Hlavní navigace

CIO Network: Klubové setkání o dopadech ekonomické krize na ICT ve finančním sektoru

[Tisková zpráva] Praha, 11. srpna 2009: Další setkání CIO Network proběhne dne 17. září 2009 v prostorách konferenčního centra ČNB, kde budou prezentovány vybrané výsledky analýzy aktuálního stavu a trendů využití ICT ve finančním sektoru v dobách ekonomické krize.

Sdílet

Analýza aktuálního stavu a trendů využití ICT ve finančním sektoru je další ze série analýz využití ICT v komerční části české ekonomiky, které jsou průběžně zpracovávány již jedenáct let na základě osobních rozhovorů s představiteli více než 800 tuzemských komerčních podniků a institucí. Výsledky takto prováděného dotazování jsou pak prezentovány na klubových setkáních CIO Network. Setkání CIO Network, v jehož průběhu budou prezentovány vybrané výsledky analýzy využití ICT ve finančním sektoru, se bude konat 17. září 2009 v prostorách konferenčního centra České národní banky.

Odborným garantem a spolupořadatelem setkání CIO Network je Česká asociace manažerů úseků IT (CACIO), spolupracujícím partnerem projektu je Sdružení pro informační společnost (SPIS).

„Setkání CIO Network jsou pro nás příležitostí k výměně praktických zkušeností s využitím informačních technologií v reálné podnikové praxi, která vychází z unikátních informací o aktuálním stavu a trendech využití informačních technologií v tuzemských podnicích, jež jsou prezentována v úvodu těchto setkání “ shrnula paní Iva Steinerová, členka řídícího výboru CACIO přínosy setkání pro manažery zodpovědné za využití ICT v českých podnicích a institucích, a dodala: „Sdílení znalostí o využití informačních technologií přitom nabývá na významu zvlášť během nynější ekonomické krize, v jejímž průběhu narůstá tlak na jejich nákladově efektivní využití.“

Analýza aktuálního stavu a trendů využití ICT ve finančním sektoru, která je v těchto dnech právě dokončována, vychází mj. z aktuálních výsledků dotazování tuzemských bank a nebankovních úvěrových a leasingových společností. Doplňuje tak výsledky dotazování tuzemských komerčních pojišťoven, zdravotních pojišťoven, penzijních fondů a stavebních spořitelen, jež byly dotazovány během loňského roku.

„Vzhledem k tomu, že většina těchto finančních institucí byla za stejným účelem a v obdobném rozsahu dotazována již před čtyřmi a osmi lety, je zvláště v nynějších dobách ekonomické krize mimořádně zajímavé zejména srovnání aktuálního stavu využití ICT v těchto subjektech se stavem využití ICT v týchž finančních institucích o čtyři roky dříve, kdy se blížil vrchol ekonomické konjunktury, a před osmi lety, kdy se česká ekonomika vzpamatovávala z předchozí ekonomické recese,“ naznačil obsah svého vystoupení v úvodu připravovaného setkání CIO Network pan Lubomír Karpecki, který se získáváním informací o využití ICT v jednotlivých odvětvích české ekonomiky zabývá již jedenáctým rokem, a dodal: „Již z prvních předběžných výsledků právě zpracovávané analýzy využití ICT v tuzemských finančních institucích jsou totiž dopady ekonomické krize v této oblasti velmi výrazné, a to nejen co se změn celkového finančního objemu předpokládaných investic do ICT týče, ale také z hlediska priorit jejich očekávaných přínosů.“

V rámci nejbližšího setkání CIO network, které bude věnováno problematice aktuálního stavu a trendů využití ICT ve finančním sektoru, tak budou prezentovány nejen např. informace o celkovém rozsahu a struktuře ICT-infrastruktury využívané tuzemskými finančními institucemi, informace o standardních a oborově specifických podnikových aplikacích využívaných těmito institucemi, informace o celkové výši a struktuře jejich investičních a provozních výdajů těchto či informace o tom, kým a jak je rozhodování o dalších investicích těchto institucí do ICT ovlivňováno, nýbrž také informace o dosavadním vývoji investičních priorit těchto institucí ve sféře ICT a jejich střednědobém výhledu atd.

V průběhu setkání CIO Network – FINANČNÍ SEKTOR tak bude prezentována celá řada unikátních informací, které budou mimořádně zajímavé nejen pro manažery IT či IT-specialisty z řad pracovníků finančních institucí, ale také pro ostatní představitele managementu těchto institucí, manažery a představitele obchodních a marketingových útvarů dodavatelů ICT, konzultanty, analytiky apod.

Bližší informace o programové náplni a místě konání tohoto setkání získáte na www.cionetwork.cz

O pořadatelích setkání CIO Network:
BITS Consulting – Ing. Lubomír Karpecki se již jedenáctým rokem zabývá systematickým mapováním aktuálního stavu a trendů využití ICT v jednotlivých vertikálních segmentech české ekonomiky, a dále pořádá již čtvrtým rokem klubová setkání CIO Network. Mapování aktuálního stavu a trendů využití ICT v české ekonomice je jednou z aktivit společnosti, které směřují k vytváření komunity osob (tj. nejen manažerů IT, ale též ostatních členů managementu českých společností), které zodpovídají za rozvoj využití ICT v tuzemské podnikové sféře. Klubová setkání CIO Network jsou tak mimo jiné platformou pro navazování osobních kontaktů a výměnu zkušeností nejen v rámci této komunity, ale také mezi ní a dodavateli ICT.

CACIO je Česká asociace manažerů úseků informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a v současné době má více než 100 členů, kteří reprezentují nejvyšší vedoucí v oblasti IT pro jednotlivé podniky. Asociace si klade za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT jak pro jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek, a také všemožně podporovat lepší využívání technických a programových prostředků, které jsou na tomto úseku k dispozici.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).