XXX XTREAM (tento program v době od 22:00 do 05:00 hodin)
 • vydala provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas se změnou skutečnosti uvedené v žádostech o licence spočívající ve změně zakladatelské listiny, a to ve změně sídla společnosti
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele V + J s.r.o. o změně v osobě jednatele na Ing. Jaroslav Korytáře
 • vydala provozovateli V + J s.r.o. upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobě jednatele
 • vzala na vědomí oznámení provozovatele EMURFILM, s.r.o. o změně sídla
 • vydala provozovateli EMURFILM, s.r.o. upozornění na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení 15ti denní lhůty pro oznámení změny skutečností uvedených v žádosti o licencí a to změny sídla
 • udělila společnosti United Teleshop s.r.o. krátkodobou licenci k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů pro území Praha – 28. a 58. kanál na dobu do 31. prosince 2005
 • přerušila s Městem Přibyslav řízení o registraci a vyzvala ho k odstranění vad přihlášky k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí výzvy
 • přerušila s Městem Vrbno pod Pradědem řízení o udělení krátkodobé licence z důvodu vyžádání stanoviska ČTÚ k územnímu rozsahu vysílání
 • stanovila provozovateli Frekvence, 1 a.s. na základě ustanovení §24a zákona č. 231/2001Sb. a v souladu se stanoviskem ČTÚ územní rozsah zemského digitálního vysílání v systému DVB – T pro síť A výčtem okresů a obvodů hl. města Prahy, která jsou zcela nebo zčásti pokryta vysíláním
 • vyzvala provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., aby do třiceti dnů od doručení výzvy zahájil vysílání na předmětných kmitočtech s upozorněním, že Rada může zahájit řízení o odnětí licence podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o./NOVA správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. za odvysílání reklamního spotu BETANDWIN ve dnech 3., 8., 10., 17. a 24. září 2005 – reklama na služby v rozporu s právními předpisy a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o./NOVA správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení hodinového limitu reklamy o 144 sekund dne 16. září 2005 v čase 23.00 hod. – 24.00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o./NOVA správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy o 86 sekund dne 12. září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o./NOVA správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy o 125 s dne 26. září 2005 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Definitely s.r.o. správní řízení pro nedodržení platné licenční podmínky – název programu RADIO HITY – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem North Music, s.r.o./North Music správní řízení pro nedodržení platné licenční podmínky — název programu NORTH MUSIC – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 31, odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., k němuž mohlo dojít v reportáži „Okupace Gazy skončila“, jež byla uvedena v pořadu Události dne 12. září 2005 na okruhu ČT1
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. — bezdůvodné zobrazování osob umírajících nebo vystavených těžkému tělesnému či duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost – a písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. — vysílání pořadů, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, v době od 6.00 do 22.00 hodin – v souvislosti s drastickými scénami v epizodě ze seriálu Julie Lescautová, odvysílané dne 14. září 2005 od 16.45 hod. – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vyzvala dopisem provozovatele CET 21, s.r.o., FTV Prima, s.r.o. a Českou televizi, aby s ohledem na množící se stížnosti diváků napříště eliminovali skluzy ve vysílacích časech
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – prezentací vulgárního vyjadřování a pasáží nevhodných z obsahového hlediska pořadu Big Brother ze dne 30. září 2005 v době od 17:15 do 18:10 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální i neverbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother ze dne 1. října 2005 v době od 11:45 do 12:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother – Rozhodnutí ze dne 2. října 2005 v době od 20:00 do 21:55 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother ze dne 3. října 2005 v době od 17:15 do 18:10 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother ze dne 8. října 2005 v době od 20:00 do 20:20 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální i neverbální agrese, nadměrné konzumace alkoholu a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother ze dne 9. října 2005 v době od 11:45 do 12:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese, nadměrné konzumace alkoholu a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu Big Brother ze dne 9. října 2005 v době od 20:00 do 21:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu VyVolení ze dne 1. října 2005 v době od 19:50 do 22:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32, odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hodin – uváděním nepřiměřené verbální agrese, nadměrné konzumace alkoholu a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu VyVolení – Duel ze dne 8. října 2005 v době od 19:50 do 22:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době 6:00–22:00 hod. – uváděním nepřiměřené verbální agrese a dalších výrazových prvků schopných ohrozit vývoj dětí a mladistvých včetně prezentace zahálčivého životního stylu svádějícího k nápodobě v pořadu VyVolení ze dne 10. října 2005 v době od 19:50 do 21:45 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • uložila České televizi pokutu ve výši do 1 000 000 Kč za porušení ust. § 2, odst. 1 písm. a) zák. č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 30.dubna 2005 odvysíláním televizní reklamy na kurzové sázení prostřednictvím Internetu provozovaného pod názvem BETANDWIN, neboť reklama propagovala na území České republiky službu, pro niž subjekt, který ji nabízí, nemá potřebné povolení
 • vydala provozovateli Karneval Media, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 3 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., za to, že šířil program Film+ obsahující pořad, který mohl narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
 • vydala provozovateli UPC ČR a.s. upozornění na porušení § 32 odst. 3 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. za to že šířil program Film+ obsahující pořad, který mohl narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých
 • zahájila se společností AAA Auto a.s. správní řízení pro možné porušení §2, odst. 1, písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. – zákaz klamavé reklamy – neposkytnutí inzerované slevy vozidla
 • nařídila ústní jednání s provozovatelem PS KŘÍDLA, s.r.o.
 • přerušila s provozovatelem Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. řízení o změně programové nabídky a vyzývá ho k odstranění vad oznámení změny ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
 • zamítla žádost o prodlužení lhůty k vyjádření stanovenou na 15 dní v oznámení o zahájení správních řízení č.j. Rpo/128–134/05 s účastníkem řízení CET 21 spol. s r.o.
 • zamítla žádost o prodlužení lhůty k vyjádření stanovenou na 15 dní v oznámení o zahájení správních řízení č.j. Rpo/121–127/05 s účastníkem řízení FTV Prima, spol. s r.o.
 • rozhodla o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, neboť má zato, že v rámci probíhajícího licenčního řízení mohlo dojít, v souvislosti s uchazečem STEP Public Relations k.s., k trestné činnosti